Recent Submissions

 • Fogelberg condensate – Weathering properties and behaviour at sea - In relation to oil spill response 

  Sørheim, Kristin Rist; Pettersen, Thor-Arne (SINTEF Ocean rapporter;OC2021 A-021, Research report, 2021-03-11)
  A Weathering study has been conducted on Fogelberg condensate. The weathering study is based on a small-scale laboratory testing at 13 degrees C. The SINTEF Oil Weathering Model (OWM) is used to predict the weathering ...
 • Methane seeps - A desktop study 

  Nordam, Tor; Dissanayake, Anusha L.; Brakstad, Odd Gunnar (SINTEF Ocean rapporter;OC2021 A-006, Research report, 2021-02-19)
  We have conducted a literature review and a simplified one-dimensional modelling study on the fate of methane bubbles and dissolved methane in the water column originating from methane seeps. From the literature review, ...
 • Veres3D User Manual - for Work in Progress Release 0.2.0 - OC2020 A-128 

  Bruyat, Anne; Gutsch, Martin; Hoff, Jan Roger (SINTEF Ocean rapporter;OC2020 A-128, Research report, 2020-12-01)
  When a ship is moving forward in waves it will experience an increase in resistance in waves. Traditionally, ship designs are optimized for calm water performance. However, this condition does not reflect the real condition ...
 • Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten - Faglig sluttrapport 

  Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Vollstad, Jørgen; Meling, Signe; Toldnes, Bendik (SINTEF Ocean rapporter;2020:01294 A, Research report, 2020-11-27)
  Formålet med prosjektet har vært å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten. Prosjektarbeidet bekrefter at det kan være behov for både nødstopp for framdrift ...
 • Definition of the INO WINDMOOR 12 MW base case floating wind turbine 

  Silva de Souza, Carlos Eduardo; Berthelsen, Petter Andreas; Eliassen, Lene; Bachynski, Erin Elizabeth; Engebretsen, Espen; Haslum, Herbjørn (SINTEF Ocean rapporter;OC2020 A-044, Research report, 2021-01-08)
  WINDMOOR is a Competence Building Project (KPN), with the main objective of improving the under-standing of loads governing the mooring system design of floating wind turbines (FWTs). As a base case, the project adopts a ...
 • iPROCESS innovation - Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway 

  Krupa, Alexandre; Andersen, Petter Vejle; Wold, Jens Petter; Thakur, Maitri; Verboven, Pieter; Lind, Morten; Dreyer, Heidi Carin; Vatn, Jørn; Tveterås, Ragnar; Sandvold, Hilde Ness (SINTEF rapporter;2020:00981 A, Research report, 2020-11)
  To develop novel concepts and methods for flexible and sustainable food processing in Norway with the aim of coping with small volume series and high biological variation in existing raw materials, to enable increased raw ...
 • AkvaLab – Project Summary Report - Evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations 

  Lona, Eivind; Endresen, Per Christian; Skjermo, Jorunn; Tsarau, Andrei; Stefanakos, Christos; Broch, Ole Jacob (SINTEF Ocean rapporter;2020:00593 A, Research report, 2020-10-26)
  SINTEF Ocean has been hired by Vindel AS to give support and recommendations for establishing criteria for testing and evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations. The project targeted the ...
 • Utgreiing av vekst hos dyrkede makroalger på en eksponert og en skjermet lokalitet i Møre og Romsdal 

  Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Endresen, Per Christian; Forbord, Silje; Lona, Eivind (SINTEF Ocean rapporter;2020:01053 A, Research report, 2020-11-10)
  I 2016 utførte SINTEF Ocean et oppdrag (TAREAL 1) for Møre og Romsdal fylkeskommune der matematisk modellering viste at betingelsene for dyrking av makroalger, og da spesielt sukkertare, ser ut til å være spesielt gode i ...
 • AkvaLab – Project Summary Report - Evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations - 2020:00593 A 

  Lona, Eivind; Endresen, Per Christian; Skjermo, Jorunn; Tsarau, Andrei; Stefanakos, Christos; Broch, Ole Jacob (SINTEF Ocean rapporter;2020:00593 A, Research report, 2020-10-26)
  SINTEF Ocean has been hired by Vindel AS to give support and recommendations for establishing criteria for testing and evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations. The project targeted the ...
 • Primærrensing og aktuelle løsninger for slambehandling i norske settefiskanlegg 

  Rosten, Trond Waldemar; Azrague, Kamal; Toldnes, Bendik (SINTEF Ocean rapporter;A24445, Research report, 2013-05-24)
  Rapporten gir en oversit over aktuelle prosesser for primærrensing, avvanning og håndtering  av slam fra norske settefiskanlegg
 • Carbon footprint of fisheries - a review of standards, methods and tools 

  Gabrielii, Cecilia H; Jafarzadeh, Sepideh (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
  This report provides an overview of standards, methods, certification schemes, tools, and previous studies related to the carbon footprint (CF) of seafood, both in general but especially related to fishing vessels and ...
 • Alternative fuels and propulsion systems for fishing vessels 

  Gabrielii, Cecilia H; Jafarzadeh, Sepideh (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
  The main objective of CoolFish is to increase energy efficiency of the utility systems (cooling, freezing and heating) onboard fishing vessels. To achieve a full potential of efficiency and environmental benefits the ship ...
 • Nye muligheter for næringsutvikling i Trondheimsregionen 

  Almås, Karl Andreas; Johansen, Ulf (SINTEF rapporter;2020:00948 A, Research report, 2020-09-24)
  Som et bidrag til utviklingen av ny "Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen" er 24 ulike verdikjeder blitt vurdert ut fra Trondheimsregionens muligheter til å utvikle disse. Arbeidet har tatt utgangspunkt i rapporten ...
 • Identifikasjon av plastpellets i forbindelse med aksjon Trans Carrier - Sammenligning av prøver fra felt med kildeprøve 

  Sørensen, Lisbet; Almås, Inger Kjersti (SINTEF Ocean rapporter;OC2020 A-103, Research report, 2020-08-25)
  Prøver av plastpellets fra totalt ni feltlokasjoner ble analysert med pyrolyse koblet til gasskromatografi og massespektrometri (GC-MS), og sammenlignet med tilsvarende analyse av kildeprøven av pellets beslaglagt på Trans ...
 • Visund Sør condensate and Visund crude oil– Weathering properties and behaviour at sea - In relation to oil spill response - OC2020 A-110 

  Sørheim, Kristin Rist; Bakken, Oddveig Merethe; Hellstrøm, Kaja Cecilie (SINTEF Ocean rapporter;OC2020 A-110 - O, Research report, 2020-09-02)
  A weathering study has been conducted on Visund Sør condensate and Visund crude oil. The weathering study is based on a small-scale laboratory testing at 13 °C. The SINTEF Oil Weathering Model (OWM was used to predict the ...
 • Analyser av flammepunkt og helsefarlige forbindelser for oljeemulsjoner i kystnær beredskap 

  Skancke, Jørgen; Sørheim, Kristin Rist; Kotzakoulakis, Konstantinos; Singsaas, Ivar; Daling, Per Snorre (SINTEF Ocean rapporter;OC2020 A-077, Research report, 2020-08-27)
  Flammepunkt og tilstedeværelse av helsefarlige forbindelser i headspace i tank har blitt vurdert for flere råoljer på norsk sokkel i kontekst av oppsamling av oljeemulsjon på fartøyer i kystnær beredskap. Flammepunkt har ...
 • Characterization of Low Sulfur Fuel Marine Fuel Oils (LSFO) - A new generation of marine fuel oils 

  Daling, Per Snorre; Sørheim, Kristin Rist (SINTEF Ocean rapporter;OC2020 A-106, Research report, 2020-06-27)
  This is a summary report of the Multi-client project "Characterization of Low Sulfur Fuel Oils (LSFO) – A new generation of marine fuel oils" (2019-2020). The project has been funded by MPRI/Fisheries and Ocean-DFO Canada, ...
 • Analyser av flammepunkt og helsefarlige forbindelser for oljeemulsjoner i kystnær beredskap 

  Skancke, Jørgen; Sørheim, Kristin Rist; Kotzakoulakis, Konstantinos; Singsaas, Ivar; Daling, Per Snorre (SINTEF Ocean rapporter;OC2020 A-077, Research report, 2020-08-27)
  Flammepunkt og tilstedeværelse av helsefarlige forbindelser i headspace i tank har blitt vurdert for flere råoljer på norsk sokkel i kontekst av oppsamling av oljeemulsjon på fartøyer i kystnær beredskap. Flammepunkt har ...
 • ReValue project Report – D1.3: Report on energy efficient refrigeration systems - Surimi case 

  Dasgupta, Mani Sankar; Routroy, Srikanta; Bhattacharyya, Souvik; Sultan, Abdullah; Saini, Santosh Kumar; Widell, Kristina Norne; Thakur, Maitri (SINTEF Ocean rapporter;OC2020 A-095, Research report, 2020-08-07)
  This report is a part of WP1 in the Revalue project and it presents the findings from research on energy-efficient and environment-friendly refrigeration system for Surimi processing and storage in warm ambient temperatures. ...
 • ReValue project Report – Deliverable 1.2 - Logistics and Cold Chain Management Concepts - OC2020 A-094 

  Dasgupta, Mani Sankar; Routroy, Srikanta; Bhattacharyya, Souvik; Sultan, Abdullah; Saini, Santosh Kumar; Gupta, Khushboo; Kaushik, Nutan; Widell, Kristina Norne; Tveit, Guro Møen; Thakur, Maitri (SINTEF Ocean rapporter;OC2020 A-094, Research report, 2020-08-06)
  This is a summarised report conveying deliverable D1.2 (i.e. Logistics and cold chain management task) of WP1 in the Revalue project. The results mentioned in this report have been derived from the proceedings communicated ...

View more