Recent Submissions

 • Oda crude oil – Weathering Properties and behaviour at sea - In relation to oil spill response - 

  Sørheim, Kristin Rist; Johnsen, Marius; Bakken, Oddveig Merethe; Hellstrøm, Kaja Cecilie (SINTEF Ocean AS rapporter;2019:01159 A, Research report, 2019-11-01)
  A weathering study including dispersibility has been conducted on Oda crude oil. This study included a standardized small-scale laboratory testing and a meso-scale flume experiment at 13 °C. The SINTEF Oil Weathering Model ...
 • iProcess - Total utilization of raw materials in the supply chain for food with a bio-economical perspective - 2019:01041 

  Tveit, Guro Møen; Salomonsen, Cecilie; Misimi, Ekrem; Aursand, Marit; Eilertsen, Aleksander; Courtade, Magali (SINTEF Ocean AS rapporter;2019:01041 A, Research report, 2019-10)
  Main objective Develop novel concepts and methods for flexible and sustainable food processing in Norway – that are to cope with small volume series and high biological variation of the existing raw materials – to enable ...
 • Predictions from a subsea release of Oda crude oil related to oil spill response - Evaluation of response options 

  Sørheim, Kristin Rist; Daling, Per Snorre; Skancke, Jørgen (SINTEF Ocean AS rapporter;OC2019 A-117, Research report, 2019-10-01)
  Oil weathering predictions have been performed using the Subsea module integrated in the SINTEF Oil Weathering Model (OWM) of a relevant subsea release from a pipeline rupture (batch release) at the Oda oil field. The OSCAR ...
 • Pelagisk kvalitet Sesongvariasjoner i næringsverdi og fettsammensetning i NVG sild og makrell 

  Falch, Eva; Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne (SINTEF Ocean AS rapporter;A065018, Research report, 2006-02-02)
  Målet med dette delprosjektet har vært å øke kunnskapen om variasjon i kjemisk sammensetning i NVG sild og makrell som funkjson av fangssesong, fiskestørrelse samt hvor i fisken prøvene taes ut. En systematisk kartlegging ...
 • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

  Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Sletta, Håvard; Skjermo, Jorunn; Hagemann, Andreas; Sheridan, Edel; Røkke, Nils; Sørum, Lars; Shmueli, Andrea; Rødseth, Ørnulf J.; Kvamstad-Lervold, Beate; Lødeng, Rune; Tschentscher, Roman; Bjørgen, Astrid; Heyn, Richard; Dahl, Nina; Ringdalen, Eli; Hovland, Jon; Helness, Herman; Handå, Aleksander; Grande, Carlos A.; Wærnes, Ole; Høgaas, Per Helge; Alnæs, Lisbeth; Eidem, Per A.; Røkke, Nils; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Rüther, Petra; Time, Berit; Slapø, Fredrik (SINTEF rapporter;, Research report, 2019-08)
  Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og analyser knyttet til sentrale ...
 • Gjenvinning av kasserte linebruk 

  Høyli, Randulf; Breimo, Gorm; Olsen, Leonore; Vollstad, Jørgen (SINTEF rapporter;2019:00533 A, Research report, 2019-05-07)
  Kasserte lineredskap er et komplekst avfall som er utfordrende å demontere og gjenvinne til nye produkter. Manuell demontering blir spesielt ressurskrevende ettersom redskapet består av delkomponenter med integrerte ...
 • Kvitebjørn condensate – Weathering properties and behaviour at sea - In relation to oil spill response 

  Sørheim, Kristin Rist; Hellstrøm, Kaja Cecilie (SINTEF Ocean rapporter;OC2019 A-097, Research report, 2019-08-15)
  A weathering study has been conducted on the Kvitebjørn condensate. This study is based on a small-sea le laboratory testing at 13 °C. The SINTEF Oil Weathering Model (OWM) was used to predict the weathering properties of ...
 • Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182 

  Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie (SINTEF Ocean AS rapporter;MT2015 A-182, Research report, 2016-01-12)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd og Innovasjon Norge med mål om å belyse potensialet for tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i de tradisjonelle blå næringene (marin, ...
 • LFCS Review report - Environmental conditions Wind, wave and current in coastal areas 

  Fergestad, Dag; Økland, Ole David; Stefanakos, Christos; Stansberg, Carl Trygve; Croonenborghs, Eloïse; Eliassen, Lene; Eidnes, Grim (SINTEF Ocean AS rapporter;OC2018 A‐073 - WP1, Research report, 2018-07-12)
  A review is performed on the description of evironmental conditions in Norwegian coastal areas in relation to Large Floating Coastal Structures and the planning of long floating bridges across fjords. First, an outline of ...
 • LFCS Review report – Model testing Model testing of large structures in a wave basin 

  Abrahamsen, Bjørn Christian; Stansberg, Carl Trygve (SINTEF Ocean AS rapporter;OC2018 A-073 - WP5, Research report, 2019-03-18)
  This document describes previous model tests on large structures in general and long pontoon bridges in particular. Furthermore, this report highlights the challenges related to model testing of these type of structures. ...
 • Traceability of hides through the supply chain - Norilia Hide Case 

  Tveit, Guro Møen; Thakur, Maitri; Vevle, Geir; Mehta, Shraddha; Standal, Inger Beate; Greiff, Kirsti; Indergård, Erlend; Yurt, Tufan (SINTEF Ocean AS rapporter;2019:00728 A, Research report, 2019-07-02)
  This study is a part of iProcess project funded by the Research Council of Norway (NFR 255596). The aim of this study was to evaluate various data capture technologies for traceability of hides in a pilot setting. The RFID ...
 • Kunnskap og metoder for å forebygge rømming - Faglig sluttrapport 

  Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard (SINTEF Ocean AS rapporter;2019:00669 A, Research report, 2019-05-19)
  Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, ...
 • Tekniske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret - For perioden 2014-2018 

  Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Bjørgum, Astrid; Lona, Eivind; Fagertun, Jan Tore (SINTEF Ocean AS rapporter;2019:00668 A, Research report, 2019-06-19)
  Denne rapporten presenterer en detaljert oversikt over direkte og tekniske årsaker til rømming av laks og regnbueørret i perioden 2014-2018, i tillegg til utredning av utvalgte årsaker til rømming. 64 % av all fisk som er ...
 • Prøvetaking av oljeprøver fra observasjoner ved Statfjord - Feltrapport 15-16. mai 2019 - OC2019 A-091 

  Leirvik, Frode; Davies, Emlyn John (SINTEF Ocean AS rapporter;OC2019 A-091, Research report, 2019-06-17)
  SINTEF ble kontaktet av NOFO 15.05.2019 angående observert overflateolje av tankskipet "Eagle Bergen" som på det tidspunktet gjennomførte lasting fra lastesystemet ca. 2 km fra Statfjord A plattformen. SINTEF bistod i ...
 • Dispergeringstesting og vurdering av dispergeringsmidler på ulike oljeprodukter distillate (HDME 50), Ultra-Low Sulphur Fuel Oil Light (ULSFO), distillate Heavy Fuel (MGO), Oil Heavy (HFO) - OC2019 A-090 

  Sørheim, Kristin Rist; Johnsen, Marius; Bakken, Oddveig Merethe; Hellstrøm, Kaja Cecilie (SINTEF Ocean rapporter;OC2019 A-090, Research report, 2019-06-11)
  Målsettingen med dette prosjektet har vært å utføre dispergeringstester som inkluderer både screening og doseringstesting med ulike dispergeringsmidler, og teste disse på ulike oljeprodukter av type marin gassolje (MGO), ...
 • Sikker design i havbruk - Designmetodikk, status og anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet - 2019:00574 A 

  Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Holmen, Ingunn Marie (SINTEF Ocean rapporter;2019:00574 A, Research report, 2019-05-29)
  Denne rapporten presenterer anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet ("sikker design"). Anbefalingene er basert på kjente designprinsipper, tidligere forskning om HMS i havbruk, ...
 • LFCS Review report – Environmental loads Methods for the estimation of loads on large floating bridges 

  Fonseca, Nuno; Bachynski, Erin Elizabeth (SINTEF Ocean rapport;OC2018 A-073 - WP2, Research report, 2018-02)
  The document presents a review of state-of-the-art methods to calculate environmental loads on large floating bridges. It is a deliverable from WP2 of the Design and verification of Large Floating Costal Structures (LFCS) ...
 • Summary of Workshop and project meetings in Mumbai, 27-30 Nov 2018 - Projects: ReFood and ReValue 

  Widell, Kristina Norne; Tveit, Guro Møen; Thakur, Maitri; Aursand, Marit (SINTEF Ocean rapporter;2019:00362, Research report, 2019-03-22)
  Workshop in Mumbai 27-30 Nov 2018 This report is a summary of meetings, activities and ideas from the 2018 combined RE-food symposium and ReValue open-day conducted in Mumbai November 2018. The annual meeting is organized ...
 • KNM "Helge Ingstad" ‐ Miljøundersøkelse - Forvitringsegenskaper, kjemi og toksisitet 

  Faksness, Liv Guri; Altin, Dag (SINTEF Ocean rapport;OC2019 A‐054, Research report, 2019-03-22)
  Flere drivstoffprøver fra havaristen Helge lngstad har blitt analysert mhp fysikalske egenskaper og kjemisk sammensetning: Diesel både fra nødlossing og tatt opp på sjø, samt en helikopter­fuel som var samlet opp på sjøen. ...
 • Hydrolicer - Utredning av system, stress og velferd ved avlusing 

  Erikson, Ulf Gøran; Solvang, Torfinn; Schei, Marte; Ag, Siri; Aalberg, Kristian (SINTEF Ocean rapporter;2018:01081 A, Research report, 2018-12-21)
  Mekaniske avlusingsmetoder blir stadig vanligere i havbruksnæringa. Det er et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av disse metodene, i tillegg til effekten på lusenivået. Ideen bak dette ...

View more