Recent Submissions

 • Hvordan måle grønn konkurransekraft i norske kommuner og fylkeskommuner? 

  Delic, Asmira; Hung, Christine Roxanne; Wiebe, Kirsten Svenja; Uggen, Kristin Tolstad; Bysveen, Marie; Jeremiassen, Maren Johanne (Research report, 2022)
  Norske kommuner og fylkeskommuner tar i økende grad en aktiv rolle i “det grønne skiftet”. Grønn konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping er begrep som kobler klima, miljø og bærekraft tettere med næringsutvikling. ...
 • Screening life cycle assessment of a new data center in Trondheim 

  Moen, Ole Marius; Kallaos, James; Fjellheim, Kristin; Schlemminger, Christian; Kauko, Hanne (SINTEF Rapport;, Research report, 2022)
  This report concludes the project "Energy and Life Cycle Assessment (LCA) of a dataserver pilot". The project has been performed by SINTEF Energy Research and SINTEF Community on behalf of Green Edge Compute (GEC), a data ...
 • Sirkulær masseforvaltning. Materialstrømsanalyse av overskuddsmasser fra bygg- og anleggsnæringen 

  Rise, Torun; Simoni, Mark Uwe; Margreth, Annina; Hausmann, Fredrik; Gjerde, Tanja Marie; Håkonsen, Jo Gunnar; Rudberg, Espen (SINTEF Fag;94, Research report, 2022)
  Prosjektet "Sirkulær masseforvaltning" skal utvikle nye tjenester for å effektivisere bruk, ombruk og gjenvinning samt lagring og transport av byggeråstoff mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Dette omfatter både ...
 • Ocean Space Centre. Klimagassutslipp fra teknisk utstyr og tekniske installasjoner 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Anton, Karin; Borg, Alexander (ZEN Report;42, Research report, 2022)
  Målsetningen med denne ZEN-casen er å kartlegge omfanget av klimagassutslipp fra teknisk utstyr og tekniske installasjoner samt vurdere tilgang og kvalitet på miljødata for disse. Rapporten vil være et grunnlag for å ...
 • Challenges and needs of European cities in using geofencing for urban traffic management 

  Hansen, Lillian; Graupner, Sven-Thomas; Leonardi, Jacques; Lindkvist, Hannes (Research report, 2022)
  This report presents the results and analysis of exploratory interviews and a questionnaire survey among transport experts and professionals in Europe dealing with geofencing in urban transport management. As part of the ...
 • Guideline - Fire resistance upgrade of cultural heritage doors 

  Haukø, Anne-Marit; Wedvik, Barbro; Bergius, Mikael (FRIC Report;D3.1-2022.04, Research report, 2022)
  Older wooden doors can be one of the weaker points with regards to fire resistance in apartment buildings. This guideline proposes how glass, protective boards, sealing lists, hardware and door frames can be mounted to the ...
 • Kjøring mot rødt stoppblinksignal. Forprosjekt om kjøring mot rødt stoppblinksignal tilknyttet stengt tunnel, bro, fare for ras og planovergang 

  Jenssen, Gunnar; Moscoso Paredes, Claudia Trinidad (SINTEF rapport;2021:00155, Research report, 2021)
  Rapporten beskriver en innledende kartlegging av litteratur for å samle eksisterende kunnskap om kjøring mot rødt blinkende stopplyssignal tilknyttet stengt tunnel, bro, fare for ras og jernbaneoverganger. Dette notatet ...
 • Lydforhold og akustiske parametre i undervisningsrom. Kunnskapsgrunnlag 

  Homb, Anders (SINTEF Fag;92, Research report, 2022)
  Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av forskningslitteratur om akustiske forhold i undervisningsrom. Hovedformålet er å sammenstille kunnskapsgrunnlaget og å evaluere relevante metoder for å planlegge gode ...
 • Overskuddsvarme som varmekilde. Barrierer og drivere for økt bruk av overskuddsvarme til bygningsoppvarming 

  Kauko, Hanne; Rotan, Magnus; Claussen, Ingrid Camilla; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;41, Research report, 2022)
  Gode samarbeidsmodeller kan fremme bruken av overskuddsvarme i områder Den varslede energikrisen i Europa sammen med økende andel strømproduksjon fra variable fornybare energikilder som vind og sol har gjort strøm til ...
 • Snølaster i Norge 1961–2020 

  Tajet, Helga Therese Tilley; Grinde, Lars (Klima 2050 Report;36, Research report, 2022)
  Vinteren i Norge kan by på mye snø. For bygninger og hus som er utsatt for snø er det viktig å vite tyngden til snøen, for dimensjonering av bygningene. I denne rapporten er det studert snølaster i Norge historisk for ...
 • Lys og evalueringsmetoder for belysning i skoler. Litteraturstudium 

  Moscoso Paredes, Claudia Trinidad (SINTEF Fag;91, Research report, 2022)
  Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av forskningslitteratur om belysning i skoler. Hovedformålet er å samle eksisterende kunnskap om effekter av lys (både dagslys og kunstig lys) på skoleelever. Videre ...
 • Insurance loss data for improved climate change adaptation. Conditions for data sharing and utilization 

  Thomassen, Maria Kristina Kollberg; Hauge, Åshild Lappegard (Klima 2050 Report;34, Research report, 2022)
  Climate change has led to an increased risk of damage to buildings and infrastructure. Norwegian municipalities have intensified their efforts to address climate change adaptation and the prevention of climate-related ...
 • Nullutslippsnabolag i smarte byer: Definisjon, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer: Versjon 3.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;38, Research report, 2022)
  Denne rapporten beskriver definisjonen, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i forskningssenteret for nullutslippsområde i smarte byer (ZEN senteret). Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonen bygger på ...
 • The Zen Definition – A Guideline for the Zen Pilot Areas. Version 2.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;40, Research report, 2022)
  This second version (V2.0) of the ZEN definition guideline report builds upon version V1.0 of the ZEN definition guideline and series of ZEN definition reports. The ZEN categories for GHG emissions, energy, and power have ...
 • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, key performance indicators and assessment criteria: Version 3.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;39, Research report, 2022)
  This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Research Centre). This third version of the ZEN ...
 • Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula. Forprosjekt 

  Lervåg, Lone-Eirin; Lillestøl, Per J; Suul, Jon Are Wold; Fagerholt, Randi Ann; Hjelkrem, Odd Andre; Olsen, Martin Fredrik; Dahl, Dahl (SINTEF rapport;2022:00321, Research report, 2022)
  Rapporten dokumenterer resultater fra et forprosjekt i Frøya kommune, hvor formålet har vært å frembringe et nødvendig kunnskapsgrunnlag for realisering av et transporttilbud med selvkjørende buss for øysamfunnet på Sula. ...
 • Kriterier for signalregulerte gangfelt. Vurdering av kriterier i Håndbok N303 Trafikksignaler 

  Foss, Trond (SINTEF rapport;2021:00963, Research report, 2022)
  Rapporten dokumenterer en gjennomgang av flere lands retningslinjer for etablering av signalregulerte gangfelt, avstand mellom gangfelt og rundkjøring og retningslinjer for saksing av signalregulerte gangfelt. De ulike ...
 • Energioppgradere eller bygge nytt? En analyse av klimafotavtrykket fra småhus i tre 

  Skaar, Christofer; Bergsdal, Håvard (SINTEF Fag;90, Research report, 2022)
  Forskningsprosjektet OPPTRE har gjennom en arkitektkonkurranse vist at det er mulig å planlegge energioppgraderinger av småhus med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima samtidig som de er kostnadseffektive og har ...
 • Utslippsfri byggeprosess i Oslo. Konsekvensutredning 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;89, Research report, 2022)
  Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Denne konsekvensutredningen ...
 • Impact assessment of zero emission building processes in Oslo 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag, Research report, 2022)
  The goal of the City of Oslo is that building and construction activities in Oslo shall be zero emission by 2030. From 2025, building and construction work carried out on assignment for the City of Oslo shall be zero ...

View more