Recent Submissions

 • Simulation of multi-market trading : a case study 

  Fodstad, Marte; Kaut, Michal (SINTEF Rapport;2019:01000, Research report, 2019)
  This report describes a study of day-ahead (DA) and intraday (ID) trade for a hydropower producer with a single reservoir and power plant. The study simulates the trade decisions and plant operation in a rolling-horizon ...
 • The HyOpt model Input data and mathematical formulation 

  Kaut, Michal; Flatberg, Truls; Ortiz, Miguel Munoz (SINTEF Rapport;2019:01439, Research report, 2019)
  This report gives a description of the mathematical model underlying the HyOpt model and the associated input data. HyOpt is an optimization model for the design and evaluation of energy systems with a focus on hydrogen-based ...
 • Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgave 

  Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Myklebust, Thor; Thomassen, Magnus; Tolchard, Julian R; Hovland, Jon; Thomassen, Tonje; Wittgens, Bernd; Bustad, Joakim; Landmark, Andreas; Tschentscher, Roman; Hansen, Olav (SINTEF rapport;2019:00997, Research report, 2019-09-30)
  SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet ...
 • Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved CO2-håndtering i Norge 

  Størset, Sigmund Østtveit; Tangen, Grethe; Wolfgang, Ove; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Engelsk versjon: 2018:00594
 • Industrial opportunities and employment prospects in large-scale CO2 management in Norway 

  Størset, Sigmund Østtveit; Tangen, Grethe; Wolfgang, Ove; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  The report Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved storskala CO2-håndtering i Norge, (Industrial opportunities and employment prospects in large-scale CO2 management in Norway) was written by SINTEF with the assistance ...
 • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

  Almås, Karl Andreas; Barrio, Maria; Fleischer, Vincent; Haugan, Petter M.; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Report, 2019)
  Med kurs mot ukjent fremtid. Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og ...
 • Vedlikehold av bly- og kromatholdige belegg - tilstand 

  Knudsen, Ole Øystein (SINTEF Rapport, Research report, 2019)
 • Beslutningsstøtteverktøy for etablering av en bio-sirkulær industriklynge i Orkdalsregionen. Forberedende prosjekt 

  Werner, Adrian; Johansen, Ulf; Sandberg, Eli (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Orkanger er et industriområde i Trøndelag der sirkulær økonomi kan settes i system og skape økonomiske og miljømessige gevinster samt fremtidige industriarbeidsplasser. En bie-sirkulær industriklynge som utnytter ressurser ...