Recent Submissions

 • Delingsøkonomi i byggeprosessen. Definisjoner, tiltak og eksempler 

  Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;, Research report, 2020)
  Dette forprosjektet har fokus på delingsøkonomi og er basert på et ideverksted som ble arrangert av Prosjekt Norge. Forprosjektet redegjør for relevante definisjoner innen delingsøkonomiske forretningsmodeller, og peker ...
 • Natural perils insurance and compensation arrangements in six countries 

  Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;, Research report, 2020)
  This study has made an assessment of the allocation of responsibility for the climate change adaptation of buildings and infrastructure among key agencies in Norway, Sweden, Finland, Germany, France and Canada. The report ...
 • Nytt blikk på medvirkningsprosesser i bærekraftig byutvikling 

  Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Bø, Lars Arne; Junker, Eivind (ZEN Report;, Research report, 2020)
 • Zero Emission Neighbourhoods. Drivers and barriers towards future development 

  Backe, Stian; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;22, Research report, 2020)
  Spread and growth of zero emission neighbourhoods. This report describes the development of zero emission neighbourhoods and its drivers and barriers towards further development. The Norwegian context is used as a starting ...
 • Annual report 2019 

  Bremvåg, Annika; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild (ZEN Report;21, Research report, 2020)
 • Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete 

  Stokke, Raymond Andreas; Kvellheim, Ann Kristin (Research report, 2020)
  Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete This report evaluates business models and market measures for transitioning to low-carbon concrete with carbon capture and storage (CCS) in ...
 • Klimagasskrav til materialbruk i bygninger. Utvikling av grunnlag for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Fuglseth, Mie; Resch, Eirik; Lausselet, Carine; Andresen, Inger; Brattebø, Helge; Hahn, Ulla (ZEN Report;24, Research report, 2020)
  Målsetninger om klimagassutslippsreduksjoner fra materialbruk i bygg har fram til i dag vært knyttet til prosentvis reduksjon sammenlignet med referansebygg. Fordelen ved denne tilnærmingen er at det har vært mulig å sette ...
 • Sementbasert berginjeksjon. Sluttrapport fra prosjektet TIGHT 

  Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; Haugsand, Martin Hovda (SINTEF Viten;, Research report, 2020)
  Fra forordet. Foreliggende rapport er utarbeidet av SINTEF Community på vegne av forskningsprosjektet TIGHT (True Improvement in Grouting High pressure Technology for tunneling). Den er basert på artikler, rapporter og ...
 • Nullutslippsgravemaskin. Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Haukaas, Nils-Olav; Ibsen, Jan Ivar; Lekanger, Randi; Thomassen, Romeo; Sellier, Dominique; Schei, Odd Olaf; Suul, Jon Are Wold (SINTEF Notat;, Research report, 2020)
  Prosjektet "Zero Emission Digger" (ZED) har som hovedmål å realisere prototyper for to utslippsfrie 17,5 tonns beltegravemaskiner tilpasset bruk på byggeplasser. Hensikten med prosjektet er å utvikle maskinene fra et ...
 • Impact of Climate Change on Infrastructure in Longyearbyen. Case Study of Pile Foundations on Sloping Terrains 

  Bekele, Yared Worku; Sinitsyn, Anatoly (SINTEF Notat;, Research report, 2020)
  The effect of climate change on existing infrastructure in Longyearbyen, Svalbard is investigated in this study. Climate data recordings show that, over the past couple of years, record-breaking temperature and precipitations ...
 • Naturskadeforsikrings- og erstatningsordninger i seks land 

  Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;, Research report, 2020)
  Denne studien har kartlagt ansvarsfordelingen og viktige etater for klimatilpasning i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike og Canada. Rapporten presenterer ordningene for naturskadeerstatning og/eller forsikring i ...
 • Energy and Power in Ydalir. Testing of Key Performance Indicators for energy and power in a ZEN pilot during the planning phase 

  Lien, Synne Krekling; Venås, Christoffer (ZEN Report;, Research report, 2020)
  Beregning av nøkkelindikatorer for energi og effekt i Ydalir Ydalir er et pilotområde i FME-ZEN. Området ligger nordøst for sentrum i Elverum. Høsten 2019 åpnet ny barneskole og barnehage i området, og det er i de kommende ...
 • Renovation concepts for residential buildings. Research status, challenges and opportunities 

  Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Thunshelle, Kari (ZEN Report;, Research report, 2020)
  This study looks at the challenges and opportunities in the deep energy renovation market with prefab elements. An analysis of 39 European projects was conducted, and the results where structured in three topics. It clearly ...
 • Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner 

  Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne (SINTEF Fag;, Research report, 2020)
  Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser (Wågø, Høyland & Bø, 2019). I begge prosjektene har vi undersøkt botilbud for ...
 • Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy 

  Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;, Research report, 2020)
  Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere alle spesifikke aspekter ved disse ...
 • Klima 2050 Annual Report 2019 

  Time, Berit (Klima 2050 Report;, Research report, 2020)
 • Forundersøkelser og bruk av kortreist stein. En geologisk veileder 

  Aasly, Kari Aslaksen; Margreth, Annina; Erichsen, Eyolf; Rise, Torun; Alnæs, Lisbeth-Ingrid (SINTEF Fag;62, Research report, 2019)
  Denne veilederen er utarbeidet for å hjelpe planleggere med geologiske og materialtekniske forundersøkelser i infrastrukturprosjekter. Formålet er å legge til rette for mer høyverdig bruk av overskuddsmasser fra store ...
 • Universell utforming av trygge og sklisikre utearealer 

  Denizou, Karine; Nersveen, Jonny; Ludvigsen, Bjørn (SINTEF Fag;63, Research report, 2020)
  Denne rapporten sammenfatter en casestudie av tre uteanlegg i Oslo kommune. Målet har vært å undersøke løsninger for sklisikkerhet og håndtering av sklisikkerhet i lys av universell utforming. Metode. Undersøkelsen hviler ...
 • Techno-Economic Study of the CCMS Technology for CO2 Capture From Ferro-Silicon Production 

  Nygård, Heidi S.; Meyer, Julien; di Felice, Luca; Eldrup, Nils Henrik; Haug, Alf Tore; Olsen, Espen (SINTEF Proceedings;4, Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2019)
  Carbon Capture in Molten Salts (CCMS) is a method for capturing CO2 from a variety of flue gases related to power generation and energy intensive industry processes. The chemical principles are similar to those of the ...
 • Modelling Bio-Electrochemical CO2 Reduction to Methane 

  Samarakoon, Gamunu; Dinamarca, Carlos; Nelabhotla, Anirudh B.T.; Winkler, Dietmar; Bakke, Rune (SINTEF Proceedings;4, Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2019)
  The most common platform for biogas process modelling, ADM-1, was extended adding the bio-electrochemical active CO2 reduction to CH4 reaction. The Nernst expression was incorporated as Monod-type kinetic expression to ...

View more