Recent Submissions

 • LambdaRoad - Summarizing the main findings of work package 1: System and organizational requirements for CCAM" 

  Arnesen, Petter; Foss, Trond; Håkegård, Jan Erik; Hjelkrem, Odd Andre; Fagerholt, Randi Ann; Lie, Arne; Seter, Hanne (SINTEF rapport;2020:00884, Research report, 2020)
  This report isa collection of the memos written in work package 1 of the LambdaRoad project, where the overall project objectives is to study the need and requirements for electronic communication (ecom) in the future ...
 • Overvann fra veg. Praksis, status og problemstillinger for vegeier 

  Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Azrague, Kamal (SINTEF AS;2020:00692, Research report, 2020)
  Vegforum for byer og tettsteder (VBT) er et fagnettverk for de 25 største bykommunene i Norge. Fagområdene er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale gater og plasser. VBT ønsker å bli en aktiv pådriver ...
 • Development of coastal infrastructure in cold climate. Summary Guideline. SFI SAMCoT report 

  Sinitsyn, Anatoly; Depina, Ivan; Bekele, Yared Worku; Christensen, Stein Olav; van Oosterhout, Dirk (SINTEF Fag;, Research report, 2020)
  Foreword. This report is a Summary Guideline for development of coastal infrastructure in cold climate and is prepared within the SFI Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT). The Summary Guideline follows ...
 • Simulering av opphold i redningsrom 

  Jenssen, Gunnar; Moscoso, Claudia; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Södersten, Carl; Skjermo, Jo; Karlsson, Hampus (SINTEF Rapport;2020:00013, Research report, 2020)
  Dokumentet rapporterer resultater fra en eksperimentell fullskala Virtual Reality (VR) studie med formål å simulere designkriterier for utforming og innredning av et redningsrom for å få en klarest mulig dokumentasjon av ...
 • Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. Sluttrapport 

  Melby, Line; Ulset, Gro; Paulsen, Veronika; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Kaasbøll, Jannike (SINTEF Fag;, Research report, 2020)
  Opprettelsen av pilotprosjektet "Nytt institusjonstilbud" har sin bakgrunn i et ønske om å bedre den psykiske helsehjelpen til barn og unge i barnevernet. Det er godt dokumentert at barn og unge i barnevernet har høy ...
 • Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung 

  Høyland, Karin; Denizou, Karine; Halvorsen, Trond; Moe, Ellinor (SINTEF Fag;, Research report, 2020)
  Studien er basert på intervjuer med ansatte i norske kommuner og i embetsverket, befaringer ved utvalgte bygninger/områder og intervjuer med beboere og prosjektledere. Mot slutten av utredningen ble det gjennomført en ...
 • Delingsøkonomi i byggeprosessen. Definisjoner, tiltak og eksempler 

  Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;, Research report, 2020)
  Dette forprosjektet har fokus på delingsøkonomi og er basert på et ideverksted som ble arrangert av Prosjekt Norge. Forprosjektet redegjør for relevante definisjoner innen delingsøkonomiske forretningsmodeller, og peker ...
 • Natural perils insurance and compensation arrangements in six countries 

  Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;, Research report, 2020)
  This study has made an assessment of the allocation of responsibility for the climate change adaptation of buildings and infrastructure among key agencies in Norway, Sweden, Finland, Germany, France and Canada. The report ...
 • Nytt blikk på medvirkningsprosesser i bærekraftig byutvikling 

  Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Bø, Lars Arne; Junker, Eivind (ZEN Report;, Research report, 2020)
 • Zero Emission Neighbourhoods. Drivers and barriers towards future development 

  Backe, Stian; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;22, Research report, 2020)
  Spread and growth of zero emission neighbourhoods. This report describes the development of zero emission neighbourhoods and its drivers and barriers towards further development. The Norwegian context is used as a starting ...
 • Annual report 2019 

  Bremvåg, Annika; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild (ZEN Report;21, Research report, 2020)
 • Klimagasskrav til materialbruk i bygninger. Utvikling av grunnlag for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Fuglseth, Mie; Resch, Eirik; Lausselet, Carine; Andresen, Inger; Brattebø, Helge; Hahn, Ulla (ZEN Report;24, Research report, 2020)
  Målsetninger om klimagassutslippsreduksjoner fra materialbruk i bygg har fram til i dag vært knyttet til prosentvis reduksjon sammenlignet med referansebygg. Fordelen ved denne tilnærmingen er at det har vært mulig å sette ...
 • Kunstig intelligens for høyfjellsoverganger. Sammenhengen mellom værforhold og kjørefart 

  Skjermo, Jo; Södersten, Carl-Johan; Arnesen, Petter; Dahl, Erlend; Seter, Hanne (SINTEF Rapport;2020:00429, Research report, 2020)
  Rapporten gir oversikt over utvalgte fjelloverganger i Norge, med hensyn på sammenheng mellom målt kjørefart og værforhold som medfører stengning av veien. Dette for å støtte opp om og forbedre driftsentreprenørers ...
 • Sementbasert berginjeksjon. Sluttrapport fra prosjektet TIGHT 

  Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; Haugsand, Martin Hovda (SINTEF Viten;, Research report, 2020)
  Fra forordet. Foreliggende rapport er utarbeidet av SINTEF Community på vegne av forskningsprosjektet TIGHT (True Improvement in Grouting High pressure Technology for tunneling). Den er basert på artikler, rapporter og ...
 • Nullutslippsgravemaskin. Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Haukaas, Nils-Olav; Ibsen, Jan Ivar; Lekanger, Randi; Thomassen, Romeo; Sellier, Dominique; Schei, Odd Olaf; Suul, Jon Are Wold (SINTEF Notat;, Research report, 2020)
  Prosjektet "Zero Emission Digger" (ZED) har som hovedmål å realisere prototyper for to utslippsfrie 17,5 tonns beltegravemaskiner tilpasset bruk på byggeplasser. Hensikten med prosjektet er å utvikle maskinene fra et ...
 • Naturskadeforsikrings- og erstatningsordninger i seks land 

  Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;, Research report, 2020)
  Denne studien har kartlagt ansvarsfordelingen og viktige etater for klimatilpasning i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike og Canada. Rapporten presenterer ordningene for naturskadeerstatning og/eller forsikring i ...
 • Energy and Power in Ydalir. Testing of Key Performance Indicators for energy and power in a ZEN pilot during the planning phase 

  Lien, Synne Krekling; Venås, Christoffer (ZEN Report;, Research report, 2020)
  Beregning av nøkkelindikatorer for energi og effekt i Ydalir Ydalir er et pilotområde i FME-ZEN. Området ligger nordøst for sentrum i Elverum. Høsten 2019 åpnet ny barneskole og barnehage i området, og det er i de kommende ...
 • Renovation concepts for residential buildings. Research status, challenges and opportunities 

  Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Thunshelle, Kari (ZEN Report;, Research report, 2020)
  This study looks at the challenges and opportunities in the deep energy renovation market with prefab elements. An analysis of 39 European projects was conducted, and the results where structured in three topics. It clearly ...
 • Largescale hydrogen production in Norway - possible transition pathways towards 2050 

  Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Johansen, Ulf (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
  The report presents a case study where qualitative research framed within transition studies and the multi-level perspective (MLP) is used to discuss the role Norwegian hydrogen production may play in sustainable energy ...
 • Produksjon og bruk av overskuddsmasser - Beste praksis og vegen videre 

  Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Danielsen, Svein Willy; Onnela, Tero; Wigum, Børge Johannes; Hoff, Inge; Barbieri, Diego Maria; Mathisen, Lillian Uthus; Fladvad, Marit; Nålsund, Roar (Research report, 2019)
  Kortreist Stein har hatt en arbeidspakke konsentrert mot Produksjon og anvendelse. Som et utgangspunkt for forskningsaktivitetene, er det det laget detaljerte oversikter over de mest relevante anvendelsesområdene for ...

View more