Recent Submissions

 • HMS-undersøkelsen i havbruk 2023 

  Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond Øystein; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal; Salomonsen, Cecilie; Holen, Siri Mariane (SINTEF Ocean rapporter;2023:01362 A, Research report, 2023-11-24)
  Denne rapporten presenterer resultatene fra en digital spørreundersøkelse blant 1283 ansatte i havbruksnæringen. Et stort flertall vurderte egen helse som god og trives på jobb. Samtidig var flere eksponert for negative ...
 • Market Study on Inspection and Maintenance Robotics in Norway - Suppliers, Market Needs and Challenges 

  Merz, Mariann; Transeth, Aksel Andreas; Evjemo, Linn Danielsen; Kelasidi, Eleni (SINTEF rapporter;00938, Research report, 2023)
  New and more complex industrial applications of robotic systems for inspection and maintenance (I&M) purposes are enabled by the continuous improvements to the system capabilities. Key factors that fuel this development ...
 • Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk 

  Hilmarsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Uglem, Ingebrigt; Chauton, Matilde Skogen; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina; Ellingsen, Ingrid H.; Evjemo, Jan Ove; Hovland, Jon; Goddek, Simon; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Lilleng, Grethe (SINTEF rapporter;2020:01383, Research report, 2020)
  Dette er hovedrapport for prosjektet "Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organiskmateriale og næringssalter fra havbruk" finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens ...
 • The regulatory landscape of plastic governance - a Norwegian perspective 

  Cowan, Emily Christine; Tiller, Rachel Gjelsvik; Sørfonn Moe, Silje; Hanslien-Olsen, Siri; Fagernæs, Charlotte; Throne-Holst, Mimmi; Bratz, M.; Håberg, H. (Research report, 2023-10)
  In this report we co-produced a matrix of governance fragmentation in the Norwegian plastic value chain to assess where there are overlaps, interplay and synergies to be aligned. This also included an assessment of the ...
 • Yme – Weathering properties and behaviour at sea In relation to oil spill response 

  Sørheim, Kristin Rist; Bakken, Oddveig Merethe; Pettersen, Thor-Arne (SINTEF Ocean rapporter;OC2023 A-060, Research report, 2023-10-17)
  A standardized bench-scale (5 and 13 °C) including dispersibility testing has been conducted on the Yme crude oil. A supplementary meso-scale flume testing was also included at 13 °C. The laboratory data were further used ...
 • Impact analysis for a potential circular economy strategy for the plastic sector in Estonia 

  Young, Eric Edward Cameron S Dun; Bjelle, Eivind Lekve; Gaspers, Anne; Lindberg, Helene Øyangen; Pille, Kristin; Jürmann, Peep; Kukumägi, Krislin; Sapelkov, Kertu (SINTEF rapport;2023:01045 A, Research report, 2023-09-27)
  This report presents the work of SINTEF’s collaboration with the Republic of Estonia Environment Agency through the project Enhanced Capacity on Circular Economy, funded by the Iceland, Lichtenstein, Norway Grants. This ...
 • AMADEA - Adaptable Maritime Decision Support Architecture 

  Kyllingstad, Lars Tandle; Skjong, Stian; Ladstein, Jarle; Haugen, Joakim (SINTEF rapport;2023:00409 A, Research report, 2023-03-06)
  Here, we present a reference model for maritime decision support systems. We establish a common terminology for the components and structure of such systems, describe a number of general-purpose components that can be ...
 • Testing the effectiveness of bioremediation products - Coastal Oil Spills – JIP – report no.: 27 

  Frenzel, Max; Ramstad, Svein (SINTEF Ocean rapporter;OC2023 A-026, Research report, 2023-03-23)
  Downgrading of SINTEF report SINTEF F13793, Originally issued on 2010-03-26 in accordance with the 5 year exclusive rights agreement in the JIP Project Contract. The report was downgraded by SINTEF Ocean AS, department of ...
 • Smartere transport Møre & Romsdal – L2.4/L3.2 – Sikker dokking, ombordstigning, evakuering og krav til landside 

  Pobitzer, Armin; Sadjina, Severin Simon; Tveten, Erlend Grytli; Holte, Even Ambros (SINTEF Ocean rapporter;OC2022 A-056, Research report, 2022-08-17)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune som del av prosjektet Smartere Transport i Møre og Romsdal. Hovedmålet har vært å utrede og vurdere ulike konseptuelle løsningsforslag for ivaretakelse ...
 • Sjømatnæringen og Covid-19 - Tiltak, strategier, muligheter og utfordringer 

  Lilleng, Grethe; Thorvaldsen, Trine; Størkersen, Kristine Vedal; Myhre, Magnus Stoud; Misund, Andreas Ugelvik (SINTEF Ocean rapporter;2023:00608 A, Research report, 2023-05-24)
  I mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) at Covid-19 var en pandemi og den norske regjeringen innførte en nasjonal nedstenging av samfunnet. Denne rapporten presenterer en studie av konsekvenser av korona for ...
 • Consumption-based effects on land use and biodiversity 

  Iordan, Cristina Maria; Bjelle, Eivind Lekve; Pujol Martin, Marta (SINTEF rapport;2023:00463 A, Research report, 2023-06-09)
  This report compiles scientific evidence (based on published articles, reports, and case studies) of the impacts on land use and biodiversity from consumption with focus on Norway
 • SIMPACT - SIMulation based ship concept imPACT evaluation tool 

  Nordahl, Håvard; Tangstad, Espen Johansen; Kisialiou, Yauheni; Rindarøy, Martin; Mørkrid, Odd Erik; Wennersberg, Lars Andreas Lien; Thun, Kristian (SINTEF Ocean rapporter;OC2023 A-040, Research report, 2023-06-05)
  This report contains the user manual for the SIMPACT tool (SIMulation based ship concept imPACT evaluation tool) for evaluation of novel ship concepts. The tool consists of two sub tools. The logistics analysis tool (LA ...
 • Interlaboratory comparison of three low-sulfur marine fuel oils between laboratories in Canada, China, Sweden, USA, and Norway WP3 – PAME/EPPR characterization methodology 

  Faksness, Liv Guri; Daling, Per Snorre (SINTEF rapport;2023:00369 A, Research report, 2023-03-20)
  As a part of the WP3 - PAME/EPPR project "Low sulfur fuels, fate and behavior in cold water conditions", an interlaboratory comparison of three low sulfur fuels has been performed. SINTEF has prepared the present report ...
 • Breidablikk – Weathering properties and behaviour at sea - In relation to oil spill response 

  Sørheim, Kristin Rist; Bakken, Oddveig Merethe; Hellstrøm, Kaja Cecilie (SINTEF Ocean rapporter;2023:00459 A, Research report, 2023-04-17)
  A standardized bench-scale weathering and dispersibility study has been conducted on Breidablikk crude oil at 5 and 13 °C. The dispersibility testing on Breidablikk was included to estimate the viscosity limits and time ...
 • Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon - Lagringsstudie og tineforsøk 

  Uglem, Solveig; Dalsvåg, Hanne; Svendsen, Eirik Starheim; Skavang, Pernille Kristiane; Schei, Marte; Hatlebrekke, Hanne Hjelle; Grimsmo, Leif; Nordtvedt, Tom Ståle (SINTEF rapport;2022:01117 A, Research report, 2022-11-01)
  Brosme (brosme brosme) er en bunnlevende torskefisk som lever i Atlanterhavet, i vest langs Amerikas kyst og i øst langs Norgeskysten samt mellom Irland og Island. Brosme benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon ...
 • Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon - Teknologikartlegging og produksjonsforsøk 

  Uglem, Solveig; Dalsvåg, Hanne; Grimsmo, Leif; Tveit, Guro Møen; Nordtvedt, Tom Ståle (SINTEF Ocean rapporter;2022:01074 A, Research report, 2022-10-24)
  Brosme (Brosme brosme) er en bunnlevende torskefisk som lever i Atlanterhavet, i vest langs Amerikas kyst og i øst langs Norgeskysten samt mellom Irland og Island. Gjennom særlig line-, garn- og trålfiske fanges brosme som ...
 • Markedskartlegging brosme - En betraktning av dagens status 

  Tveit, Guro Møen; Myhre, Magnus Stoud; Uglem, Solveig; Keller-Storrud, Trond; Skjerven, Per Arne (SINTEF Ocean rapporter;2023:00249 A, Research report, 2023-02-22)
  Brosme benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon av konvensjonelle produkter, i form av saltfisk/klippfisk og tørrfisk. Det er imidlertid ønskelig å øke verdiskapningen og lønnsomheten av brosme, og aktørene ...
 • Sikkerhet og risikostyring i eksponerte havbruksoperasjoner - Resultater fra SFI EXPOSED 2015-2023 

  Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine Merethe; Salomonsen, Cecilie; Lona, Eivind (SINTEF rapport;2023:00241 A, Research report, 2023-02-22)
  Denne rapporten er en oppsummering av arbeidet i forskningsområdet "Sikkerhet og risikostyring" i SFI EXPOSED. Risikobildet som er beskrevet, viser at mer kan gjøres for å bedre sikkerheten i havbruk. Sikkerhetsutfordringer ...
 • Filetproduksjon av brosme - En enkel kost-nytte-analyse 

  Grimsmo, Leif; Myhre, Magnus Stoud; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen; Dalsvåg, Hanne (SINTEF rapport;2023:00144 A, Research report, 2023-01-31)
  Brosme (brosme brosme) benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon av tørrfisk og klippfisk, men det er et mål å øke verdiskapningen fra denne arten. En mulighet til å øke verdiskapningen er produksjon av filet ...
 • Slitasje på redskap - Kvantisering av slitasje fra ulike redskapstyper 

  Syversen, Tore; Vollstad, Jørgen; Lilleng, Grethe; Hanssen, Bård Johan (SINTEF rapport;2020:01296 A, Research report, 2020-12-04)
  Normal bruk av fiskeredskap er en av årsakene til at plast tilføres havet. Denne rapporten ser på slitasje fra fiskeredskap under normal bruk fra den norske fiskeflåten, både årsaker til slitasje og estimerer hvor store ...

View more