Recent Submissions

 • Naturskadeforsikrings- og erstatningsordninger i seks land 

  Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;, Research report, 2020)
  Denne studien har kartlagt ansvarsfordelingen og viktige etater for klimatilpasning i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike og Canada. Rapporten presenterer ordningene for naturskadeerstatning og/eller forsikring i ...
 • Energy and Power in Ydalir. Testing of Key Performance Indicators for energy and power in a ZEN pilot during the planning phase 

  Lien, Synne Krekling; Venås, Christoffer (ZEN Report;, Research report, 2020)
  Beregning av nøkkelindikatorer for energi og effekt i Ydalir Ydalir er et pilotområde i FME-ZEN. Området ligger nordøst for sentrum i Elverum. Høsten 2019 åpnet ny barneskole og barnehage i området, og det er i de kommende ...
 • Renovation concepts for residential buildings. Research status, challenges and opportunities 

  Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Thunshelle, Kari (ZEN Report;, Research report, 2020)
  This study looks at the challenges and opportunities in the deep energy renovation market with prefab elements. An analysis of 39 European projects was conducted, and the results where structured in three topics. It clearly ...
 • Largescale hydrogen production in Norway - possible transition pathways towards 2050 

  Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Johansen, Ulf (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
  The report presents a case study where qualitative research framed within transition studies and the multi-level perspective (MLP) is used to discuss the role Norwegian hydrogen production may play in sustainable energy ...
 • Produksjon og bruk av overskuddsmasser - Beste praksis og vegen videre 

  Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Danielsen, Svein Willy; Onnela, Tero; Wigum, Børge Johannes; Hoff, Inge; Barbieri, Diego Maria; Mathisen, Lillian Uthus; Fladvad, Marit; Nålsund, Roar (Research report, 2019)
  Kortreist Stein har hatt en arbeidspakke konsentrert mot Produksjon og anvendelse. Som et utgangspunkt for forskningsaktivitetene, er det det laget detaljerte oversikter over de mest relevante anvendelsesområdene for ...
 • Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner 

  Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne (SINTEF Fag;, Research report, 2020)
  Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser (Wågø, Høyland & Bø, 2019). I begge prosjektene har vi undersøkt botilbud for ...
 • Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy 

  Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;, Research report, 2020)
  Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere alle spesifikke aspekter ved disse ...
 • Klima 2050 Annual Report 2019 

  Time, Berit (Klima 2050 Report;, Research report, 2020)
 • Veikart for energi i Norge mot 2050 

  Schäffer, Linn Emelie; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Damman, Sigrid; Espegren, Kari Aamodt; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Sandberg, Eli; Johansen, Ulf; Seljom, Pernille Merethe Sire; Tomasgard, Asgeir (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
  For at Norge skal nå klimamålene i 2050 konkluderer dette veikartet med at: Tilgang på fornybar kraft, hydrogen og biodrivstoff er en forutsetning for å kunne avkarbonisere transport- og industrisektoren. Samtidig utgjør ...
 • Documentation tool of nature-based solutions – a guideline 

  Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;, Research report, 2019)
  Nature-based solutions (NBS) can be found in many forms and variations that make information of specific aspects connected to them are difficult to populate. As an asset, NBS should be managed properly right from the ...
 • Nye nettsider for klimaservice – etablering og brukerevaluering 

  Hauge, Åshild Lappegard; Moe, Ellinor; Venås, Christoffer; Flyen, Cecilie; Thomassen, Maria Kristina Kollberg (Klima 2050 Report;, Research report, 2019)
  Formål: Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en brukerevaluering av to nettsider for klimaservice som er under utvikling. Nettsidene gir informasjon om og veiledningsmateriell for klimatilpasning: en nettside om ...
 • Miljøvurdering ved oppgradering av verneverdig bebyggelse 

  Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  Denne rapporten er et resultat av at SINTEF Byggforsk og NIKU ble tildelt midler fra Riksantikvarens FoU-midler til å gjennomføre prosjektet MIL-ORG – Miljøvennlig Oppgradering og Rehabilitering av Gamle og verneverdige ...
 • Sustainable urban drainage systems (SUDS) area detection using GIS. Guideline. Version 1.0 

  Kliewer, Dennis; Sivertsen, Edvard (Klima 2050 Report;, Research report, 2019)
 • Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus. Resultater fra en telefonundersøkelse. 

  Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre; Bjørgen, Astrid (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Rapporten ser på sammenhengen mellom reisevaner og forbrukervaner til E-handel av matvarer. Studien baserer seg på telefonintervju med 501 forbrukere som har benyttet seg av hjemlevering av dagligvarer og/eller matkasser ...
 • Kost som metode i vinterdrift av GS-veger. Feltforsøk Bjorli flyplass desember 2018 

  Karlsson, Hampus (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Målet med forsøket var å dokumentere under hvilke forhold kost som metode i vinterdrift av G/S-veger fungerer best. Det ble gjennomført seks forsøk med komprimert og ukomprimert saltblandet snø og tørrsnø. Hver snøtype ble ...
 • Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns. Background projects and tools 

  Fufa, Selamawit Mamo; Klinski, Michael (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  The objective of this report is to provide a state-of-the art review on relevant existing studies and tools that could be serve as inspiration for tool development and guidelines in the EE Settlement project. The report ...
 • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

  Almås, Karl Andreas; Barrio, Maria; Fleischer, Vincent; Haugan, Petter M.; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Report, 2019)
  Med kurs mot ukjent fremtid. Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og ...
 • ZEN LIVING LABS definition, ideas and examples 

  Woods, Ruth; Baer, Daniela; Berker, Thomas; Bø, Lars Arne (ZEN Report;18, Research report, 2019)
  Living labs er brukersentrerte tiltak som har mål om å involvere ulike individer eller brukergrupper i tekniske eller bærekraftig endringer i samfunnet. The FME Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart ...
 • Prosumers’ role in the future energy system 

  Wolfgang, Ove; Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Crespo del Grando, Pedro; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Maranon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil; Seljom, Pernille; Skjølsvold, Tomas; Sæle, Hanne; Throndsen, William (Research report, 2018)
  Prosumers are people who consume some of the goods and services that they themselves produce. The supply of electric energy and flexibility services are two distinct services needed in all power systems. The prosumers ...
 • Utvikling av pilotprosjekt i Steinkjer kommune: Historier om «det gamle NRK bygget på Lø» og evaluering av prosessen 

  Woods, Ruth; Andresen, Inger; Skaar, Christofer; Berker, Thomas (ZEN Report;16, Research report, 2019)
  Denne rapporten presenterer resultater fra en etnografisk prosess utført av Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) i samarbeid med Steinkjer kommune i 2017 og 2018. Den følger prosessen med å ...

View more