Recent Submissions

 • Spørsmål til Barnehage-Norge 2019. TFoU-rapport 2020:1 

  Naper, Linn Renée; Myhr, Arnhild Ramberg; Løe, Ida Camilla; Fagerholt, Randi Ann (TFoU-rapport;2020:1, Research report, 2020)
  Spørsmål til Barnehage-Norge 2019 er resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren. Temaene i årets undersøkelse er: Bemanningsnormen og pedagognormen, kompetanse og samarbeid ...
 • Samisk tradisjonskunnskap om reindrift i arealforvaltningen. RFF Midt-Norge prosjekt 296394 

  Sletterød, Niels Arvid; Nygaard, Vigdis; Sand, Roald (SINTEF Rapport;2022:00294, Research report, 2022)
  Prosjektet har fokusert gjeldende lovpålagte krav til ivaretakelse av reindriftas interesser i kommunale arealforvaltningsprosesser og i kommunale politiske beslutninger om utbygging. Prosjektet har avdekket om ...
 • The role of stigma in accessing education for people with disabilities in low and middle-income countries: a review of the evidence 

  Azalde, Gloria; Braathen, Stine Hellum (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-);, Research report, 2018)
  People with disabilities are often subjected to stigma, which can keep them from realising their full potential and their human rights, including the right to education. The UN agenda for Sustainable Development Goals, ...
 • Evaluering og utredning av barnevernvakta i Steinkjer og omegn. TFoU-rapport 2019:12. 

  Lysø, Roald; Myhr, Arnhild Ramberg (TFoU-rapport;2019:12, Research report, 2019)
  Steinkjer og omegn barnevernvakt har eksistert siden 2015. Denne rapporten inneholder data og konklusjoner fra 1) Evaluering av barnevernvakta og 2) Resultater fra utredning om framtidig organisering av barnevernvakta. ISBN ...
 • Jobbobservasjon i VR. Et pilotprosjekt. 

  Fjørtoft, Siw Olsen; Petersen, Per Storrø; Nikolaisen, Linn Marita (SINTEF Rapport;2023:01058, Research report, 2023)
  Mange bransjer sliter med å rekruttere arbeidstakere. Det er gap mellom arbeidslivets behov og kompetansen som befolkningen besitter. Utdanningsvalg, arbeidstrening og informasjon om hvilke muligheter som finnes, er ...
 • Market Study on Inspection and Maintenance Robotics in Norway - Suppliers, Market Needs and Challenges 

  Merz, Mariann; Transeth, Aksel Andreas; Evjemo, Linn Danielsen; Kelasidi, Eleni (SINTEF rapporter;00938, Research report, 2023)
  New and more complex industrial applications of robotic systems for inspection and maintenance (I&M) purposes are enabled by the continuous improvements to the system capabilities. Key factors that fuel this development ...
 • Plastics in aquaculture: A circular economy guidebook 

  Lindberg, Helene Øyangen; Grytli, Tuva; Kubowicz, Stephan; Karl, Christian; Lund, Henrik Brynthe; Irgens, Mathias; Kenzhegaliyeva, Assiya (SINTEF rapporter;00797, Research report, 2023)
  This report presents 25 concepts for making plastics from aquaculture more circular. The concepts are based on industry initiatives, circular business models and management principles. Furthermore, the report describes ...
 • Guideline for follow-up of Safety Instrumented Systems (SIS) in the operating phase 

  Håbrekke, Solfrid; Hauge, Stein; Lundteigen, Mary Ann (SINTEF Rapport;2023:00107, Research report, 2023)
  This guideline describes a best practise for follow-up of safety instrumented systems (SIS) during operation of a process facility. It covers management of functional safety, operation, maintenance, monitoring, and ...
 • Kreativ utforsking av 3D-lyd. Oppsummering fra et forprosjekt med SINTEF Digital og Øra Studio om muligheter og barrierer som kunnskapsunderlag for videre utvikling og forskning 

  Thaulow, Kristin; Aaring, Oda Sofie; Jacobsen, Bjørn Rude (SINTEF Rapport;2023:00169, Research report, 2023)
  Dette forprosjektet har utforsket utvikling av lydproduksjoner i 3D-format. 3D-lyd er i ferd med å bli mer tilgjengelig for lyttere gjennom strømmetjenester, men det er fortsatt et potensiale i å tilpasse og utnytte ...
 • Digital utvikling i Statped - en etterevaluering av Digitaliseringsprosjektets måloppnåelse 

  Fjørtoft, Siw Olsen; Myhr, Arnhild (SINTEF Rapport;2023:00480, Research report, 2023)
  Rapporten gir et innblikk i den digitale utviklingen som har vært i Statped i perioden 2019-2022. Formålet var å undersøke om Statped hadde nådd de ulike effektmålene som Digitaliseringsprosjektet (internt prosjekt i ...
 • Tilleggsnæringers betydning i trøndersk landbruk - og hvordan undersøke dem? 

  Haugset, Anne Sigrid; Sand, Roald; Sivertsen, Håkon; Knutsen, Heidi (SINTEF Rapport;2023:00602, Research report, 2023)
  Basert på offentlig statistikk og innsamlede data fra utøvere av tilleggsnæringer finner vi at disse næringene har stor betydning for gårdbrukere, også når det drives i beskjedent omfang. Tilleggsnæring er viktig både ...
 • Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage 

  Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon; Naper, Linn Renée (SINTEF Rapport;2022:00562, Research report, 2022)
  Dette er den sjuende og siste rapporten i en følgeevaluering (2014-2022) av strategien Kompetanse for fremtidens barnehage. Sluttrapporten undersøker hvordan kompetansestrategien har bidratt til at alle barn får et ...
 • Kartlegging: Holtålen kommunes attraktivitet for unge voksne 

  Sivertsen, Håkon; Løe, Ida-Camilla; Sletterød, Niels Arvid (SINTEF Rapport;2022:01358, Research report, 2022)
  SINTEF har gjort en kartlegging av unge voksnes holdninger og meninger om Holtålen kommune som bostedskommune. Kartleggingen baserer seg på offentlig tilgjengelig data om befolkning, pendling og næringsstruktur, ...
 • Ny veg Osen - Jøssund: Lokale virksomheters synspunkter 

  Sand, Roald; Halvorsen, Trond; Naper, Linn Renée (SINTEF Rapport;2022:00731, Research report, 2023)
  Informasjonen vi har samlet inn i dette prosjektet peker særlig på følgende forhold av samfunnsmessig betydning ved en vei mellom Osen og Jøssund: økt mobilitet og attraktivitet (bosetting og næringsvirksomhet); beredskap ...
 • Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk. Verdiskaping og ringvirkninger av landbruksbasert næring i Trøndelag 

  Sand, Roald; Haugset, Anne Sigrid; Klimek, Patrycja; Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen (SINTEF Rapport;2023:00601, Research report, 2023)
  Denne samarbeidsrapporten fra SINTEF og NIBIO viser status og utfordringer for økonomisk verdiskaping i landbruk og landbruksrelatert virksomhet i Trøndelag. Totalt ga landbruket grunnlag for 17,4 milliarder kroner i ...
 • "Riktig ut fra start…" En kartlegging av behandlingstilbudet for personer med tinnitus 

  Lippestad, Jan Wilhelm; Øderud, Tone; Tronstad, Tron Vedul (SINTEF Rapport;2022:01324, Research report, 2023)
  SINTEF legger med dette fram sluttrapport fra kartleggingen. Med bruk av dokumentanalyse og intervjuer med informanter i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringstilbudene, undervisningsinstitusjoner, ...
 • SESAR Solution 08.01 Validation Plan (VALP) for V2 - Part I; D2.1.040 

  GUIBERT, Sandrine; FITZPATRICK, Marie; CRISCUOLO, Patrizia; DOHY, Didier; ILIEV, Boyan; LACATUS, Remus; Karahasanovic, Amela; Schittekat, Patrick; Nilsson, Erik Gøsta; ALLARD, Eric; NEYNS, Valérie; PUNTERO PARLA, Eva (Research report, 2019)
  This validation plan describes the V2 validation activities planned for solution 1 of the PJ08 Advanced Airspace Management. The aim of the planned validation activities in Wave 1 is to complete V2 maturity level of the ...
 • Kunnskapsgrunnlag om bevisstgjøringsstrategier som skal motvirke rekruttering av ubevisste innsidere i norske virksomheter 

  Høiby, Marte; Fiskvik, Jannicke; Vatn, Dorthea Mathilde Kristin; Thaulow, Kristin (SINTEF Rapport;2022:01518, Research report, 2022)
  Formålet med dette kunnskapsgrunnlaget er å belyse temaet bevisstgjøringsstrategier knyttet til informasjonssikkerhet og innsiderrisiko. På bakgrunn av en gjennomgang av eksisterende relevant forskningslitteratur innen ...
 • Spørsmål til Barnehage-Norge 2022 

  Haugset, Anne Sigrid; Myhr, Arnhild; Naper, Linn Renée (SINTEF Rapport;2022:01387, Research report, 2023)
  Spørsmål til Barnehage-Norge 2021 presenterer resultatene fra den årlige spørreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren i Norge. Temaene i årets undersøkelse er: barn som er nyankomne fra Ukraina, ...
 • Ambulant psykisk helsehjelp til barn i barneverninstitusjoner 

  Ådnanes, Marian; Melby, Line Kari; Kaasbøll, Jannike; Kaspersen, Silje Lill (SINTEF Rapport;2023:00104, Research report, 2023)
  Rapporten presenterer resultater fra en kvalitativ undersøkelse av ambulant psykisk helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner, gjennomført i januar/februar 2023. Det er gjort intervju med ledere og helseansvarlige i ...

View more