Recent Submissions

 • Miljøvurdering ved oppgradering av verneverdig bebyggelse 

  Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  Denne rapporten er et resultat av at SINTEF Byggforsk og NIKU ble tildelt midler fra Riksantikvarens FoU-midler til å gjennomføre prosjektet MIL-ORG – Miljøvennlig Oppgradering og Rehabilitering av Gamle og verneverdige ...
 • Sustainable urban drainage systems (SUDS) area detection using GIS. Guideline. Version 1.0 

  Kliewer, Dennis; Sivertsen, Edvard (Klima 2050 Report;, Research report, 2019)
 • Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus. Resultater fra en telefonundersøkelse. 

  Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre; Bjørgen, Astrid (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Rapporten ser på sammenhengen mellom reisevaner og forbrukervaner til E-handel av matvarer. Studien baserer seg på telefonintervju med 501 forbrukere som har benyttet seg av hjemlevering av dagligvarer og/eller matkasser ...
 • Kost som metode i vinterdrift av GS-veger. Feltforsøk Bjorli flyplass desember 2018 

  Karlsson, Hampus (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Målet med forsøket var å dokumentere under hvilke forhold kost som metode i vinterdrift av G/S-veger fungerer best. Det ble gjennomført seks forsøk med komprimert og ukomprimert saltblandet snø og tørrsnø. Hver snøtype ble ...
 • Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns. Background projects and tools 

  Fufa, Selamawit Mamo; Klinski, Michael (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  The objective of this report is to provide a state-of-the art review on relevant existing studies and tools that could be serve as inspiration for tool development and guidelines in the EE Settlement project. The report ...
 • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

  Almås, Karl Andreas; Barrio, Maria; Fleischer, Vincent; Haugan, Petter M.; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Report, 2019)
  Med kurs mot ukjent fremtid. Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og ...
 • ZEN LIVING LABS definition, ideas and examples 

  Woods, Ruth; Baer, Daniela; Berker, Thomas; Bø, Lars Arne (ZEN Report;18, Research report, 2019)
  Living labs er brukersentrerte tiltak som har mål om å involvere ulike individer eller brukergrupper i tekniske eller bærekraftig endringer i samfunnet. The FME Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart ...
 • Prosumers’ role in the future energy system 

  Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Crespo del Granado, Pedro; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Marañon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik; Seljom, Pernille Merethe Sire; Skjølsvold, Tomas Moe; Sæle, Hanne; Throndsen, William (Research report, 2018)
  Prosumers are people who consume some of the goods and services that they themselves produce. The supply of electric energy and flexibility services are two distinct services needed in all power systems. The prosumers ...
 • Utvikling av pilotprosjekt i Steinkjer kommune: Historier om «det gamle NRK bygget på Lø» og evaluering av prosessen 

  Woods, Ruth; Andresen, Inger; Skaar, Christofer; Berker, Thomas (ZEN Report;16, Research report, 2019)
  Denne rapporten presenterer resultater fra en etnografisk prosess utført av Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) i samarbeid med Steinkjer kommune i 2017 og 2018. Den følger prosessen med å ...
 • Utskiftbarhet av rør-i-rør-systemer. Resultater og råd basert på laboratorieprøving 

  Stråby, Karolina; Fiskum, Lars-Erik; Krog, Bjørn-Roar (SINTEF Fag;55, Research report, 2019)
  Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til at innvendige vanninstallasjoner skal være lett utskiftbare samt at en lekkasje enkelt skal kunne oppdages og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler. ...
 • Software tools for local energy system operation and expansion 

  Kolstad, Magne Lorentzen; Backe, Stian; Wolfgang, Ove; Sartori, Igor (SINTEF report;2018:00437, Research report, 2018)
  This report describes existing software tools for analysing operation and expansion of local energy systems and is written WP5 in the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN). WP5 in FME ZEN ...
 • Greenhouse gas balances in Zero Emission Buildings – Electricity conversion factors revisited 

  Andresen, Inger; Lien, Kristian Myklebust; Berker, Thomas; Sartori, Igor (ZEB Project report;37, Research report; Report, 2017)
  Reduction of energy use and GHG emissions in the building sector is a high priority. The EU 2050 roadmap that was established in 2010, states that to achieve a global warming of less than 2°C in this century, Europe should ...
 • Annual report 2018 

  Woods, Ruth; Remøe, Katinka Sætersdal; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild (ZEN Report;15, Research report, 2019)
 • Tools for stakeholder engagement in ZEN developments 

  Baer, Daniela (ZEN Report;13, Research report, 2018)
  People play a key role in zero emission neighbourhoods. They are the ones designing and creating the neighbourhood, transforming and building it and finally using it when living and working there. People play different ...
 • Software tools for local energy system operation and expansion 

  Kolstad, Magne Lorentzen; Backe, Stian; Wolfgang, Ove; Sartori, Igor (ZEN Report;6, Research report, 2018)
  This report describes existing software tools for analysing operation and expansion of local energy systems and is written in WP5 in the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN). WP5 in FME ZEN ...
 • Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser 

  Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser Det er stor usikkerhet rundt hva som er de beste løsningene for personer som sliter med rus- og psykiske lidelser. Med dette ...
 • Possibilities for Supplying Norwegian Apartment Blocks with 4th Generation District Heating 

  Rønneseth, Øystein; Sartori, Igor (ZEN Report;8, Research report, 2018)
  This report is a part of Work Package 4 Energy Flexible Neighbourhoods. The goal for WP 4 is to develop knowledge, technologies and solutions for design and operation of energy flexible neighbourhoods. 4th generation ...
 • THE ZEN DEFINITION – A GUIDELINE FOR THE ZEN PILOT AREAS. Version 1.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Andresen, Inger (ZEN Report;11, Research report, 2018)
  The objective of this report is to provide a guideline for how the assessment criteria and key performance indicators (KPIs) covered under each category of the ZEN definition (GHG emissions, energy, power/load, mobility, ...
 • ZEN PILOT PROJECTS. Mapping of the pilot projects within the research centre on ZERO emission neighbourhoods in smart cities 

  Baer, Daniela; Andresen, Inger (ZEN Report;10, Research report, 2018)
  This report on the pilot projects of the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Centre) will give the reader an overview of eight pilot projects of the Centre, focusing on the challenges to ...
 • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities: Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 1.0. 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wyckmans, Annemie; Driscoll, Patrick Arthur; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;, Research report, 2018)
  This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This first version of the ZEN ...

View more