Recent Submissions

 • Evaluering av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i seks kommuner. Status og resultater etter tre år. Hovedrapport 

  Kalseth, Jorid; Ådnanes, Marian; Melby, Line; Kaspersen, Silje Lill (SINTEF Rapport;2022:00096, Research report, 2022)
  Dette er første offentlige statusrapport fra evalueringen av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i kommunene som SINTEF og NTNU utfører på oppdrag for Helsedirektoratet. Piloten skal bidra til å implementere ...
 • RiskTUN: Risk-aware Decision Support System for Tunnel Safety 

  Boletsis, Costas; Nilsson, Erik Gøsta (SINTEF Rapport;2021:00140, Research report, 2021)
  Nowadays, technology can be a key tool to improve the effectiveness of emergency management and human safety in road tunnels. The advantage of using decision support systems (DSSs) for emergency management in complex ...
 • Regional policies for green growth. Nordic experiences 

  Finne, Håkon; Bugge, Markus Michaelsen; Hansen, Teis; Jolly, Suyash; Steen, Markus; Suvinen, Nina (SINTEF Rapport;2021:00682, Research report, 2021)
  Regional councils find many roads to green growth The report discusses policies for green growth of a number of regional (or county) councils in Finland, Norway, and Sweden. These policies, which vary in scope, in ambition, ...
 • Evaluering av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i seks kommuner. Kortversjon 

  Kalseth, Jorid; Ådnanes, Marian; Melby, Line; Kaspersen, Silje Lill (SINTEF Rapport;2022:00136, Research report, 2022)
  Dette er en kortversjon av første offentlige statusrapport fra evalueringen av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i kommunene som SINTEF og NTNU utfører på oppdrag for Helsedirektoratet. Piloten skal bidra ...
 • Samskaping gjennom oppgaveutvalg? Om arbeidet med oppgaveutvalg i tre lokalsamfunn i Verdal kommune 

  Carlsson, Espen; Sivertsen, Håkon (SINTEF Rapport;2021:00546, Research report, 2021)
  Samskaping gjennom oppgaveutvalg – et forprosjekt. Dette notatet presenterer prosjektbakgrunn, nyere relevant litteratur, funn fra intervju og andre datakilder samt analysebaserte vurderinger av oppgaveutvalg som metode ...
 • Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer 

  Ådnanes, Marian; Høiseth, Juni Raak; Magnussen, Marit; Thaulow, Kristin; Kaspersen, Silje Lill (SINTEF rapport;2021:00090, Research report, 2021)
  Dette er rapport 2 i evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus, som ble innført i januar 2019. Første rapport tok i hovedsak for seg fagfolk i spesialisthelsetjenesten sine erfaringer ...
 • Støyberegning for Bergen lufthavn Flesland1RWY - Støysoner etter T-1442/2016 

  Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2021:00685, Research report, 2021)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støykartlegging av Bergen lufthavn Flesland etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Det er gjort støyberegninger for dagens situasjon (2019) og for ...
 • Støyberegning for Bergen lufthavn Flesland - Situasjon etter 2040 med to rullebaner 

  Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2021:00321, Research report, 2021)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Bergen lufthavn Flesland etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Det er gjort beregninger for en situasjon i 2040 hvor det er to rullebaner ...
 • Støyberegning for Bergen lufthavn Flesland 1 RWY. Del 2: Vedlegg – Flygetraséer og substitutter 

  Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2021:00686, Research report, 2021)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støykartlegging av Bergen lufthavn Flesland etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Det er gjort støyberegninger for dagens situasjon (2019) og for ...
 • Pasientsikkerhetskultur: oppfatninger og holdninger til pasientsikkerhet blant ansatte i hjemmetjenesten og korttidsavdeling i kommunale helse- og omsorgstjenester 

  Grut, Lisbet; Røhne, Mette; Cappelen, Kathrine (SINTEF rapport;2021:00069, Research report, 2021)
  Rapporten formidler resultater fra en spørreskjemaundersøkelse om ansattes oppfatninger av og holdninger til pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester, gjennomført ved hjelp av den norske validerte versjonen ...
 • Organisering av digitaliseringsprosjekter 

  Dingsøyr, Torgeir; Bjørnson, Finn Olav; Sporsem, Tor Thorsrud (Research report, 2021)
  Stadig flere prosjekter inkluderer grader av digitalisering, spesielt prosjekter med innovasjon i produkter, tjenester eller arbeidsmetoder. Slike prosjekter har hatt utfordringer med å levere på nytte, teknisk produktkvalitet, ...
 • På leting etter utenlandsk informasjonspåvirkning En analyse av det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 (Rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 

  Grøtan, Tor Olav; Fiskvik, Jannicke; Haro, Peter Halland; Auran, Per Gunnar; Mathisen, Bjørn Magnus; Karlsen, Geir Hågen; Magin, Melanie; Brandtzæg, Petter Bae (SINTEF rapport;2019:01292, Research report, 2020)
  Rapporten beskriver en systematisk undersøkelse av mulige målrettede informasjonspåvirkningsforsøk fra utenlandske aktører på ulike digitale plattformer i forbindelse med det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. ...
 • Software-based, Intelligent Energy Optimization Methods for Green IoT 

  Goknil, Arda; Song, Hui; Dautov, Rustem; Yildirim, K. Sinan (SINTEF Rapport;2021:01423, Research report, 2021)
  Internet of Things (IoT) has the potential to support a more sustainable world by digitalizing various daily-life tasks and industrial processes. On the other hand, the global energy consumption of IoT devices is already ...
 • Datakvalitet ved digitalisering i petroleumssektoren 

  Myklebust, Thor; Onshus, Tor; Lindskog, Stefan; Ottermo, Maria Vatshaug; Lundteigen, Mary Ann (SINTEF Rapport;2021:00053, Research report, 2021)
  Formålet med denne rapporten er å undersøke hvilke datakilder og data som benyttes i industrielle IKT-systemer og hvordan data behandles og prosesseres før de gjøres tilgjengelig i kontornettet. Styrker og sårbarheter ...
 • Evaluering av tilskuddsordningen Stiftelsen Amathea 

  Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond (SINTEF Rapport;2021:00334, Research report, 2021)
  SINTEF legger med dette fram sluttrapport fra evaluering av tilskuddsordningen Stiftelsen Amathea. Evalueringen er gjennomført på oppdrag for Helsedirektoratet. Formålet med evalueringen har vært å vurdere om ...
 • Greener and smarter? Transformations in five Norwegian industrial sectors 

  Mäkitie, Tuukka; Steen, Markus; Thune, Taran Mari; Lund, Henrik Brynthe; Kenzhegaliyeva, Assiya; Ullern, Eli Fyhn; Kamsvåg, Pål Furu; Andersen, Allan Dahl; Hydle, Katja Maria (SINTEF Rapport;2020:01091, Research report, 2020)
  This report is an output from the INTRANSIT Research Centre on Innovation Policy for Industrial Transformation, Sustainability and Digitalisation. The report presents an analysis of green and digital transformations in ...
 • Kulturtilbud for inkludering av eldre med innvandrerbakgrunn. Forprosjekt. 

  Sandsund, Mariann; Midtgård, Trude Mariane; Rangul, Vegar; Haugan, Tommy (SINTEF Rapport;2020:00017, Research report, 2020)
  Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og antallet eldre med innvandrerbakgrunn vil øke i årene framover. Overordnet mål for prosjektet har vært å utvikle ny kunnskap og nye forslag til hvordan skape gode kulturelle ...
 • Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet i industrielle IKT-systemer 

  JAATUN, Martin Gilje; Wille, Egil; Bernsmed, Karin; Kilskar, Stine Skaufel (SINTEF rapport;2021:00055, Research report, 2021)
  Formålet med denne rapporten er å gi økt forståelse for grunnprinsipper for IKT sikkerhet i industrielle IKT-systemer (OT-systemer) i norsk petroleumsvirksomhet basert på NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Vi har ...
 • Metode for vurdering av resiliensnivået i kritisk infrastruktur - veileder 

  Øien, Knut; Øren, Anita; Fiskvik, Jannicke (SINTEF Rapport;2020:01001, Research report, 2021)
  Formålet med denne veilederen er å beskrive hvordan resiliensnivået, og dermed evnen til å verne seg mot og håndtere forventede og uventede hendelser, kan vurderes og måles i kritiske infrastrukturer i Norge. Hensikten ...
 • Evaluering av chat‐, svar‐ og telefontjenester 

  Sand, Kari; Lassemo, Eva; Vilarinho, Thomas; Vis, Anne Carlijn; Das, Anita; Melby, Line (SINTEF Rapport;2018:01367, Research report, 2019)
  Målet med denne evalueringen var å vurdere hva som fungerer og ikke fungerer i 12 chat-, svar- og telefontjenester for ungdom som skal samordnes i en felles plattform i 2019 (en del av DIGI-UNG-prosjektet. Data ble samlet ...

View more