Recent Submissions

 • REBUS project (2020–2023). Final report 

  Fufa, Selamawit Mamo; Knoth, Katrin; Plesser, Thale Sofie Wester; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Kallaos, James; Hauge, Åshild Lappegard; Brown, Marin Kristine; Sunde, Olav; Seilskjær, Erlend; Larsen, Bente Iren; Zimmermann, Regitze Kjær; Birgisdottir, Harpa; Andersson, Johanna (SINTEF Fag;106, Research report, 2024)
  REBUS project vision and objectives: The research project REBUS – REuse of Building materials – a USer perspective started in 2020 with a vision of developing a knowledge platform to enable the wider and more efficient ...
 • Helse- og miljøskadelige stoffer i resirkulert plast. En kartlegging 

  Aas, Camilla Bakken (SINTEF Notat;51, Research report, 2024)
  Mange aktører i byggeindustrien ønsker å benytte mer resirkulerte plastmaterialer ved produksjon av nye byggevarer, for å redusere klimagassutslipp og bruken av fossil plast (Futurebuilt, 2020; Blakstad, 2022). For å få ...
 • Slake, luftede tretak med isolerte takflater og innvendig nedløp 

  Geving, Stig (SINTEF Notat;50, Research report, 2024)
  Dette notatet beskriver oppbygning av luftede tretak med takvinkel på 10° eller lavere, med vanntett taktekning, isolerte takflater og innvendig nedløp. Slake, luftede tretak med innvendig nedløp er prinsipielt svært likt ...
 • Grønn vekst i distriktskommuner. Kvantitative indikatorer med vekt på energi 

  Meland, Solveig; Hung, Christine Roxanne (SINTEF;2023:00759, Research report, 2023)
 • Ålgårdbanen. Revitalisering av infrastruktur for automatisert kollektivtransport 

  Karlsson, Hampus; Meland, Solveig; Foss, Trond; Lervåg, Lone-Eirin (SINTEF;2023:00396, Research report, 2023)
 • Geofence for fartsreduksjon på buss 

  Hansen, Lillian; Foss, Trond (SINTEF;2024:00074, Research report, 2024)
  Geofencing er et verktøy som innebærer å sette opp et digitalt gjerde, som med posisjoneringsteknologi kan brukes til trafikkregulering innenfor en gitt sone avgrenset på et digitalt kart. Slik kan geofencing brukes til ...
 • Utleieboliger med tilvisingsavtale: Hvilken betydning har boligene for livskvaliteten til familier med lav inntekt? 

  Grønseth, Anne Sigfrid Farstad; Denizou, Karine; Glomdal, Sigrid; Johnsen, Svein Åge Kjøs (SINTEF Fag;104, Research report, 2023)
  Bakgrunn "Alle trenger et trygt hjem" heter den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020). Her legges det vekt på boligen som en grunnstein for sosialt liv og tilhørighet ...
 • Kartlegging av sirkularitett i bygg. Bransjestandard og fremskriving mot 2050 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Rasmussen, Freja Nygaard; Homaei, Shabnam; Fjellheim, Kristin (ZEN Report;53, Research report, 2023)
  Kriterier for sirkulære bygg - Kartlegging av bransjestandard Det er behov for videre metodeutvikling av sirkularitet i norske bygninger, inkludert målenheter, definisjoner, systemgrenser og kartlegging av bransjestandard. ...
 • MCSINC. Summarising the main findings of work package 1: Demands and requirements for machine sensing infrastructure. 

  Venæs, Janne; Sande, André Bekkevold; Tangrand, Kristoffer Meyer; Seter, Hanne; Arnesen, Petter (SINTEF;2023:01055, Research report, 2023)
  The main objective of the MCSINC project is to identify the opportunities and challenges with Al-based machine vision of road infrastructure under Nordic conditions. Work package 1 focuses specifically on "Demands and ...
 • Torgalmenningen i Bergen – Langsiktig gateopprustning 

  Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Christensen, Stein Olav (SINTEF;2023:00695, Research report, 2023)
  Torgalmenningen i Bergen er planlagt reetablert på grunn av omfattende skader på skiferdekket. Bymiljøetaten i Bergen har påbegynt et utredningsarbeid som skal munne ut i et fagnotat med forslag til langsiktig plan for ...
 • Uavhengig vurdering av tilbakefylling og anvendelse av avgangsmasser fra planlagt mineralutvinning i Engebøfjellet 

  Morales, Mario Orlando Cardenas; Alnæs, Lisbeth-Ingrid (SINTEF;2023:00754, Research report, 2023)
  SINTEF AS, representert ved forskningsinstituttet SINTEF Community, har gjennomført en uavhengig vurdering av spørsmål stilt av SINTEFs oppdragsgiver tilknyttet tilbakefylling og anvendelse av avgangsmasser fra planlagt ...
 • Flexbuild final report. The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system 

  Sartori, Igor; Alonso Pedrero, Raquel; Bagle, Marius Eide; Haaskjold, Kristina; Seljom, Pernille; Rosenberg, Eva; Schäffer, Linn Emelie; Crespo del Granado, Pedro Andres; Tomasgard, Asgeir (SINTEF Fag;103, Research report, 2023)
  The Flexbuild project aimed to understand how end-use flexibility could impact the future energy system in Norway. This initiative brought together industrial partners, public organizations, universities, and research ...
 • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Nord-Norge. Kartlegging av barrierer og suksesskriterier 

  Høyli, Randulf; Homaei, Shabnam; Wiik, Marianne Rose Kjendseth (SINTEF Notat;49, Research report, 2023)
 • YDALIR. Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer i en ZEN-pilot 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Manrique Delgado, Benjamin; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Rokseth, Lillian Sve; Homaei, Shabnam (ZEN Report;51, Research report, 2023)
  Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer på Ydalir. Denne rapporten tester ut alle ZEN nøkkelindikatorene i ZEN-pilotområdet Ydalir. Resultatene skal brukes i videreutvikling og verifisering av ZEN-definisjonen og vil gi ...
 • Overvannshåndtering med fordrøyende tak 

  Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Maurin, Noëlie; Abdalla, Elhadi Mohsen Hassan; Raspati, Gema Sakti (Klima 2050 Report;47, Research report, 2023)
  Fordrøyende tak har vært et sentralt forskningstema i Klima 2050 der testfeltet Høvringen utenfor Trondheim har spilt en særlig viktig og samlende rolle. Hensikten med denne rapporten er å gi en kort oversikt over de ulike ...
 • Tetting av bygningskroppen ved bruk av teipprodukter 

  Geving, Stig; Sletnes, Malin; Gullbrekken, Lars; Frank, Susanne Gabriele Martha; Rüther, Petra (SINTEF Fag;102, Research report, 2023)
  Forord.Denne rapporten oppsummerer resultatene fra kunnskapsprosjektet TightEN – Durable adhesive airtight solutions for energy effective building envelopes (2019–2023). Rapporten er et resultat av omfattende forskningsarbeid ...
 • Energisparepotensialet i bygg fram mot 2030 og 2050 – Hva koster det å halvere energibruken I bygningsmassen? 

  Sandberg, Nina Holck; Dokka, Tor Helge; Lien, Anne Brit Gunnarshaug; Sartori, Igor; Skeie, Kristian; Manrique Delgado, Benjamin; Lassen, Niels (ZEN Report;50, Research report, 2023)
  I Energikommisjonens rapport "Mer av alt – raskere" beskrives et økt behov for fornybar energi til elektrifisering av transport og ny industri for å nå klimamålene, og et ambisiøst mål om energi-effektivisering i byggsektoren ...
 • Final Report. Klima 2050 

  Time, Berit (Klima 2050 Report;46, Research report, 2023)
  When Klima 2050 started out in 2015 it was the largest initiative launched in Norway to look into climate adaptation of buildings and infrastructure in order to reduce societal risk related to enhanced precipitation and ...
 • Ombruk av byggevarer – innspill til statlige føringer 

  Hauge, Åshild Lappegard; Henriksen, Marin Kristine; Rønning, Monica; Flagstad, Ingeborg Olsdatter; Plesser, Thale Sofie Wester (SINTEF Fag;101, Research report, 2023)
  Bakgrunn: Målet for denne forskningsstudien er å samle innspill til vilkår for ombruk av byggematerialer i Norge og de statlige føringene for dette. Vi har spurt om hvordan entrepriseformer, lovendringer, veiledning for ...
 • Samvirkende ITS (C-ITS). Litteraturstudie og anbefalinger for tema og målsetninger i Statens vegvesens teknologisatsning 

  Foss, Trond; Venæs, Janne; Berget, Gunhild Elisabeth (SINTEF;2023:00271, Research report, 2023)
  Formålet med denne rapporten har vært å identifisere forsknings- og utviklingsfront både nasjonalt og internasjonalt innenfor samvirkende ITS (C-ITS), og gjennom det sikre at Statens vegvesen ikke gjentar al lerede etablert ...

View more