Nye registreringer

 • Energioppgradere eller bygge nytt? En analyse av klimafotavtrykket fra småhus i tre 

  Skaar, Christofer; Bergsdal, Håvard (SINTEF Fag;90, Research report, 2022)
  Forskningsprosjektet OPPTRE har gjennom en arkitektkonkurranse vist at det er mulig å planlegge energioppgraderinger av småhus med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima samtidig som de er kostnadseffektive og har ...
 • Utslippsfri byggeprosess i Oslo. Konsekvensutredning 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;89, Research report, 2022)
  Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Denne konsekvensutredningen ...
 • Impact assessment of zero emission building processes in Oslo 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag, Research report, 2022)
  The goal of the City of Oslo is that building and construction activities in Oslo shall be zero emission by 2030. From 2025, building and construction work carried out on assignment for the City of Oslo shall be zero ...
 • Membrane filtration of coloured surface water. A Norwegian survey 

  Sivertsen, Edvard; Selseth, Ingrid; Thelin, Willy Røstum (SINTEF;2021:01076, Research report, 2021)
  Today around 160 small and medium-sized waterworks in Norway are using membranes for treatment of raw water with high content of natural organic material (NOM). Most of the membrane-based waterworks use nanofiltration (NF) ...
 • Digitalisering av bygninger i drift. Hvor smarte er næringsbygninger i dag? 

  Andersen, Kamilla Heimar; Yang, Aileen; Holøs, Sverre Bjørn; Fjellheim, Øystein (SINTEF Fag;88, Research report, 2022)
  Europakommisjonens ambisjon om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050 er avhengig av digitale teknologier og løsninger som kunstig intelligens (KI), 5G, tingenes internett (IoT), skytjenester og "edge ...
 • Klima 2050. Annual Report 2021 

  Time, Berit (Klima 2050 Report;31, Research report, 2022)
  Preface. During the summer of 2021 we were once again witness to dramatic climate-related events, this time linked to heavy rains and flooding in continental Europe. All this happened at about the same time as the IPCC ...
 • Flexbuild Annual Report 2. Technical report with results analysis 

  Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Bagle, Marius; Sandberg, Nina Holck; Lien, Synne Krekling; Haugen, Mari; Seljom, Pernille Merethe Sire; Rosenberg, Eva; Kvalbein, Lisa; Pedrero Alonso, Raquel; Ahang, Mohammadreza; Del Granado, Pedro Crespo; Tomasgard, Asgeir; Palmer, Jaume; Kloppenborg, Jan; Madsen, Henrik (SINTEF Fag;87, Research report, 2022)
  Dette er den andre årsrapporten fra Flexbuild-prosjektet og oppsummerer hovedfunnene fra forskningsarbeidet som ble gjort i prosjektets andre år. Potensial for småskala fjernvarme og storskala fjernvarme (kapittel 2) For ...
 • TEAPOT. Summarizing the main findings of work package 1 and work package 2 

  Arnesen, Petter; Brunes, Morten Taraldsten; Schiess, Samuel; Seter, Hanne; Södersten, Carl-Johan Hugo; Bjørge, Nina Møllerstuen; Skjæveland, Arnlaug (SINTEF rapport;2022:00170, Report, 2022)
  This project report is a collection of the work produced in work package 1 and work package 2 in the TEAPOT-project. The main objective of the TEAPOT project is to "Secure positioning for the future transport system under ...
 • Barn, oppmerksomhet og sykling. Evaluering av ny opplæringsmodell basert på det vitenskapelige konseptet Mind, Brain and Education (MBE) 

  Moe, Dagfinn; Roche-Cerasi, Isabelle; Skjermo, Jo; Wigum, Jan Petter (SINTEF rapport;2021:01452, Research report, 2021)
  Hovedmålet med prosjektet var å utvikle, prøve ut og evaluere en ny opplæringsmodell for trafikkopplæring på sykkel basert på det vitenskapelige konseptet Mind, Bra in and Education (MBE), som utnytter samspillet mellom ...
 • Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;86, Research report, 2022)
  Standard klima- og miljøkrav for Oslo kommunes egen bygge- og anleggsplasser ble innført i 2019 og Oslo kommune ved Klimaetaten ønsker en erfaringskartlegging av utslippsfrie byggeog anleggsplasser i kommunen. Denne rapporten ...
 • Funksjonsbasert N200 – Krav til ubundne materialer i bære- og forsterkningslag 

  Lysbakken, Kai Rune; Rise, Torun; Hoff, Inge (SINTEF rapport; 2021:01012, Research report, 2021)
  Denne rapporten omhandler vurderinger knyttet til mulige funksjonskrav for ubundne materialer i bære- og forsterkningslag. SINTEF mener det er mest realistisk å stille funksjonskrav til vegbygging ved å stille krav til ...
 • Energy and Power: Essential Key Performance Indicators for Zero Emisson Neighbourhoods An Analysis Of 6 Pilot Areas 

  Lien, Synne Krekling; Andersen, Kamilla Heimar; Bottolfsen, Hanne Liland; Lolli, Nicola; Sartori, Igor; Sørensen, Åse Lekang; Clauß, John (ZEN Report;36, Research report, 2021)
  The development of the definition, assessment criteria and key performance indicators of Zero Emission Neighbourhoods (ZEN), is an ongoing process that will last throughout the program period of FME ZEN. This work will ...
 • Forurenset overvann. En litteraturstudie 

  Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti; Barrio, Maria; Bruaset, Stian; Azrague, Kamal (Klima 2050 Report;28, Research report, 2021)
  I løpet av de siste fem-seks årene har det i Norge vært en økende interesse for håndtering av overvann. Fokuset har stort sett vært på håndtering av overvannsmengde, men også håndtering av forurensninger i overvannet har ...
 • Klimatilpasning i arealplanlegging. Eksempler fra Trondheim 

  Riise, Elin Meinich; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli; Solli, Jøran; Time, Berit; Bø, Lars Arne (Klima 2050 Report;29, Research report, 2021)
  Hensikten med denne rapporten er å finne ut hvordan klimatilpasning er hensyntatt i et utvalg av planer fra Trondheim kommune og noen eksempler fra Oslo kommune. Metodisk er det sett på samlet 24 reguleringsplaner fra ...
 • Lufting av tak. Parameterstudie og anbefalinger 

  Uvsløkk, Sivert (SINTEF rapport;2020:00500, Report, 2020)
  Tretak med utvendig nedløp må luftes for å hindre snøsmelting og for å gi taket uttørkingsevne. I områder med snø er det luftebehovet for å hindre snøsmelting som er dimensjonerende for luftespalten i takflaten og ...
 • Ombruk av byggematerialer – marked, drivere og barrierer 

  Sandberg, Eli; Kvellheim, Ann Kristin (SINTEF Notat;40, Research notat, 2021)
  Studier viser at ombruk av byggematerialer kan bidra til å redusere avfallsmengden og ut-slippene i den norske BAE-næringen. Denne rapporten tar for seg markedsutsiktene for ombruk av byggematerialer og identifiserer viktige ...
 • Skoler på vent. Tiltak for å ivareta inneklima og helse 

  Wågø, Solvår Irene; Clauß, John; Mathisen, Hans Martin; Gustavsen, Kai; Gullbrekken, Lars; Homb, Anders (SINTEF Fag;85, Research report, 2021)
  Målet for prosjektet "Skoler på vent" har vært å kartlegge innemiljøet og innemiljø-relaterte helseutfordringer i skolebygninger som er satt på vent, det vil si skolebygninger som venter på oppgraderinger eller som skal ...
 • Likestilt, normalisert og inkludert? Erfaringer med kjøp av egen bolig for utviklingshemmede 

  Høyland, Karin; Hatling, Morten Arnt; Halvorsen, Trond (SINTEF Fag;84, Research report, 2021)
  Det etterspørres nytenkning om hvordan man utvikler og tilbyr boliger til utviklingshemmede. Denne rapporten tar for seg seks kommuner som på ulike måter søker å legge til rette for at utviklingshemmede kan kjøpe/bygge og ...
 • Fly ash – Limestone Synergy in Ternary Cements. FA 1 Environmentally friendly concrete. SP 1.1 Low carbon-footprint binder systems 

  De Weerdt, Klaartje; Østnor, Tone Anita; Justnes, Harald (COIN Project report;46, Research report, 2013)
  The objective is to study the parameters of cements and fly ashes in combination with limestone that would optimize the synergistic chemical reaction between fly ash and limestone that leads to more bound water and thereby ...
 • Characterisation of fillers < 0.125 mm used in Case Study Velde 

  Ng, Serina; Mujica, Hernan; Rudberg, Espen (COIN Project report;61, Research report, 2015)
  The zeta potentials of five different fillers and three commercial plasticizers were explored in this report. The main purpose was to determine how these materials interact with each other to aid dispersions, in an effort ...

Vis flere