Recent Submissions

 • Nær og fjern. Læreres erfaringer med digital hjemmeskole våren 2020. 

  Fjørtoft, Siw Olsen (SINTEF rapporter;2020:00805, Research report, 2020-08-19)
  Våren 2020 var ganske annerledes enn de fleste kunne ha forestilt seg. Skolene ble midlertidig stengt, og de fleste elever og lærere jobbet hjemmefra. Hensikten med studien var å se på hvordan den digitale hjemmeskolen ...
 • Nullpunktanalyse av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION 

  Ramstad, Lone Sletbakk; Stene, Trine Marie; Finne, Håkon (SINTEF rapport;2019:00481, Research report, 2019)
  Kapasitetsløft i utdannings- og forskningsmiljø for å styrke samarbeidet med næringsliv i egen region. Rapporten utvikler et opplegg for situasjonsbeskrivelse av Kapasitetsløft-prosjekter i Forskningsrådets FORREGION-program ...
 • Kompetansemegling i FORREGION – teoretisk fundament og veier fremover 

  Finne, Håkon; Torvatn, Hans Yngvar (SINTEF rapport;2020:00478, Research report, 2020)
  Rapporten gir en kortfattet oppsummering av hva kompetansemeglingsfunksjonen er, hvilke teoretiske underlag som har påvirket ordningen, hvordan ordningen har fungert og fungerer i FORREGION-programmet, og hvordan den kan ...
 • Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION 

  Finne, Håkon; Bakken, Terje; Lall, Marta Therese; Lamvik, Gunnar Martin; Stene, Trine Marie; Sørensen, Anette Østbø (SINTEF rapport;2019:00742, Research report, 2019)
  Intervjuer med bedrifter på vei inn i forskningen. Rapporten redegjør for en studie av bedrifter som har deltatt i kompetansemeglingsinitiativ i Forskningsrådets og fylkeskommunenes mobiliseringsprosjekter i FORREGION-programmet. ...
 • Largescale hydrogen production in Norway - possible transition pathways towards 2050 

  Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Johansen, Ulf (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
  The report presents a case study where qualitative research framed within transition studies and the multi-level perspective (MLP) is used to discuss the role Norwegian hydrogen production may play in sustainable energy ...
 • Cybersikkerhet i digitale transformatorstasjoner. Forprosjekt 

  Jaatun, Martin Gilje; Moe, Marie Elisabeth Gaup; Istad, Maren Kristine (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Dette notatet beskriver konseptet digital transformatorstasjon, og skisser relevante cyberrelaterte sårbarheter og mottiltak. For grunnleggende sikkerhetsnivå (basisnivå) anbefaler vi at det gjennomføres risikoanalyse med ...
 • Støyberegning for Kristiansund lufthavn Kvernberget 

  Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2019:01332, Research report, 2019)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støyberegning for Kristiansund lufthavn Kvernberget. Det er beregnet for dagens trafikk for en tiårs prognose. Grunnlaget for beregningene er loggført trafikk for 2018. ...
 • Støyberegning for Brønnøysund lufthavn, Brønnøy 

  Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2019:01332, Research report, 2019)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støyberegning for Brønnøysund lufthavn Brønnøy. Det er beregnet for dagens trafikk for en tiårs prognose. Grunnlaget for beregningene er loggført trafikk for 2018. ...
 • Utvikling av sirkulære forretningsmodeller. Nye forretningsmuligheter blant iKubens medlemsbedrifter. 

  Ullern, Eli Fyhn; Vildåsen, Sigurd (SINTEF rapport;2019:01287, Research report, 2019)
  iKuben er en tverrindustriell klyngeorganisasjon som jobber for rask og kontinuerlig omstilling hos sine medlemsbedrifter. Ved et særlig fokus på digitalisering, bærekraft og nye forretningsmodeller, ønsker iKuben å være ...
 • Støyberegning for Svalbard lufthavn, Longyear 

  Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2019:01361, Research report, 2019)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støyberegning for Svalbard lufthavn, Longyear. Det er beregnet for dagens trafikk og for en tiårs prognose. Prognosen inkluderer både trafikkvekst og utskifting av ...
 • Greening the fleet: A technological innovation system (TIS) analysis of hydrogen, battery electric, liquefied biogas, and biodiesel in the maritime sector 

  Steen, Markus; Bach, Hanna; Bjørgum, Øyvind; Hansen, Teis; Kenzhegaliyeva, Assiya (SINTEF rapport;2019:0093, Research report, 2019)
  The maritime shipping sector (MSS) is coming under increasing pressure to reduce its greenhouse gas (GHG) emissions. For Norway, emission reductions in the MSS are furthermore crucial for meeting the national 40% emission ...
 • Bruk av droner i nordområdene 

  Bakken, Trond; Johnsen, Stig Ole; Holmstrøm, Sture; Merz, Mariann; Transeth, Aksel Andreas; Grøtli, Esten Ingar; Risholm, Petter; Storvold, Rune (SINTEF rapport;2019:01284, Research report, 2019)
  Formålet med denne rapporten er å vise eksempler på bruk av fjernstyrte og autonome droner i petroleumssektoren og vise hvilke utviklingstrender innen droneteknologi som er viktige. Utfordringer og muligheter for bruk av ...
 • Mobilisering, kapasitetsløft og dialog. Forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION-program på innovasjonssystemenes utvikling 

  Finne, Håkon; Ramstad, Lone Sletbakk; Vik, Lars Harald (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Om å styrke innovasjonssystemet gjennom å understøtte innovatørene Innovasjonspolitikken jobber vanligvis med å endre systembetingelser for at aktører lettere skal drive innovasjon, og særlig gjøre bruk av forskning i sine ...
 • En sikker investering for framtiden(?) Etterevaluering av Jernbaneverkets utbygging av togradiosystemet GSM-R 

  Finne, Håkon; Jordal, Hilde; Landmark, Andreas D.; Samset, Knut Fredrik; Stene, Trine Marie (SINTEF Rapport;, Research report, 2019-12)
  Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen ...
 • Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgave 

  Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Myklebust, Thor; Thomassen, Magnus; Tolchard, Julian R; Hovland, Jon; Thomassen, Tonje; Wittgens, Bernd; Bustad, Joakim; Landmark, Andreas; Tschentscher, Roman; Hansen, Olav (SINTEF rapport;2019:00997, Research report, 2019-09-30)
  SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet ...
 • Reviderte støysoner for Trondheim helikopterplass, St. Olavs hospital 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Digital rapporter;2019:00557, Research report, 2019)
  Det er gjennomført en oppdatert beregning av helikopterstøy ved St-. Olavs hospital i Trondheim. Beregningen med NORTIM gjøres for 2029 basert på oppdatert prognose og endringer i flåten av helikopter. De nye helikoptrene ...
 • Flystøysoner for Leknes luftham - Støysoner etter T-1442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Digital rapporter;2019:00970, Research report, 2019)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Leknes lufthamn, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning ...
 • Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene 

  Haugstveit, Ida Maria; Skjetne, Jan Håvard; Walderhaug, Ståle; Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt; Håheim-Saers, Nils; Heggelund, Yngve (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
  Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) ...
 • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

  Almås, Karl Andreas; Barrio, Maria; Fleischer, Vincent; Haugan, Petter M.; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Report, 2019)
  Med kurs mot ukjent fremtid. Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og ...
 • Ny støyanalyse for Arendal lufthavn Gullknapp 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Digital rapporter;2019:00515, Research report, 2019-05-24)
  Det er beregnet nye støysoner for Arendal Lufthavn Gullknapp basert på opplysninger om fremtidig drift av flyplassen. Beregningene er gjort i henhold til retningslinje T1442/2016 fra Klima og Miljøverndepartementet. I ...

View more