Nye registreringer

 • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 2.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; Lien, Synne Krekling; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wyckmans, Annemie; Driscoll, Patrick Arthur; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;32, Research report, 2021)
  This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This second version of the ZEN ...
 • Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020 

  Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud (ZEN Memo;23, Research report, 2020)
  Fra innledningen. FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullut-slippssamfunnet kan realiseres. FME ZEN skal vare i åtte ...
 • Zero Emission Neighbourhoods in the European Energy System 

  Backe, Stian; Pinel, Dimitri; Askeland, Magnus; Lindberg, Karen Byskov; Korpås, Magnus; Tomasgard, Asgeir (ZEN Report;, Research report, 2021)
  Implications of linking local and international emission targets. Political ambitions to mitigate climate change are driving the transformation of energy systems. These ambitions imply that greenhouse gas (GHG) emissions ...
 • Green public procurement and energy performance contracting: exploring the linkage and improvement opportunities 

  Hamdan, Hasan A.M.; De Boer, Luitzen; Hamdy, Mohamed (ZEN Report;29, Research report, 2020)
  Energy Performance Contracting (EPC) is a method to finance energy efficiency investments from cost savings in the building sector. Under an EPC arrangement, an external organization, an Energy Service Company (ESCO), ...
 • Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) 

  Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng (ZEN Report;, Research report, 2020)
  Forord. Forskning og innovasjon er grunnpilaren i vår visjon om å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Innovasjonskomiteen skal bistå senterledelsen i dette arbeidet gjennom å etablere gode innovasjonsprosesser ...
 • Building Services Solutions Suitable for a Low Emission Urban Areas 

  Rønneseth, Øystein; Haase, Matthias; Georges, Laurent; Thunshelle, Kari; Holøs, Sverre Bjørn; Fjellheim, Øystein; Mysen, Mads; Thomsen, Judith (ZEN Report;26, Research report, 2020)
  It is believed that well-performing building envelopes with low thermal losses and low solar heat gains enable simplified building services solutions. The purpose of this report is to summarize the status of promising ...
 • ZEN og lovverket: Muligheter og begrensninger i dagens lovverk ved utvikling av et ZEN område 

  Bø, Lars Arne; Junker, Eivind; Askeland, Magnus (ZEN Memo;, Research report, 2020)
  ZEN og lovverket: Muligheter og begrensninger i dagens lovverk ved utvikling av et ZEN område Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN, www.fmezen.no) har som hovedmålsetting å utvikle løsninger ...
 • ZEN Case Study. End User Flexibility Potential in the Service Sector 

  Lien, Synne Krekling; Ahang, M.; Lindberg, Karen Byskov; Fjellheim, Øystein (ZEN Report;27, Research report, 2020)
  The electricity grid is designed to handle peaks in electricity consumption and is usually dimensioned to handle peak loads at the coldest hours of the year. Over the years to come, investment plans in the Norwegian ...
 • Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete 

  Stokke, Raymond Andreas; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;, Research report, 2020)
  Strategier og forretningsmodeller for å støtte overgangen til lavkarbonbetong Denne rapporten evaluerer forretningsmodeller og markedstiltak for lavkarbonbetong med karbonfangst og lagring (CCS) i Norges største sementprodusent, ...
 • Nytt blikk på medvirkningsprosesser i bærekraftig byutvikling 

  Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Bø, Lars Arne; Junker, Eivind (ZEN Report;, Research report, 2020)
 • Zero Emission Neighbourhoods. Drivers and barriers towards future development 

  Backe, Stian; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;22, Research report, 2020)
  Spread and growth of zero emission neighbourhoods. This report describes the development of zero emission neighbourhoods and its drivers and barriers towards further development. The Norwegian context is used as a starting ...
 • Annual report 2019 

  Bremvåg, Annika; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild (ZEN Report;21, Research report, 2020)
 • Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete 

  Stokke, Raymond Andreas; Kvellheim, Ann Kristin (Research report, 2020)
  Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete This report evaluates business models and market measures for transitioning to low-carbon concrete with carbon capture and storage (CCS) in ...
 • Klimagasskrav til materialbruk i bygninger. Utvikling av grunnlag for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Fuglseth, Mie; Resch, Eirik; Lausselet, Carine; Andresen, Inger; Brattebø, Helge; Hahn, Ulla (ZEN Report;24, Research report, 2020)
  Målsetninger om klimagassutslippsreduksjoner fra materialbruk i bygg har fram til i dag vært knyttet til prosentvis reduksjon sammenlignet med referansebygg. Fordelen ved denne tilnærmingen er at det har vært mulig å sette ...
 • Energy and Power in Ydalir. Testing of Key Performance Indicators for energy and power in a ZEN pilot during the planning phase 

  Lien, Synne Krekling; Venås, Christoffer (ZEN Report;, Research report, 2020)
  Beregning av nøkkelindikatorer for energi og effekt i Ydalir Ydalir er et pilotområde i FME-ZEN. Området ligger nordøst for sentrum i Elverum. Høsten 2019 åpnet ny barneskole og barnehage i området, og det er i de kommende ...
 • Renovation concepts for residential buildings. Research status, challenges and opportunities 

  Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Thunshelle, Kari (ZEN Report;, Research report, 2020)
  This study looks at the challenges and opportunities in the deep energy renovation market with prefab elements. An analysis of 39 European projects was conducted, and the results where structured in three topics. It clearly ...
 • Consequences of Local Energy Supply in Norway: A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad 

  Backe, Stian; Sørensen, Åse Lekang; Pinel, Dimitri; Clauß, John; Lausselet, Carine; Woods, Ruth (ZEN Report;17, Research report, 2019)
  Denne rapporten vurderer Campus Evenstad på veien mot ZEN. Hensikten med rapporten er å vurdere hvilke tiltak som er relevante fremover for å realisere energimål knyttet til ZEN, og den skal gi en forståelse for potensial, ...
 • ZEN LIVING LABS definition, ideas and examples 

  Woods, Ruth; Baer, Daniela; Berker, Thomas; Bø, Lars Arne (ZEN Report;18, Research report, 2019)
  Living labs er brukersentrerte tiltak som har mål om å involvere ulike individer eller brukergrupper i tekniske eller bærekraftig endringer i samfunnet. The FME Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart ...
 • Utvikling av pilotprosjekt i Steinkjer kommune: Historier om «det gamle NRK bygget på Lø» og evaluering av prosessen 

  Woods, Ruth; Andresen, Inger; Skaar, Christofer; Berker, Thomas (ZEN Report;16, Research report, 2019)
  Denne rapporten presenterer resultater fra en etnografisk prosess utført av Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) i samarbeid med Steinkjer kommune i 2017 og 2018. Den følger prosessen med å ...
 • Annual report 2018 

  Woods, Ruth; Remøe, Katinka Sætersdal; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild (ZEN Report;15, Research report, 2019)

Vis flere