Recent Submissions

 • ZEN-definisjonen – en veileder for ZEN-pilotområder. Versjon 4.0. Norsk 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Sartori, Igor; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Anandasivakumar, Ekambaram (ZEN Report;63, Research report, 2024)
  Denne fjerde og siste utgaven (versjon 4.0) av ZEN-definisjonsveilederen bygger på v.1.0, v.2.0 og v.3.0 av ZEN-definisjonsveilederne, samt en rekke andre ZEN-definisjonsrapporter. Denne veilederen fremnever at en netto ...
 • The ZEN definition – a guideline for the ZEN pilot areas. Version 4.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Sartori, Igor; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Anandasivakumar, Ekambaram (ZEN Report;63E, Research report, 2024)
  This fourth and final version (version 4.0) of the ZEN definition guideline report builds upon V1.0, V2.0 and V3.0 of the ZEN definition guideline reports and a series of ZEN definition reports. This report highlights that ...
 • Nyhavna – et nullutslippsnabolag med systemsmart energiforsyning 

  Kauko, Hanne Laura Pauliina; Brækken, August; Askeland, Magnus (ZEN Report;64, Research report, 2024)
  Nyhavna er et område i Trondheim som per i dag hovedsakelig brukes til industrielle formål, men som skal utvikles til et attraktivt boligområde i de kommende tiårene. Ifølge kvalitetsprogrammet skal området ikke føre til ...
 • Nullutslippsområde i smarte byer Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier: Versjon 5.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Sartori, Igor; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Anandasivakumar, Ekambaram (ZEN Report;62, Research report, 2024)
  Denne rapporten beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN-senteret). Versjon 5.0 bygger på tidligere versjoner av ...
 • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 5.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Sartori, Igor; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Anandasivakumar, Ekambaram (ZEN Report;62E, Research report, 2024)
  This document outlines the definition, key performance indicators (KPI), and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This fifth version of the ZEN ...
 • ICT-Architecture applied on pilot building 

  Krogstie, John; Petersen, Sobah Abbas; Oksavik, Odne Andreas; Skeie, Kristian (ZEN Memo;55, Research report, 2024)
  This memo follows up earlier theoretical reports on a possible ICT architecture for a collection of zero emission neighbourhoods described in ZEN Report 34 – 2021 (ZEN Data Management and Monitoring – Requirements and ...
 • BREEAM Communities and ZEN Definition at a glance. A qualitative comparison and what we can learn 

  Vergerio, Giulia; Collins, Dave (ZEN Memo;56, Research report, 2024)
  Learning across BREEAM Communities and ZEN definition A significant effort in ZEN has been put into defining what to measure to define a neighbourhood as ‘zero emission’ through the identification of assessment criteria ...
 • Allokering av klimagassutslipp fra avfallsforbrenning med energigjenvinning i livsløpsanalyser 

  Næss, Jan Sandstad; Mattson, Kim Rainer; Giroux, Baptiste; Rustad, Ida; Brattebø, Helge; Hertwich, Edgar G. (Zen Report;61, Research report, 2024)
  Avfall som ved endt livsløp brukes til å produsere energi til bruk i et nytt livsløp, skaper et allokeringsproblem i livsløpsanalyser (LCA) der miljøpåvirkninger enten må allokeres til avfalls-behandling, energiproduksjon ...
 • Byform i et ZEN-perspektiv. En sammenfatning av arbeid med GIS-baserte metoder for analyser og visualisering 

  Manum, Bendik; Nordström, Tobias; Rokseth, Lillian Sve; Schön, Peter; Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus (ZEN Report;60, Research report, 2024)
  Denne rapporten sammenfatter ZEN-forskningen på byform og tilgjengelighet, et arbeid med vekt på GIS-baserte metoder for analyser og visualisering. Med klimagassutslipp som ramme og nabolag og bydeler som skala, har målet ...
 • Modellering av energisystemet på Mære. Mulige investeringer som kan øke selvforsyningsgraden av energi 

  Bugge, Mette; Brækken, August; Kauko, Hanne (ZEN Report;58, Research report, 2024)
  Mære landbruksskole ligger i Steinkjer kommune i Trøndelag og er eid av Trøndelag fylkeskommune. Det er en videregående skole som tilbyr utdanning innen naturbruk, og samtidig driftes et skolegårdsbruk. Mære landbruksskole ...
 • Merkostnader ved ZEN. En case studie av Nidarvollutbyggingen i Trondheim 

  Lien, Anne Brit Gunnarshaug; Vågbø, Pål Christian Broberg; Wigenstad, Tore; Jenssen, Bjørn; Backe, Stian (ZEN Report;59, Research report, 2024)
  Et nullutslippsområde, eller et Zero Emission Neighbourhood (ZEN), er et område med bygninger som i gjennomsnitt minimerer og kompenserer for alle klimagassutslipp fra bygging og drift. Bygningene er energieffektive og det ...
 • Who should own the PV? Assessment of ownership structures for local energy production in zero emission neighbourhoods 

  Vergerio, Giulia; Kandpal, Bakul; Backe, Stian (ZEN Report;55, Research report, 2024)
  Ownership structures for local energy production in zero emission neighbourhoods Nyhavna, an industrial area in Trondheim, Norway, is undergoing a transformation into a zero-emission neighbourhood (ZEN) as an extension ...
 • Ensuring ambitious goals: Barrier and good practices in the planning and building process 

  Vergerio, Giulia; Knotten, Vegard (ZEN Report;54, Research report, 2024)
  Barriers and good practices in ambitious projects How can we ensure good processes before, during and after the realization of a zero-emission area? How can we ensure that buildings are realized as intended? Why do we ...
 • Kartlegging av sirkularitett i bygg. Bransjestandard og fremskriving mot 2050 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Rasmussen, Freja Nygaard; Homaei, Shabnam; Fjellheim, Kristin (ZEN Report;53, Research report, 2023)
  Kriterier for sirkulære bygg - Kartlegging av bransjestandard Det er behov for videre metodeutvikling av sirkularitet i norske bygninger, inkludert målenheter, definisjoner, systemgrenser og kartlegging av bransjestandard. ...
 • Klimagassbelastning for VVS-installasjoner - Beregning av klimagassutslipp knyttet til VVS-installasjoner i Ydalir skole og en barnehage, i samarbeid med FoU Grønn VVS 

  Winsvold, Jonas Rydtun; Liaøy, Anders Reinertsen; Steneng, Christian; Bergsdal, Håvard; Petersen, Arrnkell Jonas (ZEN Report;52, Research report, 2023)
  Bygg regnes for å være en «klimakjempe» globalt og nasjonalt, og tekniske systemer utgjør en betydelig andel av klimagassutslippene. Det er i dag ikke vanlig praksis å inkludere tekniske systemer i klimagassberegninger for ...
 • YDALIR. Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer i en ZEN-pilot 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Manrique Delgado, Benjamin; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Rokseth, Lillian Sve; Homaei, Shabnam (ZEN Report;51, Research report, 2023)
  Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer på Ydalir. Denne rapporten tester ut alle ZEN nøkkelindikatorene i ZEN-pilotområdet Ydalir. Resultatene skal brukes i videreutvikling og verifisering av ZEN-definisjonen og vil gi ...
 • Energisparepotensialet i bygg fram mot 2030 og 2050 – Hva koster det å halvere energibruken I bygningsmassen? 

  Sandberg, Nina Holck; Dokka, Tor Helge; Lien, Anne Brit Gunnarshaug; Sartori, Igor; Skeie, Kristian; Manrique Delgado, Benjamin; Lassen, Niels (ZEN Report;50, Research report, 2023)
  I Energikommisjonens rapport "Mer av alt – raskere" beskrives et økt behov for fornybar energi til elektrifisering av transport og ny industri for å nå klimamålene, og et ambisiøst mål om energi-effektivisering i byggsektoren ...
 • Metode for klimagassberegninger av bygg - ZEN-case for test og sammenligning av NS 3720 og FutureBuilt Zero 

  Resch, Eirik; Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo; Selvig, Eivind; Sandberg, Henriette; Stoknes, Stein; Brattebø, Helge (ZEN Report;49, Research report, 2023)
  For å kunne kvantifisere utviklingen av et nullutslippsområde er klimagassutslipp fra materialer og energibruk i drift viktige indikatorer. Det er utviklet en standard for metode for klimagassberegninger for bygninger – ...
 • Energy efficiency and district heating to reduce future power shortage. Potential scenarios for Norwegian building mass towards 2050 

  Kauko, Hanne Laura Pauliina; Manrique Delgado, Benjamin; Sartori, Igor; Backe, Stian (ZEN Report;47, Research report, 2023)
  Energy efficiency, district heating and heat pumps for reduced power consumption The Norwegian power system is facing enormous challenges in the transition to a fossil-free society. The on-going electrification of transport ...
 • ZEN-definisjonen – En veileder for ZEN-pilotområder. Versjon 3.0. norsk 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;44N, Research report, 2022)
  Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonsveilederen bygger på versjon 1.0 og 2.0 av ZEN-definisjonsveilederne og ZEN-definisjonsrapporter. Denne rapporten presenterer ZEN KPI-verktøyet i mer detalj og gir mer informasjon om ...

View more