Recent Submissions

 • Overskuddsvarme som varmekilde. Barrierer og drivere for økt bruk av overskuddsvarme til bygningsoppvarming 

  Kauko, Hanne; Rotan, Magnus; Claussen, Ingrid Camilla; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;41, Research report, 2022)
  Gode samarbeidsmodeller kan fremme bruken av overskuddsvarme i områder Den varslede energikrisen i Europa sammen med økende andel strømproduksjon fra variable fornybare energikilder som vind og sol har gjort strøm til ...
 • Snølaster i Norge 1961–2020 

  Tajet, Helga Therese Tilley; Grinde, Lars (Klima 2050 Report;36, Research report, 2022)
  Vinteren i Norge kan by på mye snø. For bygninger og hus som er utsatt for snø er det viktig å vite tyngden til snøen, for dimensjonering av bygningene. I denne rapporten er det studert snølaster i Norge historisk for ...
 • Lys og evalueringsmetoder for belysning i skoler. Litteraturstudium 

  Moscoso Paredes, Claudia Trinidad (SINTEF Fag;91, Research report, 2022)
  Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av forskningslitteratur om belysning i skoler. Hovedformålet er å samle eksisterende kunnskap om effekter av lys (både dagslys og kunstig lys) på skoleelever. Videre ...
 • Insurance loss data for improved climate change adaptation. Conditions for data sharing and utilization 

  Thomassen, Maria Kristina Kollberg; Hauge, Åshild Lappegard (Klima 2050 Report;34, Research report, 2022)
  Climate change has led to an increased risk of damage to buildings and infrastructure. Norwegian municipalities have intensified their efforts to address climate change adaptation and the prevention of climate-related ...
 • SMARTFISH H2020 D5.1: FishData system specification 

  Kyllingstad, Lars Tandle; Reite, Karl Johan; Auran, Per Gunnar (SmartFishH2020;D5.1, Research report, 2019-10-02)
  The goal of SMARTFISH H2020 is to develop, test and promote a suite of high-tech systems for the EU fishing sector, thereby optimising resource efficiency, improving automatic data collection for fish stock assessment, ...
 • The Zen Definition – A Guideline for the Zen Pilot Areas. Version 2.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;40, Research report, 2022)
  This second version (V2.0) of the ZEN definition guideline report builds upon version V1.0 of the ZEN definition guideline and series of ZEN definition reports. The ZEN categories for GHG emissions, energy, and power have ...
 • Nullutslippsnabolag i smarte byer: Definisjon, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer: Versjon 3.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;38, Research report, 2022)
  Denne rapporten beskriver definisjonen, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i forskningssenteret for nullutslippsområde i smarte byer (ZEN senteret). Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonen bygger på ...
 • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, key performance indicators and assessment criteria: Version 3.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;39, Research report, 2022)
  This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Research Centre). This third version of the ZEN ...
 • Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula. Forprosjekt 

  Lervåg, Lone-Eirin; Lillestøl, Per J; Suul, Jon Are Wold; Fagerholt, Randi Ann; Hjelkrem, Odd Andre; Olsen, Martin Fredrik; Dahl, Dahl (SINTEF rapport;2022:00321, Research report, 2022)
  Rapporten dokumenterer resultater fra et forprosjekt i Frøya kommune, hvor formålet har vært å frembringe et nødvendig kunnskapsgrunnlag for realisering av et transporttilbud med selvkjørende buss for øysamfunnet på Sula. ...
 • Kriterier for signalregulerte gangfelt. Vurdering av kriterier i Håndbok N303 Trafikksignaler 

  Foss, Trond (SINTEF rapport;2021:00963, Research report, 2022)
  Rapporten dokumenterer en gjennomgang av flere lands retningslinjer for etablering av signalregulerte gangfelt, avstand mellom gangfelt og rundkjøring og retningslinjer for saksing av signalregulerte gangfelt. De ulike ...
 • Energioppgradere eller bygge nytt? En analyse av klimafotavtrykket fra småhus i tre 

  Skaar, Christofer; Bergsdal, Håvard (SINTEF Fag;90, Research report, 2022)
  Forskningsprosjektet OPPTRE har gjennom en arkitektkonkurranse vist at det er mulig å planlegge energioppgraderinger av småhus med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima samtidig som de er kostnadseffektive og har ...
 • Utslippsfri byggeprosess i Oslo. Konsekvensutredning 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;89, Research report, 2022)
  Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Denne konsekvensutredningen ...
 • Impact assessment of zero emission building processes in Oslo 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag, Research report, 2022)
  The goal of the City of Oslo is that building and construction activities in Oslo shall be zero emission by 2030. From 2025, building and construction work carried out on assignment for the City of Oslo shall be zero ...
 • Evaluering av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i seks kommuner. Status og resultater etter tre år. Hovedrapport 

  Kalseth, Jorid; Ådnanes, Marian; Melby, Line; Kaspersen, Silje Lill (SINTEF Rapport;2022:00096, Research report, 2022)
  Dette er første offentlige statusrapport fra evalueringen av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i kommunene som SINTEF og NTNU utfører på oppdrag for Helsedirektoratet. Piloten skal bidra til å implementere ...
 • RiskTUN: Risk-aware Decision Support System for Tunnel Safety 

  Boletsis, Costas; Nilsson, Erik Gøsta (SINTEF Rapport;2021:00140, Research report, 2021)
  Nowadays, technology can be a key tool to improve the effectiveness of emergency management and human safety in road tunnels. The advantage of using decision support systems (DSSs) for emergency management in complex ...
 • Regional policies for green growth. Nordic experiences 

  Finne, Håkon; Bugge, Markus Michaelsen; Hansen, Teis; Jolly, Suyash; Steen, Markus; Suvinen, Nina (SINTEF Rapport;2021:00682, Research report, 2021)
  Regional councils find many roads to green growth The report discusses policies for green growth of a number of regional (or county) councils in Finland, Norway, and Sweden. These policies, which vary in scope, in ambition, ...
 • Evaluering av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i seks kommuner. Kortversjon 

  Kalseth, Jorid; Ådnanes, Marian; Melby, Line; Kaspersen, Silje Lill (SINTEF Rapport;2022:00136, Research report, 2022)
  Dette er en kortversjon av første offentlige statusrapport fra evalueringen av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i kommunene som SINTEF og NTNU utfører på oppdrag for Helsedirektoratet. Piloten skal bidra ...
 • Samskaping gjennom oppgaveutvalg? Om arbeidet med oppgaveutvalg i tre lokalsamfunn i Verdal kommune 

  Carlsson, Espen; Sivertsen, Håkon (SINTEF Rapport;2021:00546, Research report, 2021)
  Samskaping gjennom oppgaveutvalg – et forprosjekt. Dette notatet presenterer prosjektbakgrunn, nyere relevant litteratur, funn fra intervju og andre datakilder samt analysebaserte vurderinger av oppgaveutvalg som metode ...
 • Membrane filtration of coloured surface water. A Norwegian survey 

  Sivertsen, Edvard; Selseth, Ingrid; Thelin, Willy Røstum (SINTEF;2021:01076, Research report, 2021)
  Today around 160 small and medium-sized waterworks in Norway are using membranes for treatment of raw water with high content of natural organic material (NOM). Most of the membrane-based waterworks use nanofiltration (NF) ...
 • Digitalisering av bygninger i drift. Hvor smarte er næringsbygninger i dag? 

  Andersen, Kamilla Heimar; Yang, Aileen; Holøs, Sverre Bjørn; Fjellheim, Øystein (SINTEF Fag;88, Research report, 2022)
  Europakommisjonens ambisjon om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050 er avhengig av digitale teknologier og løsninger som kunstig intelligens (KI), 5G, tingenes internett (IoT), skytjenester og "edge ...

View more