Nye registreringer

 • Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns. Background projects and tools 

  Fufa, Selamawit Mamo; Klinski, Michael (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  The objective of this report is to provide a state-of-the art review on relevant existing studies and tools that could be serve as inspiration for tool development and guidelines in the EE Settlement project. The report ...
 • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

  Almås, Karl Andreas; Barrio, Maria; Fleischer, Vincent; Haugan, Petter M.; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Report, 2019)
  Med kurs mot ukjent fremtid. Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og ...
 • Kvitebjørn condensate – Weathering properties and behaviour at sea - In relation to oil spill response 

  Sørheim, Kristin Rist; Hellstrøm, Kaja Cecilie (SINTEF Ocean rapporter;OC2019 A-097, Research report, 2019-08-15)
  A weathering study has been conducted on the Kvitebjørn condensate. This study is based on a small-sea le laboratory testing at 13 °C. The SINTEF Oil Weathering Model (OWM) was used to predict the weathering properties of ...
 • Ny støyanalyse for Arendal lufthavn Gullknapp 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Digital rapporter;2019:00515, Research report, 2019-05-24)
  Det er beregnet nye støysoner for Arendal Lufthavn Gullknapp basert på opplysninger om fremtidig drift av flyplassen. Beregningene er gjort i henhold til retningslinje T1442/2016 fra Klima og Miljøverndepartementet. I ...
 • Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182 

  Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie (SINTEF Ocean AS rapporter;MT2015 A-182, Research report, 2016-01-12)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd og Innovasjon Norge med mål om å belyse potensialet for tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i de tradisjonelle blå næringene (marin, ...
 • Vedlikehold av bly- og kromatholdige belegg - tilstand 

  Knudsen, Ole Øystein (SINTEF Rapport, Research report, 2019)
 • LFCS Review report - Environmental conditions Wind, wave and current in coastal areas 

  Fergestad, Dag; Økland, Ole David; Stefanakos, Christos; Stansberg, Carl Trygve; Croonenborghs, Eloïse; Eliassen, Lene; Eidnes, Grim (SINTEF Ocean AS rapporter;OC2018 A‐073 - WP1, Research report, 2018-07-12)
  A review is performed on the description of evironmental conditions in Norwegian coastal areas in relation to Large Floating Coastal Structures and the planning of long floating bridges across fjords. First, an outline of ...
 • LFCS Review report – Model testing Model testing of large structures in a wave basin 

  Abrahamsen, Bjørn Christian; Stansberg, Carl Trygve (SINTEF Ocean AS rapporter;OC2018 A-073 - WP5, Research report, 2019-03-18)
  This document describes previous model tests on large structures in general and long pontoon bridges in particular. Furthermore, this report highlights the challenges related to model testing of these type of structures. ...
 • Linking Global and Regional Energy Strategies (LinkS) 

  Bakken, Bjørn Harald; Dalen, Kari; Graabak, Ingeborg; Knudsen, Jørgen Kjetil; Ruud, Audun; Warland, Leif; Wolfgang, Ove; Doorman, Gerard L.; Skar, Christian; Tomasgard, Asgeir; Valdes, Gerardo Alfredo Perez (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2014)
  The LinkS project was designed to analyse how global long-term strategies can be used as guidelines for the development of energy supply and technology deployment in regional energy systems. In order to produce recommendations ...
 • Efficiency evaluation of gas fuelled and electric driven buses in the public transport sector 

  Aigner, Tobias (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2013)
  The following report evaluates the efficiency of gas fuelled and electric driven buses in the public transport sector on a theoretical basis. The results indicate that the combination of CHP power plants and electric driven ...
 • Control Challenges and Possibilities for Offshore Wind Farms 

  Anaya-Lara, Olimpo; Tande, John Olav Giæver; Uhlen, Kjetil; Adaramola, Muyiwa S. (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2013)
  Electricity generation from large offshore wind farms is being gradually accepted as a feasible solution to meet the rapid increase in energy demands. However, although the technology is progressing fast, a major drawback ...
 • A carbon neutral power system in the Nordic region in 2050 D3.1 in the NORSTRAT project 

  Graabak, Ingeborg; Warland, Leif (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2014)
 • Stochastic optimization model with individual water values and power flow constaints 

  Helseth, Arild; Mo, Birger; Gjerden, Knut Skogstrand; Wolfgang, Ove (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2014)
 • Linking global and regional energy Strategies (LinkS) Executive Summary 

  Bakken, Bjørn Harald; Dalen, Kari; Graabak, Ingeborg (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2014)
 • Traceability of hides through the supply chain - Norilia Hide Case 

  Tveit, Guro Møen; Thakur, Maitri; Vevle, Geir; Mehta, Shraddha; Standal, Inger Beate; Greiff, Kirsti; Indergård, Erlend; Yurt, Tufan (SINTEF Ocean AS rapporter;2019:00728 A, Research report, 2019-07-02)
  This study is a part of iProcess project funded by the Research Council of Norway (NFR 255596). The aim of this study was to evaluate various data capture technologies for traceability of hides in a pilot setting. The RFID ...
 • Arbeidsinkludering. Med arbeidsgiverne på laget 

  Mandal, Roland; Midtgård, Trude Mariane; Mordal, Siri (SINTEF Digital rapporter;2019:0060, Research report, 2019)
  Rapporten presenterer resultatene fra forskningsprosjektet "Arbeidsinkludering - med arbeidsgiverne på laget", som SINTEF har utført med finansiering fra FoUseksjonen i Arbeids- og veiferdsdirektoratet. Målsettingen med ...
 • Kunnskap og metoder for å forebygge rømming - Faglig sluttrapport 

  Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard (SINTEF Ocean AS rapporter;2019:00669 A, Research report, 2019-05-19)
  Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, ...
 • Tekniske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret - For perioden 2014-2018 

  Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Bjørgum, Astrid; Lona, Eivind; Fagertun, Jan Tore (SINTEF Ocean AS rapporter;2019:00668 A, Research report, 2019-06-19)
  Denne rapporten presenterer en detaljert oversikt over direkte og tekniske årsaker til rømming av laks og regnbueørret i perioden 2014-2018, i tillegg til utredning av utvalgte årsaker til rømming. 64 % av all fisk som er ...
 • Prøvetaking av oljeprøver fra observasjoner ved Statfjord - Feltrapport 15-16. mai 2019 - OC2019 A-091 

  Leirvik, Frode; Davies, Emlyn John (SINTEF Ocean AS rapporter;OC2019 A-091, Research report, 2019-06-17)
  SINTEF ble kontaktet av NOFO 15.05.2019 angående observert overflateolje av tankskipet "Eagle Bergen" som på det tidspunktet gjennomførte lasting fra lastesystemet ca. 2 km fra Statfjord A plattformen. SINTEF bistod i ...
 • Havnæringene i nord. Næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040 

  Breimo, Gorm; Leitet, Maria; Høyli, Randulf; Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger (SINTEF rapport;2018:01146, Research report, 2018)
  Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot ...

Vis flere