Recent Submissions

 • Linking Global and Regional Energy Strategies (LinkS) 

  Bakken, Bjørn Harald; Dalen, Kari; Graabak, Ingeborg; Knudsen, Jørgen Kjetil; Ruud, Audun; Warland, Leif; Wolfgang, Ove; Doorman, Gerard L.; Skar, Christian; Tomasgard, Asgeir; Valdes, Gerardo Alfredo Perez (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2014)
  The LinkS project was designed to analyse how global long-term strategies can be used as guidelines for the development of energy supply and technology deployment in regional energy systems. In order to produce recommendations ...
 • Efficiency evaluation of gas fuelled and electric driven buses in the public transport sector 

  Aigner, Tobias (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2013)
  The following report evaluates the efficiency of gas fuelled and electric driven buses in the public transport sector on a theoretical basis. The results indicate that the combination of CHP power plants and electric driven ...
 • Control Challenges and Possibilities for Offshore Wind Farms 

  Anaya-Lara, Olimpo; Tande, John Olav Giæver; Uhlen, Kjetil; Adaramola, Muyiwa S. (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2013)
  Electricity generation from large offshore wind farms is being gradually accepted as a feasible solution to meet the rapid increase in energy demands. However, although the technology is progressing fast, a major drawback ...
 • A carbon neutral power system in the Nordic region in 2050 D3.1 in the NORSTRAT project 

  Graabak, Ingeborg; Warland, Leif (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2014)
 • Stochastic optimization model with individual water values and power flow constaints 

  Helseth, Arild; Mo, Birger; Gjerden, Knut Skogstrand; Wolfgang, Ove (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2014)
 • Linking global and regional energy Strategies (LinkS) Executive Summary 

  Bakken, Bjørn Harald; Dalen, Kari; Graabak, Ingeborg (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2014)
 • Prosumers’ role in the future energy system 

  Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Crespo del Granado, Pedro; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Marañon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik; Seljom, Pernille Merethe Sire; Skjølsvold, Tomas Moe; Sæle, Hanne; Throndsen, William (Research report, 2018)
  Prosumers are people who consume some of the goods and services that they themselves produce. The supply of electric energy and flexibility services are two distinct services needed in all power systems. The prosumers ...
 • Vulnerability and security in a changing power system 

  Kjølle, Gerd Hovin; Gjerde, Oddbjørn; Hofmann, Matthias (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2013)
  This report presents the main results from the knowledge-building project Vulnerability and security in a changing power system. The main stakeholders of this project are the energy authorities, system operators and network ...
 • Laksen tilbake til Sira og Moisåna? 

  Fjeldstad, Hans-Petter (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2013)
  Dersom det etableres fiskepassasjer opp til Lundevatn vil laks kunne vandre opp i Sira ovenfor Tonstad og opp til Kvitingen i Moisåna. Naturlig rekruttering av laksunger i vassdraget forutsetter at vannkvaliteten kommer ...
 • Analyser av feil og avbrudd i kraftnettet 1989 - 2011. Inkludert driftsforstyrrelser med flere feil 2008 - 2010 og ekstremværet Dagmar 2011 

  Kjølle, Gerd Hovin; Kyte, Ruth Helene; Vefsnmo, Hanne; Lille-Mæhlum, Jostein (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2013)
  Rapporten gir en samlet oversikt over feil under driftsforstyrrelser og avbrudd i det norske høyspenningsnettet for en periode på 23 år fra 1989 til og med 2011. Rapporten inneholder også resultater fra analyser av ...
 • Evaluating North Sea grid alternatives under EU’s RES-E targets for 2020 

  Wolfgang, Ove; Skjelbred, Henrik; Korpås, Magnus (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2013)
  EU's RES-E targets for 2020 and the corresponding national action plans will connect large amounts of non-controllable renewable power generation to the grid, if plans are implemented. This gives increased need for production ...
 • DG i framtidens nett 

  Taxt, Henning (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2013)
  Rapporten oppsummerer mulighetsrommet for utvikling av framtidas distribusjonsnett med hensyn til DG, med fokus på økt utnyttelse av overføringskapasitet i distribusjonsnettet. De to faktorene som i størst grad begrenser ...
 • Vulnerability indicators for electric power grids 

  Hofmann, Matthias; Kjølle, Gerd Hovin; Gjerde, Oddbjørn (SINTEF Energi. Rapport;TR A7276, Research report, 2013)
  This report presents a framework and methodology to develop indicators to monitor the vulnerability of the electric power grid. It establishes a scientific foundation by defining vulnerability and the different dimensions ...
 • Method for top-down analyses of electrical end-use demand 

  Feilberg, Nicolai; Sæle, Hanne; Morch, Andrei Z (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2013)
 • GIS-based mapping of potential pump storage sites in Norway 

  Zinke, Peggy; Arnesen, Fredrik (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2013)
 • Software tools for local energy system operation and expansion 

  Kolstad, Magne Lorentzen; Backe, Stian; Wolfgang, Ove; Sartori, Igor (SINTEF report;2018:00437, Research report, 2018)
  This report describes existing software tools for analysing operation and expansion of local energy systems and is written WP5 in the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN). WP5 in FME ZEN ...
 • Software tools for local energy system operation and expansion 

  Kolstad, Magne Lorentzen; Backe, Stian; Wolfgang, Ove; Sartori, Igor (SINTEF Rapport;2018:00437, Research report, 2018)
 • Laksetrappene i Manndalselva i Troms : vurdering av tilstand og funksjon 

  Fjeldstad, Hans-Petter (SINTEF Rapport;2018:01010, Research report, 2018)
  Sammendrag Bygging av to laksetrapper i Manndalselva fra 1960-tallet har bidratt til at laks og anadrom ørret og røye har etablert seg oppover i vassdraget, men basert på fangsttall fra de siste årene er trappenes funksjon ...
 • The impact and flexibility of PV based customers 58° North and Beyond : results from the FlexNett project 

  Sæle, Hanne (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  This report is developed within FlexNett project (2015-2018) and summarises the results from the demonstration sites focusing on flexible prosumers, located both at NTE Nett and the municipality of Hvaler. FlexNett project ...
 • The benefit of batteries in a flexible distribution grid : results from the FlexNett project 

  Sæle, Hanne; Istad, Maren Kristine; Garnås, Synne (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  This report is developed within the FlexNett project (2015-2018) and summaries the results from the demonstration sites focusing on batteries, located both at BKK Nett, NTE Nett and the municipality of Hvaler. The FlexNett ...

View more