ISSN 2464-2371

Nye registreringer

  • Sementbasert berginjeksjon. Sluttrapport fra prosjektet TIGHT 

    Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; Haugsand, Martin Hovda (SINTEF Viten;2, Research report, 2020)
    Fra forordet. Foreliggende rapport er utarbeidet av SINTEF Community på vegne av forskningsprosjektet TIGHT (True Improvement in Grouting High pressure Technology for tunneling). Den er basert på artikler, rapporter og ...
  • Punktlighet i jernbanen - hvert sekund teller 

    Olsson, Nils; Halse, Askill Harkjerr; Hegglund, Per Magnus; Killi, Marit; van der kooij, Rimmert; Landmark, Andreas D.; Seim, Andreas Røsland; Sørensen, Anette Østbø; Økland, Andreas; Østli, Vegard (SINTEF Viten;1, Book, 2015)
    Denne boken gir en innføring i punktlighetsarbeid for jernbane, og er ment som et supplement til annen litteratur som finnes på området. Boken er basert på forsknings‐ og utviklingsarbeid utført ved SINTEF, Norges ...