• Reviderte støysoner for Trondheim helikopterplass, St. Olavs hospital 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Digital rapporter;2019:00557, Research report, 2019)
  Det er gjennomført en oppdatert beregning av helikopterstøy ved St-. Olavs hospital i Trondheim. Beregningen med NORTIM gjøres for 2029 basert på oppdatert prognose og endringer i flåten av helikopter. De nye helikoptrene ...
 • Flystøysoner for Leknes luftham - Støysoner etter T-1442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Digital rapporter;2019:00970, Research report, 2019)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Leknes lufthamn, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning ...
 • A comparative analysis of the properties of regulated promoter systems commonly used for recombinant gene expression in Escherichia coli 

  Balzer, Simone; Kucharova, Veronika; Megerle, Judith; Lale, Rahmi; Brautaset, Trygve; Valla, Svein (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Background Production of recombinant proteins in bacteria for academic and commercial purposes is a well established field; however the outcomes of process developments for specific proteins are still often unpredictable. ...
 • Nano Insulation Materials Exploiting the Knudsen Effect 

  Jelle, Bjørn Petter; Alex Mofid, Sohrab; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Sletnes, Malin; Sagvolden, Espen (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering;, Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
  As the world's focus is turned even stronger toward miscellaneous energy efficiency and saving aspects, the development of new high-performance thermal insulation materials for building applications will play an important ...
 • Shape optimisation of a two-phase ejector for CO2 refrigeration systems 

  Palacz, Michal; Smolka, Jacek; Nowak, Andrzej J.; Banasiak, Krzysztof; Hafner, Armin (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  The shape optimisation of four CO2 ejectors is presented in this study. The considered ejectors were originally designed for a multi-ejector supermarket CO2 refrigeration system. The objective function was formulated to ...

View more