Nye registreringer

 • The North Sea as a springboard for the green transition 

  Mølnvik, Mona J.; Tangen, Grethe; Tande, John Olav Giæver; Tomasgard, Asgeir; Torsæter, Malin; Gardarsdottir, Stefania Osk (Research report, 2021)
 • Virtual Proof of Concept - Can large scale bubble curtains lower the surface temperature ocean waters 

  Skjetne, Paal; Slagstad, Dag (Research report, 2021)
  Computer simulations were used to investigate the potential of large-scale bubble curtains for lowering the sea surface temperature locally and regionally. Large scale simulations of this type have not been reported in the ...
 • Nordsjøen som plattform for grønn omstilling 

  Mølnvik, Mona J.; Tande, John Olav Giæver; Tomasgard, Asgeir; Torsæter, Malin; Gardarsdottir, Stefania Osk; Korpås, Magnus; Skjølsvold, Tomas Moe; Heidenreich, Sara; Korsnes, Marius; Tangen, Grethe; Karlsen, Asbjørn; Aspelund, Arild; Bjørgum, Øyvind (Research report, 2021)
 • Aluminium packaging flows in Norway - Overview and challenges 

  Skramstad, Magnus; Syvertsen, Martin; Kvithyld, Anne (Research report, 2021)
 • Aluminium packaging flows in Norway 

  Skramstad, Magnus; Syvertsen, Martin; Kvithyld, Anne (Research report, 2021)
  This report gives an overview of aluminium packaging flows in Norway illus-trated with diagrams where the metal flow arrows are proportional to the ton-nage between distinct collection/processing steps. The results show ...
 • Prereduction of Mn-ores – Overview of work performed at SINTEF/NTNU 

  Larssen, Trine Asklund (SINTEF Rapport;, Research report, 2021)
 • Bærekraftig fôr til norsk laks 

  Gjøsund, Svein Helge; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Jafarzadeh, Sepideh; Sletta, Håvard; Aasen, Inga Marie; Hagemann, Andreas; Chauton, Matilde Skogen; Aursand, Ida Grong; Evjemo, Jan Ove; Slizyte, Rasa; Standal, Inger Beate; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit; Josefsen, Kjell Domaas; Almås, Karl Andreas (SINTEF rapporter;2020:01128 A, Research report, 2020-11-02)
  I rapporten er 23 ulike råvarer vurdert ut fra tre kriterier: • Hvor mye råvare kan være tilgjengelig? • Kan råvaren bidra til å dekke det framtidige behovet for protein og EPA/DHA? • Kan dette fremskaffes på en bærekraftig ...
 • Energi og industri - Mulighetsrom verdikjeder - NHO Veikart for fremtidens næringsliv 

  Støa, Petter; Røkke, Nils Anders; Størset, Sigmund Østtveit; Spooren, Rudie; Knutstad, Gaute A. Johansen; Dahl, Nina; Akporiaye, Duncan; Bredesen, Rune; Sand, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Mortensholm, Stein Kleppe; Steenstrup-Duch, Anne; Mehammer, Eirill Bachmann; Schäffer, Linn Emelie; Sandquist, Judit; Vullum-Bruer, Fride; Sheridan, Edel Maria; Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Høgaas, Per Helge; Lademo, Odd-Geir; Øvrelid, Eivind Johannes (SINTEF Rapport;2019:01139, Research report, 2019)
  Kan fremtidig verdiskaping innen energi og industri opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon, samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser i internasjonale klimaavtaler og løser egne utfordringer i tråd med FNs ...
 • Visualization of user-defined elements in Abaqus 

  Osen, Vidar (SINTEF Rapport;1504-9795, Research report, 2018)
  Abaqus is a software system for finite element analysis. It comes with standard elements which can be used for solving problems based on established theory. In addition to the standard elements, Abaqus offers a possibility ...
 • FEM formulation for mass diffusion through UMATHT subroutine 

  Alvaro, Antonio; Maincon, Philippe Emmanuel; Osen, Vidar (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
  This report summarized the development of a Finite Element framework for the description of bulk mass diffusion of a solute (hydrogen) in metallic materials (iron/steels). The implemented governing diffusion law accounts ...
 • Felttest av superduplex stål med sveis 

  Knudsen, Ole Øystein (SINTEF Rapport;2387-4295, Research report, 2019)
 • Collection of aluminium packaging today 

  Bækken, Idun; Bao, Sarina; Kvithyld, Anne (Research report, 2019)
  This report investigates the collection of aluminium packaging, particularly in China, the United States and the European Union. A literature search among journal articles using Google Scholar, company and organization ...
 • GAFT - Economic viability assessment 

  Flatberg, Truls; Nørstebø, Vibeke Stærkebye (SINTEF Rapport;2387-4295, Research report, 2019)
 • Characterization of inclusion content in mechanical aluminium filters 

  Eriksen, Ulrik Aalborg; Johansen, Inge; Syvertsen, Martin; Kvithyld, Anne; Bao, Sarina (SINTEF Rapport;2387-4295, Research report, 2019)
 • Effect of micro‐alloying elements on the oxidation of a 5 % Mg aluminium alloy 

  Smith, Nicholas Albert; Kvithyld, Anne (Research report, 2020)
 • Teoretisk vurdering av gassdannelse fra avfall - Filterkaker fra flyveaske lagret i kalksteingruver 

  Bjørgum, Astrid Jørgine; Øye, Bjarte Arne; Kolderup, Herman (Research report, 2018)
 • Hydrogen Influence on Mechanical Properties in Pipeline Steel - state of the art 

  Hagen, Anette Brocks; Alvaro, Antonio (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
  The state-of-the-art report consist of an overview and a summary of the mechanical behaviour of pipeline steels (in the range of X42-X70) when exposed to electrochemical charging and gaseous hydrogen environment. Experimental ...
 • Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak.Utvalgte tiltak og case. 

  Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Wiebe, Kirsten Svenja; Andersen, Tina; Grytli, Tuva; Johansen, Ulf; Rocha Aponte, Fabian; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Jahren, Susie (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
  Sirkulærøkonomi handler om å utnytte ressursene våre best mulig. Det sikrer bærekraft og verdiskaping på både kort og lang sikt. Sirkulærøkonomien prøver å lukke materialsløyfene for å hindre at mulige ressurser går tapt. ...
 • Framework conditions, policies and projections for clean energy export from Norway 

  Skjervold, Vidar Torarin; Wiebe, Kirsten Svenja; Damman, Sigrid; Sundseth, Kyrre; Simas, Moana; Møller-Holst, Steffen (SINTEF Rapport;2020:00344, Research report, 2020)
  This report aims at providing an overview of the main policies, instruments and uncertainties that will influence the potential for clean energy export from Norway to Europe in the coming years. A large portion of the ...
 • Simulation of multi-market trading : a case study 

  Fodstad, Marte; Kaut, Michal (SINTEF Rapport;2019:01000, Research report, 2019)
  This report describes a study of day-ahead (DA) and intraday (ID) trade for a hydropower producer with a single reservoir and power plant. The study simulates the trade decisions and plant operation in a rolling-horizon ...

Vis flere