Recent Submissions

 • Omvendte kompakte tak. Varmetap på grunn av regn- og smeltevann 

  Bunkholt, Nora Schjøth; Andenæs, Erlend; Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;37, Research report, 2022)
  Kompakte tak er tak som består av ett eller flere materiallag som ligger i en tett sandwich-konstruksjon uten luftsjikt. I omvendte kompakte tak er det vanntette sjiktet (takmembranen) plassert under isolasjonssjiktet. ...
 • Snølaster i Norge 1961–2020 

  Tajet, Helga Therese Tilley; Grinde, Lars (Klima 2050 Report;36, Research report, 2022)
  Vinteren i Norge kan by på mye snø. For bygninger og hus som er utsatt for snø er det viktig å vite tyngden til snøen, for dimensjonering av bygningene. I denne rapporten er det studert snølaster i Norge historisk for ...
 • A monitored unsaturated slope in Norway: Eidsvoll case study 

  Piciullo, Luca; Capobianco, Vittoria; Heyerdahl, Håkon (Klima 2050 Report;35, Research report, 2022)
  In steep unsaturated slopes, the unsaturated region has a crucial role in maintaining the slope stability. In this work, the hydrological behaviour of a natural unsaturated slope located adjacent to a railway track in ...
 • Insurance loss data for improved climate change adaptation. Conditions for data sharing and utilization 

  Thomassen, Maria Kristina Kollberg; Hauge, Åshild Lappegard (Klima 2050 Report;34, Research report, 2022)
  Climate change has led to an increased risk of damage to buildings and infrastructure. Norwegian municipalities have intensified their efforts to address climate change adaptation and the prevention of climate-related ...
 • Klimatilpasning av infrastruktur – Betydningen av bærekraftssertifisering med fokus på CEEQUAL 

  Knoth, Katrin; Sandberg, Eli (Klima 2050 Report;33, Research report, 2022)
  Denne rapporten gir en oversikt over hvorvidt og hvordan bærekrafts-sertifiseringssystemer som CEEQUAL, EU-taksonomien og ISO-standarder for klimatilpasning kan bidra til å gjøre norsk infrastruktur motstandsdyktig i et ...
 • Varsling av jordskredfare i Norge. Anbefalte oppgaver for lokale aktører innenfor jordskredvarslingen 

  Devoli, Graziella; Eidsvig, Unni; Colleuille, Herve (Klima 2050 Report;32, Research report, 2022)
  Jordskred og flomskred er en hyppig skredtype i Norge, som utløses av regn og/eller snø-smelting. Basert på klimaprognoser kan vi i Norge forvente klimaendringer som bl.a. økning i årsnedbør, kraftigere og hyppigere episoder ...
 • Klima 2050. Annual Report 2021 

  Time, Berit (Klima 2050 Report;31, Research report, 2022)
  Preface. During the summer of 2021 we were once again witness to dramatic climate-related events, this time linked to heavy rains and flooding in continental Europe. All this happened at about the same time as the IPCC ...
 • Risikorammeverk for blågrønne tak 

  Andenæs, Erlend; Time, Berit; Muthanna, Tone Merete; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;30, Research report, 2022)
  Blågrønne tak kan betraktes som en undergruppe av grønne tak der levende planter og deres substrater brukes som en del av en strategi for å håndtere overvann på takene. I motsetning til typiske grønne tak bygges blågrønne ...
 • Outward drying of basement walls. Documentation of a laboratory experiment 

  Asphaug, Silje Kathrin; Hjermann, Ingrid (Klima 2050 Note;136, Notat, 2021)
  Introduction. In Norway, recommendations for the construction of basement walls changed in 2015. It is now recommended to use vapour-permeable thermal insulation on the exterior side of basement walls to increase outward ...
 • Forurenset overvann. En litteraturstudie 

  Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti; Barrio, Maria; Bruaset, Stian; Azrague, Kamal (Klima 2050 Report;28, Research report, 2021)
  I løpet av de siste fem-seks årene har det i Norge vært en økende interesse for håndtering av overvann. Fokuset har stort sett vært på håndtering av overvannsmengde, men også håndtering av forurensninger i overvannet har ...
 • Klimatilpasning i arealplanlegging. Eksempler fra Trondheim 

  Riise, Elin Meinich; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli; Solli, Jøran; Time, Berit; Bø, Lars Arne (Klima 2050 Report;29, Research report, 2021)
  Hensikten med denne rapporten er å finne ut hvordan klimatilpasning er hensyntatt i et utvalg av planer fra Trondheim kommune og noen eksempler fra Oslo kommune. Metodisk er det sett på samlet 24 reguleringsplaner fra ...
 • Klima-resilient infrastruktur 

  Depina, Ivan; Øien, Knut (Klima 2050 Report;27, Research report, 2021)
  Denne rapporten oppsummerer arbeidet i prosjektet Climate-RESilient infrastructure (CRES) – "from failsafe to safe-to-fail". Det overordnede målet med prosjektet har vært å utvikle nye og praktiske resiliensindikatorer for ...
 • Indikatorer for måling av klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Anvisning og rammeverk 

  Sivertsen, Edvard; Sandberg, Eli; Fjellheim, Kristin; Solli, Jøran; Strømø, Ellen-Birgitte; Lilledal, Sandra; Andreassen, Stein-Arne; Time, Berit (Klima 2050 Report;26, Research report, 2021)
  Klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur er flerfaglig. Det er derfor viktig at kommunene på dette temaet utvikler en arbeidsform hvor arbeidet skjer på tvers av kommuner og fagområdene i kommunene. Det er ...
 • Bekkeåpning som klimatilpasningstiltak. En overordnet og flerfaglig anvisning 

  Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Bø, Lars Arne; Johannessen, Birgitte Gisvold; Klausen, Roald; Nøst, Terje; Solli, Jøran; Time, Berit (Klima 2050 Report;25, Research report, 2021)
  For å svare opp de klimautfordringene vi står overfor med mer nedbør og mer nedbør som styrtregn, og for å sette kommunene i stand til å håndtere ansvaret for klimatilpasning er det behov for bedre verktøy. En åpning av ...
 • Klima 2050 Annual Report 2020 

  Time, Berit (Klima 2050 Report;24, Annual report, 2021)
  Forord. One of the recommendations of the Mid-Term Evaluation was to make the Centre’s innovation system more visible. During 2020, the Board and management at the Centre have been addressing this topic, and the system is ...
 • Luftede kledninger. Anbefalinger for klimatilpasning 

  Bunkholt, Nora Schjøth; Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;23, Research report, 2021)
  Et klima i endring, med mer nedbør og slagregn samt temperaturøkning, gir behov for økt oppmerksomhet på bedre klimatilpasning av luftede kledninger for å redusere risiko for skader. Skader og problemer i tilknytning til ...
 • Kost-nytteanalyse av klimatilpasningstiltak. Kartlegging av utvalgte beregningsverktøy 

  Seljom, Liselotte (Klima 2050 Report;22, Research report, 2021)
  Denne rapporten presenterer funn fra en kartlegging av kost-nytteanalyser knyttet til klimatilpasningstiltak og generelle innsikter rundt problemstillingen vedrørende å vurdere lønnsomhet av klimatilpasning. Kartleggingen ...
 • Natural perils insurance and compensation arrangements in six countries 

  Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;21 E, Research report, 2020)
  This study has made an assessment of the allocation of responsibility for the climate change adaptation of buildings and infrastructure among key agencies in Norway, Sweden, Finland, Germany, France and Canada. The report ...
 • Naturskadeforsikrings- og erstatningsordninger i seks land 

  Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;21, Research report, 2020)
  Denne studien har kartlagt ansvarsfordelingen og viktige etater for klimatilpasning i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike og Canada. Rapporten presenterer ordningene for naturskadeerstatning og/eller forsikring i ...
 • Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy 

  Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;19, Research report, 2020)
  Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere alle spesifikke aspekter ved disse ...

View more