Recent Submissions

 • Overvannshåndtering med fordrøyende tak 

  Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Maurin, Noëlie; Abdalla, Elhadi Mohsen Hassan; Raspati, Gema Sakti (Klima 2050 Report;47, Research report, 2023)
  Fordrøyende tak har vært et sentralt forskningstema i Klima 2050 der testfeltet Høvringen utenfor Trondheim har spilt en særlig viktig og samlende rolle. Hensikten med denne rapporten er å gi en kort oversikt over de ulike ...
 • Final Report. Klima 2050 

  Time, Berit (Klima 2050 Report;46, Research report, 2023)
  When Klima 2050 started out in 2015 it was the largest initiative launched in Norway to look into climate adaptation of buildings and infrastructure in order to reduce societal risk related to enhanced precipitation and ...
 • Indikatorer for klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Testing i Trondheim kommune 

  Sandberg, Eli; Henke, Lilo Maria Keti; Knoth, Katrin; Sivertsen, Edvard; Solli, Jøran; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli; Davøen, Ingjerd R. (Klima 2050 Report;45, Research report, 2023)
  Denne rapporten oppsummerer resultater i prosjektet Testing av indikatorer for klimatilpasning. Det er Trondheim kommune som har fått støtte fra Miljødirektoratet for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet knyttet til seg ...
 • Partnerskapets innovasjoner 

  Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;41, Research report, 2023)
 • Spesialister i klimatilpasning 

  Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;42, Research report, 2023)
 • Verktøy og veiledere for klimatilpasning 

  Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 report;43, Research report, 2023)
 • Pilotprosjekter 

  Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;44, Research report, 2023)
 • Rammeverk for klimatilpassing av bygningar 

  Kvande, Tore; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Sivertsen, Edvard; Gaarder, Jørn Emil; Elvebakk, Kristin (Klima 2050 Report;40, Research report, 2023)
  Forord. Denne rapporten presenterer eit rammeverk for klimatilpassing av bygningar. Rammeverket er meint å framheve myndigheitskrava til klimatilpassing, å vise til verktøy som kan vere til nytte for å verifisere at valte ...
 • Vurdering av restrisiko. Rammeverk og eksempler 

  Eidsvig, Unni; Gauer, Peter (Klima 2050 Report;39, Research report, 2022)
  Sikringstiltak mot skred eller andre naturfarer kan redusere risikoen betraktelig, men vil aldri kunne gi total beskyttelse i enhver sitasjon. Det vil alltid være en restrisiko. Den risiko-reduserende effekten av et ...
 • Sørpeskred. Egenskaper, historikk og sikringsløsninger 

  Jaedicke, Christian; Kalsnes, Bjørn; Solheim, Anders (Klima 2050 Report;, Research report, 2022)
  Sørpeskred er en hurtig massebevegelse som består av en blanding av snø og vann. Det er en skredtype som er mindre dokumentert og studert enn tradisjonelle snøskred eller flom- og jordskred. Ikke desto mindre kan ...
 • Omvendte kompakte tak. Varmetap på grunn av regn- og smeltevann 

  Bunkholt, Nora Schjøth; Andenæs, Erlend; Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;37, Research report, 2022)
  Kompakte tak er tak som består av ett eller flere materiallag som ligger i en tett sandwich-konstruksjon uten luftsjikt. I omvendte kompakte tak er det vanntette sjiktet (takmembranen) plassert under isolasjonssjiktet. ...
 • Snølaster i Norge 1961–2020 

  Tajet, Helga Therese Tilley; Grinde, Lars (Klima 2050 Report;36, Research report, 2022)
  Vinteren i Norge kan by på mye snø. For bygninger og hus som er utsatt for snø er det viktig å vite tyngden til snøen, for dimensjonering av bygningene. I denne rapporten er det studert snølaster i Norge historisk for ...
 • A monitored unsaturated slope in Norway: Eidsvoll case study 

  Piciullo, Luca; Capobianco, Vittoria; Heyerdahl, Håkon (Klima 2050 Report;35, Research report, 2022)
  In steep unsaturated slopes, the unsaturated region has a crucial role in maintaining the slope stability. In this work, the hydrological behaviour of a natural unsaturated slope located adjacent to a railway track in ...
 • Insurance loss data for improved climate change adaptation. Conditions for data sharing and utilization 

  Thomassen, Maria Kristina Kollberg; Hauge, Åshild Lappegard (Klima 2050 Report;34, Research report, 2022)
  Climate change has led to an increased risk of damage to buildings and infrastructure. Norwegian municipalities have intensified their efforts to address climate change adaptation and the prevention of climate-related ...
 • Klimatilpasning av infrastruktur – Betydningen av bærekraftssertifisering med fokus på CEEQUAL 

  Knoth, Katrin; Sandberg, Eli (Klima 2050 Report;33, Research report, 2022)
  Denne rapporten gir en oversikt over hvorvidt og hvordan bærekrafts-sertifiseringssystemer som CEEQUAL, EU-taksonomien og ISO-standarder for klimatilpasning kan bidra til å gjøre norsk infrastruktur motstandsdyktig i et ...
 • Varsling av jordskredfare i Norge. Anbefalte oppgaver for lokale aktører innenfor jordskredvarslingen 

  Devoli, Graziella; Eidsvig, Unni; Colleuille, Herve (Klima 2050 Report;32, Research report, 2022)
  Jordskred og flomskred er en hyppig skredtype i Norge, som utløses av regn og/eller snø-smelting. Basert på klimaprognoser kan vi i Norge forvente klimaendringer som bl.a. økning i årsnedbør, kraftigere og hyppigere episoder ...
 • Klima 2050. Annual Report 2021 

  Time, Berit (Klima 2050 Report;31, Research report, 2022)
  Preface. During the summer of 2021 we were once again witness to dramatic climate-related events, this time linked to heavy rains and flooding in continental Europe. All this happened at about the same time as the IPCC ...
 • Risikorammeverk for blågrønne tak 

  Andenæs, Erlend; Time, Berit; Muthanna, Tone Merete; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;30, Research report, 2022)
  Blågrønne tak kan betraktes som en undergruppe av grønne tak der levende planter og deres substrater brukes som en del av en strategi for å håndtere overvann på takene. I motsetning til typiske grønne tak bygges blågrønne ...
 • Outward drying of basement walls. Documentation of a laboratory experiment 

  Asphaug, Silje Kathrin; Hjermann, Ingrid (Klima 2050 Note;136, Notat, 2021)
  Introduction. In Norway, recommendations for the construction of basement walls changed in 2015. It is now recommended to use vapour-permeable thermal insulation on the exterior side of basement walls to increase outward ...
 • Forurenset overvann. En litteraturstudie 

  Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti; Barrio, Maria; Bruaset, Stian; Azrague, Kamal (Klima 2050 Report;28, Research report, 2021)
  I løpet av de siste fem-seks årene har det i Norge vært en økende interesse for håndtering av overvann. Fokuset har stort sett vært på håndtering av overvannsmengde, men også håndtering av forurensninger i overvannet har ...

View more