Recent Submissions

 • Luftede kledninger. Anbefalinger for klimatilpasning 

  Bunkholt, Nora Schjøth; Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;23, Research report, 2021)
  Et klima i endring, med mer nedbør og slagregn samt temperaturøkning, gir behov for økt oppmerksomhet på bedre klimatilpasning av luftede kledninger for å redusere risiko for skader. Skader og problemer i tilknytning til ...
 • Kost-nytteanalyse av klimatilpasningstiltak. Kartlegging av utvalgte beregningsverktøy 

  Seljom, Liselotte (Research report, 2021)
  Denne rapporten presenterer funn fra en kartlegging av kost-nytteanalyser knyttet til klimatilpasningstiltak og generelle innsikter rundt problemstillingen vedrørende å vurdere lønnsomhet av klimatilpasning. Kartleggingen ...
 • Natural perils insurance and compensation arrangements in six countries 

  Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;, Research report, 2020)
  This study has made an assessment of the allocation of responsibility for the climate change adaptation of buildings and infrastructure among key agencies in Norway, Sweden, Finland, Germany, France and Canada. The report ...
 • Naturskadeforsikrings- og erstatningsordninger i seks land 

  Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;, Research report, 2020)
  Denne studien har kartlagt ansvarsfordelingen og viktige etater for klimatilpasning i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike og Canada. Rapporten presenterer ordningene for naturskadeerstatning og/eller forsikring i ...
 • Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy 

  Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;, Research report, 2020)
  Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere alle spesifikke aspekter ved disse ...
 • Klima 2050 Annual Report 2019 

  Time, Berit (Klima 2050 Report;, Research report, 2020)
 • Documentation tool of nature-based solutions – a guideline 

  Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;, Research report, 2019)
  Nature-based solutions (NBS) can be found in many forms and variations that make information of specific aspects connected to them are difficult to populate. As an asset, NBS should be managed properly right from the ...
 • Nye nettsider for klimaservice – etablering og brukerevaluering 

  Hauge, Åshild Lappegard; Moe, Ellinor; Venås, Christoffer; Flyen, Cecilie; Thomassen, Maria Kristina Kollberg (Klima 2050 Report;, Research report, 2019)
  Formål: Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en brukerevaluering av to nettsider for klimaservice som er under utvikling. Nettsidene gir informasjon om og veiledningsmateriell for klimatilpasning: en nettside om ...
 • Sustainable urban drainage systems (SUDS) area detection using GIS. Guideline. Version 1.0 

  Kliewer, Dennis; Sivertsen, Edvard (Klima 2050 Report;, Research report, 2019)
 • Nature-based Solutions. Landslides Safety Measures 

  Kalsnes, Bjørn; Capobianco, Vittoria (Klima 2050 Report;16, Report, 2019)
  This report presents an overview of Nature-Based Solutions (NBS) and their main applications to address climate-related challenges (temperature, floods, sea level rise, landslides, droughts) with a special emphasis on ...
 • Annual Report 2018 

  Time, Berit (Klima 2050 Report;, Research report, 2019)
 • Håndtering av skredrisiko 

  Eidsvig, Unni (Klima 2050;13, Research report, 2019)
  Denne rapporten beskriver beslutningsprosesser relatert til håndtering av skredrisiko i Norge. Det overordnete formålet med arbeidet med skredrisikohåndtering i Klima 2050 er å utvikle og/eller forbedre metodikk og verktøy ...
 • Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data – Public-private cooperation for improved climate adaptation 

  Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie; Venås, Christoffer; Aall, Carlo; Kokkonen, Anne; Ebeltoft, Mia (Klima 2050 Report;, Research report, 2018)
  Background and research questions Research has shown that loss data on asset level from insurance companies have high utility value for local municipalities. These data can foster better understanding of the risks linked ...
 • Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen 

  Sivertsen, Edvard; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore; Time, Berit (Klima 2050;12, Research report, 2019)
  Klimatilpassede bygninger og bygningskonstruksjoner benyttes som fellesbetegnelse for konstruksjoner som planlegges, prosjekteres og utføres for å motstå ulike typer ytre klimapåkjenning – fra nedbør, snøavlagring, vind, ...
 • Ombygging til blågrønne og blågrå tak | Problemstillinger og sjekklister 

  Elvebakk, Kristin; Time, Berit; Skjeldrum, Petter Martin; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;, Research report, 2018)
  Forord. Denne anvisningen synliggjør hvilke forhold som må ivaretas ved etablering av blågrønne og blågrå tak på eksisterende tak. Den omhandler viktige forhold som må vurderes og tas hensyn til i oppstartsfasen, ...
 • Nettverk for å lære klimatilpasning. Hvorfor og hvordan? 

  Hauge, Åshild Lappegard; Hanssen, Gro Sandkjær; Flyen, Cecilie; Strømø, Ellen-Birgitte (Klima 2050 Report;, Research report, 2018)
  Mål: Denne rapporten gir praktiske retningslinjer for organisering og etablering av nettverk mellom kommuner for å lære klimatilpasning. Hvordan bør styringsnettverk med mål om at kommuner skal lære klimatilpasning etableres ...
 • Klima 2050 Annual Report 2017 

  Time, Berit; Time, Berit (Klima 2050 Report;, Research report, 2017)
 • Review of stormwater management practices 

  Raspati, Gema Sakti; Azrague, Kamal; Jotte, Lensa (Klima 2050 Report;7, Research report, 2017)
  Actual stormwater management involves the direct removal of surface water through a series of pipes to the nearest watercourse to prevent local flooding. Due to climate change and urbanisation stormwater volumes and pollution ...
 • Stormwater-related databases – Review and Recommendations 

  Labonnote, Nathalie (Klima 2050 Report;, Research report, 2017)
  Floods and stormwater events are the costliest natural catastrophes. Costs are expected to increase due to urbanization and climate change. Mitigation is needed, and is already ongoing in certain cases. Different stakeholders ...
 • Klima 2050. Annual Report 2016 

  Time, Berit (Klima 2050 Report;5, Research report, 2016)

View more