Recent Submissions

 • Autoship D2.1 - Complete supply chain mapping & identifications of interactions between SSS and IWW demonstrators 

  Wennersberg, Lars Andreas Lien; Nordahl, Håvard; Bolbot, Victor; Theotokatos, Gerasimos (Research report, 2019-06-01)
  A generic supply chain model for a Short Sea Shipping (SSS) use-case and an Inland Waterways (IWW) use-case is developed through an analysis of their respective supply chains. The supply chain models for each of the two ...
 • SMARTFISH H2020 D6.1: Report from test and demonstration activities in Norwegian Sea and Barents Sea fisheries 

  Risjord, Øyvind; Øye, Elling Ruud; Kyllingstad, Lars Tandle (SINTEF Ocean rapporter;, Research report, 2022-12-15)
  The goal of SMARTFISH H2020 is to develop, test and promote a suite of high-tech systems for the EU fishing sector, thereby optimizing resource efficiency, improving automatic data collection for fish stock assessment, ...
 • Reporting of incidents in automated systems during drilling operations 

  Ottermo, Maria Vatshaug; Wille, Egil; Bjørkevoll, Knut Steinar; Bodsberg, Lars; Evjemo, Tor Erik; Fjørtoft, Kay Endre; Jaatun, Martin Gilje; Myklebust, Thor; Okstad, Eivind (SINTEF rapporter;2023:00191 A, Research report, 2023-02-06)
  This work is a preliminary study of how incidents, near misses and deviations within automated systems are currently detected, registered and, if appropriate, reported to the Petroleum Safety Authority Norway (PSA), as ...
 • Smartere transport – Møre og Romsdal: L3.1 Landbasert kontrollrom 

  Wennersberg, Lars Andreas Lien; Holte, Even Ambros (SINTEF Ocean rapporter;OC2022 A-047, Research report, 2022-10-17)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune som del av prosjektet Smartere Transport – Møre og Romsdal. Hovedmålet har vært å utrede et felles kontrollromskonspet for prosjektets brukercase ...
 • Energistatus og -behov i sjømatnæringen frem mot 2040 - Delrapport 1 l FHF – Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering prosjekt EnerSea 901866 

  Dale, Silje Marie; Flydalen, Ken (Report, 2024-05-02)
  Tilpasninger gjort av reguleringsmyndighetene i 2023 gjør det stort sett mulig å finne ledig kapasitet i nettet til tradisjonell sjømatproduksjon og prosessering i vanlige fiskemottak. Men, med til dels betydelig lengre ...
 • HMS i det nye havbruket - En studie av organisatoriske forhold i forskjellige produksjonsformer for lakseoppdrett 

  Størkersen, Kristine Vedal; Salomonsen, Cecilie; Kongsvik, Trond Øystein; Thorvaldsen, Trine (SINTEF Ocean rapporter;2024:00185 A, Research report, 2024-04-30)
  Denne rapporten beskriver resultater fra en kvalitativ studie om HMS i produksjonsformene i havbruk, og inngår i prosjektet HMS i havbruk – Risikostyring i ulike produksjonsformer (FHF 901801). Målet med studien er å ...
 • Veikart for industriell dyrking av tare i Trøndelag 

  Almås, Karl Andreas; Arlov, Øystein; Bergsmyr, Brage; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Hosen, Johanne Tryggvason; Hovda, Asle J.; Kleiven, Erin; Lona, Eivind; Neves, Luiza S.; Nilsen, Aurora Tung; Toldnes, Bendik; Skjermo, Jorunn (SINTEF Ocean rapporter;2024:00358 A, Research report, 2024-04-24)
  SAMMENDRAG • Med behovet for en mer bærekraftig matproduksjon (mer mat fra havet) og vedtatte klimamål (binding av CO2) er det en ønsket utvikling at den globale produksjonen av dyrket tare skal vokse frem mot 2030. • ...
 • Smartere transport Møre og Romsdal L2.1 Fartøyskonsept for autonom passasjertransport 

  Borgen, Henning; Holte, Even Ambros; Pobitzer, Armin; Gribkovskaia, Victoria (SINTEF Ocean rapporter;OC2021 A-061, Research report, 2022-03-14)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune som del av prosjektet Smartere Transport – Møre og Romsdal. Hovedmålet har vært å utlede og vurdere ulike fartøyskonsepter som kan møte ulike krav ...
 • Heidrun Åre – Weathering properties and behaviour at sea 

  Sørheim, Kristin Rist; Pettersen, Thor-Arne; Bakken, Oddveig Merethe; Igartua, Amaia (SINTEF Ocean rapporter;OC2024 A-043, Research report, 2024-04-26)
  A standardized small-scale weathering and dispersibility study has been conducted on Heidrun Åre crude oil from 2023 at 13 °C. The dispersibility testing was included to estimate the viscosity limits and time window for ...
 • Rengjøring av tanker benyttet til mellomlagring av oljeemulsjon om bord på oljevernfartøy 

  Sørheim, Kristin Rist; Daling, Per Snorre; Pettersen, Thor-Arne; Almås, Inger Kjersti; Rønsberg, Marianne Unaas (SINTEF Ocean rapporter;OC2024 A-039, Research report, 2024-04-18)
  Fiske-, fangst- og lastefartøy som brukes i den kystnære oljevernberedskapen har siden 2011 vært underlagt Forskrift om bruk av fartøy i oljevern. Fartøy har frem til 2022 ikke hatt mulighet for mellomlagring av oljeemulsjon ...
 • Handbook on design and operation of flexible pipes 

  Fergestad, Dag; Løtveit, Svein Are (SINTEF Ocean rapporter;OC2017 A-001, Book, 2017-12-12)
  Development of this Handbook is made possible through the Joint Industry Project (JIP): "Safe and Cost Effective Operation of Flexible Pipes". 2011 - 2013. This HANDBOOK is sponsored by: ConocoPhillips, Dong Energy, ...
 • Korrosjon av stål i ferskvann 

  Bengtsson Blucher, Daniel; Knudsen, Ole Øystein; Brakstad, Odd Gunnar; Hakvåg, Sigrid; Johnsen, Roy (SINTEF Rapport;2024:00237, Research report, 2022)
  Det er i dag en diskusjon gående om korrosjon og korrosjonsmonn på pæler som skal stå i Mjøsa. Mjøsa er ferskvann, og det gjelder pæler på lengder opp mot 100 meter, og ca 50 meter av pælen vil stå i ferskvannet. Det er ...
 • Presisjon ved telling av laks (PRESAL) - Faglig sluttrapport 

  Misund, Andreas Ugelvik; Bondø, Morten Steen; Nissen, Oscar; Slette, Hans Tobias; Muri, Harald Ian; Sunde, Leif Magne; Johansen, Malin; Hilling, Ann-Cecilie; Thyholt, Kari (SINTEF Ocean rapporter;2023:01614 A, Research report, 2023-12-21)
  Rapporten presenterer og summerer opp resultatene fra FHF-prosjektet «Presisjon ved telling av laks» (PRESAL). Prosjektet har anvendt en tverrfaglig metodisk tilnærming for å undersøke hva som er mulig nøyaktighet med ...
 • AutoSafe - D1.1 – Rammeverk for vurdering av farer ved operasjon av autonome passasjerskip 

  Fjørtoft, Kay Endre; Holte, Even Ambros (SINTEF Ocean rapporter;OC2021 A-099, Research report, 2021-04-22)
  Innen autonom passasjertransport til sjøs er det så langt fremmet få konkrete nye forslag til løsninger som ivaretar passasjersikkerheten ved kritiske hendelser. Ved å dokumentere og systematisere aktuelle farer, relaterte ...
 • Evaluering av korttids levendelagring om bord på et kystfartøy 

  Tveit, Guro Møen; Uglem, Solveig (SINTEF Ocean rapporter;2024:00076 A, Research report, 2024-01-31)
  kommersielt kystfartøy som leverer hvitfisk til levendelagring i merd. Levendefangst ble gjennomført med snurrevad i perioden 25. til 28. april med en representativ mengde fisk på tankene. Aktiviteten ble gjennomført med ...
 • Smart Maritime Sea Map to Green Shipping 

  Gamlem, Gunnar Malm (Research report, 2023-12)
  This reports sums up the research on green shipping from the SFI Smart Maritime programme and associated projects [↗]. The report presents the essence of research at NTNU and SINTEF Ocean to inspire and advise ship owners, ...
 • Personulykker i den norske fiskeflåten - Analyser av ulykkeshendelser og årsaksforhold 

  Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Sønvisen, Signe Annie; Aasjord, Halvard Laurits (SINTEF Ocean rapporter;2023:01511 A, Research report, 2023-12-22)
  Rapporten presenterer analyser av personulykker i den norske fiskeflåten basert på to kilder: SINTEF Oceans database (yrkesdød 2000-2022) og personulykker meldt til og registrert av Sjøfartsdirektoratet (2000-2022). I ...
 • Alternative materialer til plast brukt i snurrevadtau og trålmatter 

  Alvestad, Anja Helene; Grimaldo, Eduardo; Lilleng, Grethe; Syversen, Tore; Vollstad, Jørgen; Johnsen, Hilde Rødås (SINTEF Ocean rapporter;2023:01024 A, Research report, 2023-10-30)
  Dette prosjektet studerte ulike løsninger for å redusere effekten av slitasje fra fossilbasert, ikke-nedbrytbare plastmaterialer som brukes i snurrevad og trålmatter. Prosjektet testet ulike natur-, syntetiske og biologisk ...
 • Smartere Transport – Møre og Romsdal - A1.1 Ståstedsanalyse 

  Holte, Even Ambros; Pobitzer, Armin; Borgen, Henning; Chu, Yingguang (SINTEF Ocean rapporter;OC2019 A-075, Research report, 2019-05-01)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune som del av prosjektet Smartere Transport - Møre og Romsdal. Rapporten gir en oversikt over relevante aktører og tilgjengelig teknologi som er ...
 • Smartere transport – Møre og Romsdal: L2.2 Valg av autonomitetsgrad for fartøykonsept 

  Holte, Even Ambros; Wennersberg, Lars Andreas Lien (SINTEF Ocean rapporter;OC2021 A-044, Research report, 2021)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune som del av prosjektet Smartere Transport – Møre og Romsdal. Basert på en overordnet State-of-the-Art innen autonom sjøverts passasjertransport ...

View more