Recent Submissions

 • Energi og industri - Mulighetsrom verdikjeder - NHO Veikart for fremtidens næringsliv 

  Støa, Petter; Røkke, Nils Anders; Størset, Sigmund Østtveit; Spooren, Rudie; Knutstad, Gaute A. Johansen; Dahl, Nina; Akporiaye, Duncan; Bredesen, Rune; Sand, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Mortensholm, Stein Kleppe; Steenstrup-Duch, Anne; Mehammer, Eirill Bachmann; Schäffer, Linn Emelie; Sandquist, Judit; Vullum-Bruer, Fride; Sheridan, Edel Maria; Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Høgaas, Per Helge; Lademo, Odd-Geir; Øvrelid, Eivind Johannes (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Kan fremtidig verdiskaping innen energi og industri opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon, samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser i internasjonale klimaavtaler og løser egne utfordringer i tråd med FNs ...
 • Visualization of user-defined elements in Abaqus 

  Osen, Vidar (SINTEF Rapport;1504-9795, Research report, 2018)
  Abaqus is a software system for finite element analysis. It comes with standard elements which can be used for solving problems based on established theory. In addition to the standard elements, Abaqus offers a possibility ...
 • Felttest av superduplex stål med sveis 

  Knudsen, Ole Øystein (SINTEF Rapport;2387-4295, Research report, 2019)
 • FEM formulation for mass diffusion through UMATHT subroutine 

  Alvaro, Antonio; Maincon, Philippe Emmanuel; Osen, Vidar (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
  This report summarized the development of a Finite Element framework for the description of bulk mass diffusion of a solute (hydrogen) in metallic materials (iron/steels). The implemented governing diffusion law accounts ...
 • GAFT - Economic viability assessment 

  Flatberg, Truls; Nørstebø, Vibeke Stærkebye (SINTEF Rapport;2387-4295, Research report, 2019)
 • Characterization of inclusion content in mechanical aluminium filters 

  Eriksen, Ulrik Aalborg; Johansen, Inge; Syvertsen, Martin; Kvithyld, Anne; Bao, Sarina (SINTEF Rapport;2387-4295, Research report, 2019)
 • Collection of aluminium packaging today 

  Bækken, Idun; Bao, Sarina; Kvithyld, Anne (Research report, 2019)
  This report investigates the collection of aluminium packaging, particularly in China, the United States and the European Union. A literature search among journal articles using Google Scholar, company and organization ...
 • Effect of micro‐alloying elements on the oxidation of a 5 % Mg aluminium alloy 

  Smith, Nicholas Albert; Kvithyld, Anne (Research report, 2020)
 • Teoretisk vurdering av gassdannelse fra avfall - Filterkaker fra flyveaske lagret i kalksteingruver 

  Bjørgum, Astrid Jørgine; Øye, Bjarte Arne; Kolderup, Herman (Research report, 2018)
 • Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak.Utvalgte tiltak og case. 

  Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Wiebe, Kirsten Svenja; Andersen, Tina; Grytli, Tuva; Johansen, Ulf; Rocha Aponte, Fabian; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Jahren, Susie (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
  Sirkulærøkonomi handler om å utnytte ressursene våre best mulig. Det sikrer bærekraft og verdiskaping på både kort og lang sikt. Sirkulærøkonomien prøver å lukke materialsløyfene for å hindre at mulige ressurser går tapt. ...
 • Hydrogen Influence on Mechanical Properties in Pipeline Steel - state of the art 

  Hagen, Anette Brocks; Alvaro, Antonio (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
  The state-of-the-art report consist of an overview and a summary of the mechanical behaviour of pipeline steels (in the range of X42-X70) when exposed to electrochemical charging and gaseous hydrogen environment. Experimental ...
 • Framework conditions, policies and projections for clean energy export from Norway 

  Skjervold, Vidar Torarin; Wiebe, Kirsten Svenja; Damman, Sigrid; Sundseth, Kyrre; Simas, Moana; Møller-Holst, Steffen (SINTEF Rapport;2020:00344, Research report, 2020)
  This report aims at providing an overview of the main policies, instruments and uncertainties that will influence the potential for clean energy export from Norway to Europe in the coming years. A large portion of the ...
 • Simulation of multi-market trading : a case study 

  Fodstad, Marte; Kaut, Michal (SINTEF Rapport;2019:01000, Research report, 2019)
  This report describes a study of day-ahead (DA) and intraday (ID) trade for a hydropower producer with a single reservoir and power plant. The study simulates the trade decisions and plant operation in a rolling-horizon ...
 • The HyOpt model Input data and mathematical formulation 

  Kaut, Michal; Flatberg, Truls; Ortiz, Miguel Munoz (SINTEF Rapport;2019:01439, Research report, 2019)
  This report gives a description of the mathematical model underlying the HyOpt model and the associated input data. HyOpt is an optimization model for the design and evaluation of energy systems with a focus on hydrogen-based ...
 • Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgave 

  Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Myklebust, Thor; Thomassen, Magnus; Tolchard, Julian R; Hovland, Jon; Thomassen, Tonje; Wittgens, Bernd; Bustad, Joakim; Landmark, Andreas; Tschentscher, Roman; Hansen, Olav (SINTEF rapport;2019:00997, Research report, 2019-09-30)
  SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet ...
 • Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved CO2-håndtering i Norge 

  Størset, Sigmund Østtveit; Tangen, Grethe; Wolfgang, Ove; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Engelsk versjon: 2018:00594
 • Industrial opportunities and employment prospects in large-scale CO2 management in Norway 

  Størset, Sigmund Østtveit; Tangen, Grethe; Wolfgang, Ove; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  The report Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved storskala CO2-håndtering i Norge, (Industrial opportunities and employment prospects in large-scale CO2 management in Norway) was written by SINTEF with the assistance ...
 • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

  Almås, Karl Andreas; Barrio, Maria; Fleischer, Vincent; Haugan, Petter M.; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Report, 2019)
  Med kurs mot ukjent fremtid. Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og ...
 • Vedlikehold av bly- og kromatholdige belegg - tilstand 

  Knudsen, Ole Øystein (SINTEF Rapport, Research report, 2019)
 • Beslutningsstøtteverktøy for etablering av en bio-sirkulær industriklynge i Orkdalsregionen. Forberedende prosjekt 

  Werner, Adrian; Johansen, Ulf; Sandberg, Eli (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Orkanger er et industriområde i Trøndelag der sirkulær økonomi kan settes i system og skape økonomiske og miljømessige gevinster samt fremtidige industriarbeidsplasser. En bie-sirkulær industriklynge som utnytter ressurser ...