Recent Submissions

 • Weathering study of TOR II and evaluation of oil weathering properties on Eldfisk S and Ekofisk J - In relation to oil spill response and evaluation of the predicted behaviour relative to previous studies of Ekofisk oils - OC2022 A-050 

  Sørheim, Kristin Rist; Hellstrøm, Kaja Cecilie (SINTEF Ocean rapporter;OC2022 A-050, Research report, 2022-05-19)
  SINTEF Ocean has performed a standardized small-scale weathering study, including dispersibility testing, on TOR II. Limited laboratory studies were conducted for Ekofisk J and Eldfisk S to compare the weathering properties ...
 • SMARTFISH H2020 D5.1: FishData system specification 

  Kyllingstad, Lars Tandle; Reite, Karl Johan; Auran, Per Gunnar (SmartFishH2020;D5.1, Research report, 2019-10-02)
  The goal of SMARTFISH H2020 is to develop, test and promote a suite of high-tech systems for the EU fishing sector, thereby optimising resource efficiency, improving automatic data collection for fish stock assessment, ...
 • JIP oil in ice summary report 

  Sørstrøm, Stein Erik; Brandvik, Per Johan; Buist, Ian; Dickins, David; Faksness, Liv-Guri; Potter, Steve; Rasmussen, Janne Fritt; Singsaas, Ivar (SINTEF rapport;A14181, Research report, 2010-04-10)
  The Joint Industry Program on oil spill contingency for Arctic and Ice-covered waters was established in 2006 and completed by the end of 2009. Acknowledging the fact that the Arctic exhibits different environments in the ...
 • Baneplanlegging for ringnotfartøy 

  Haugen, Joakim; Kyllingstad, Lars Tandle (SINTEF rapporter;2021:00578 A, Research report, 2021-06)
  Hovedresultatet fra arbeidspakke 2 i prosjektet "Fangstkontroll i ringnot etter pelagiske arter: Fase 2" er en baneplanleggingsalgoritme for ringnotfartøy. Gitt informasjon om fartøy, stim og omgivelser kan algoritmen ...
 • Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter: Fase 2 – Faglig sluttrapport 

  Kyllingstad, Lars Tandle; Haugen, Joakim; Tenningen, Maria; Breen, Michael (SINTEF rapporter;2001:00579 A, Research report, 2021-06-01)
  Prosjektet har hatt som hovedmål å bedre fangstkontroll i ringnotfiske gjennom å forske på instrumenter og analysemetoder som gir bedre grunnlag for beslutninger under fangstprosessen. Vi har utviklet: et beslutningsstøttesystem ...
 • Utgard condensate - Weathering properties and behaviour at sea - In relation to oil spill response - OC2021A-060 

  Sørheim, Kristin Rist; Hellstrøm, Kaja Cecilie (SINTEF rapporter;OC2021A-060, Research report, 2021-07-27)
  A weathering study has been conducted on Utgard condensate. The weathering study is based on a small-scale laboratory testing at 13 °C. The SINTEF Oil Weathering Model (OWM) is used to predict the weathering properties of ...
 • Energy measurements onboard pelagic purse seiner 

  Svendsen, Eirik Starheim; Schei, Marte (SINTEF Rapport;, Research report, 2021-02-12)
  This report describes a research cruise carried out on a pelagic purse seiner during the autumn 2020 on the North Sea. The cruise was carried out to perform an assessment of the energy efficiency of the onboard RSW ...
 • Nedbryting og forråtnelse av døde mus - Effekt av jord, vann og luft (oksygen) på hastigheten av prosessene 

  Josefsen, Kjell Domaas; Netzer, Roman; Christensen, Stein Olav; Sarno, Antonio (SINTEF rapport;2021:01465 A, Research report, 2022-01-03)
  Forråtnelsen av musekadavre ble studert for å avklare betydningen av oksygen, vann og jord for dannelsen av likvoks, en substans som kan dannes i lik og bidra til at likets opp-rinnelige form bevares. Dermed brytes ikke ...
 • STARTRENS – Optimalisert startfôring av rensefisk. Sluttrapport for FHF-prosjekt 901561 

  Hagemann, Andreas; Malzahn, Arne; Hansen, Bjørn Henrik; Ribicic, Deni; Sarno, Antonio; Kjørsvik, Elin; Vu, Tu Anh; Jager, Tjalling (SINTEF rapport;2021:01411 A, Research report, 2022-11-29)
  Dette er den faglige sluttrapporten for prosjektet "STARTRENS – Optimalisert startfôring av rensefisk" som ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (#901561). Rensefisk har en sentral rolle i ...
 • Limited laboratory study of Rolvsnes in comparison with existing weathering properties of Edvard Grieg and Solveig crude oils - OC2021 A-117 

  Sørheim, Kristin Rist; Hellstrøm, Kaja Cecilie (SINTEF Ocean rapporter;OC2021 A-117, Research report, 2022-01-04)
  A limited laboratory study of Rolvsnes crude oil has been conducted to compare the obtained weathering data with the existing properties of Edvard Grieg (previous Luno) crude oil, in addition to Solveig (previous Luno II) ...
 • Virtual Proof of Concept - Can large scale bubble curtains lower the surface temperature ocean waters 

  Skjetne, Paal; Slagstad, Dag (Research report, 2021)
  Computer simulations were used to investigate the potential of large-scale bubble curtains for lowering the sea surface temperature locally and regionally. Large scale simulations of this type have not been reported in the ...
 • Characterization of oil properties and weathering studies on Statfjord crude oils 

  Sørheim, Kristin Rist; Hellstrøm, Kaja Cecilie (SINTEF Ocean rapporter;OC2021 A-090, Research report, 2021-10-26)
  Phase 1: The basic physio-chemical properties of eight crude oils from the Statfjord oil field have been screened. Based on an overall evaluation of the results, two of the Statfjord crude oils were further selected to ...
 • Merking av fiskeredskap - Oversikt over teknologi og tilgjengelige løsninger 

  Syversen, Tore; Vollstad, Jørgen; Walderhaug, Ståle (SINTEF Rapport;2019:01205, Research report, 2019)
  Teknologien for merking av fiskeredskap finnes, men utvalget av systemer og leverandører som spesifikt retter seg mot dette bruksområdet er relativt lite. Vi har identifisert tre ulike teknologier med nokså ulike egenskaper, ...
 • Valhall – Weathering properties and behaviour at sea - In relation to oil spill response - OC2021 A-063 

  Sørheim, Kristin Rist; Bakken, Oddveig Merethe (SINTEF Ocean rapporter;OC2021 A-063, Research report, 2021-09-14)
  A standardized weathering study has been conducted on Valhall crude oil at 13 °C in 2021. Dispersibility testing on Valhall included the dispersant Dasic Slickgone NS to estimate the viscosity limits and time window for ...
 • ReValue – Dissemination and Communication report 

  Goff, Lacie; Thakur, Maitri; Gupta, Khushboo; Kumari, Asha (SINTEF Ocean rapporter;OC2020 A-073, Research report, 2021-08-31)
  The dissemination and communication work in the ReValue project had the aim of maximising the impact of the innovative solutions developed in the project by sharing the results with various stakeholders. These stakeholders ...
 • Coastal Oil Spills JIP - report no.: 19 - C2/C3/C4 - Compilation report for shoreline activities in Phase 1 

  Ramstad, Svein (SINTEF rapporter;F9954, Research report, 2009-01-16)
  Downgrading of SINTEF report STF F9954 originally issued on 2009-01-16 in accordance with the 5 year exclusive rights agreement in the JIP Project Contract. The report was downgraded by SINTEF Ocean AS, department of ...
 • Exploitation of ReValue results - ReValue Project Deliverable 4.3 

  Thakur, Maitri; Routroy, Srikanta; Dasgupta, Mani Sankar; Slizyte, Rasa; Cowan, Emily Christine; Kaushik, Nutan (SINTEF Ocean rapporter;OC2021 A-072, Research report, 2021-08-25)
  This report is a part of Deliverable 4.3 of Revalue project highlighting the exploitation potential of the solutions developed in the project to reduce losses in the surimi supply chain in India. ReValue solutions have the ...
 • Analyse marint restråstoff 2020 

  Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn (SINTEF Ocean rapporter;2021:00633 A, Research report, 2021-06-15)
  Rapporten gir en oversikt over mengder restråstoff som oppstod fra norsk fiskeriog havbruksnæringen i 2020. Hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2020 oppstod ...
 • Analyse marint restråstoff 2019 

  Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn (SINTEF Ocean rapporter;2020:00904 A, Research report, 2020-09-30)
  Rapporten gir en oversikt over mengder restråstoff som oppstod fra norsk fiskeriog havbruksnæringen i 2019. Hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. Nytt for året ...
 • Bærekraftig fôr til norsk laks 

  Gjøsund, Svein Helge; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Jafarzadeh, Sepideh; Sletta, Håvard; Aasen, Inga Marie; Hagemann, Andreas; Chauton, Matilde Skogen; Aursand, Ida Grong; Evjemo, Jan Ove; Slizyte, Rasa; Standal, Inger Beate; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit; Josefsen, Kjell Domaas; Almås, Karl Andreas (SINTEF rapporter;2020:01128 A, Research report, 2020-11-02)
  I rapporten er 23 ulike råvarer vurdert ut fra tre kriterier: • Hvor mye råvare kan være tilgjengelig? • Kan råvaren bidra til å dekke det framtidige behovet for protein og EPA/DHA? • Kan dette fremskaffes på en bærekraftig ...

View more