• Annual report 2018 

   Woods, Ruth; Remøe, Katinka Sætersdal; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild (ZEN Report;15, Research report, 2019)
   Summary of the research from 2018 After two years of operation, the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Centre) is be¬ginning to find its form. PhDs, Postdocs, and researchers are collaborating ...
  • Annual report 2019 

   Bremvåg, Annika; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild (ZEN Report;21, Research report, 2020)
   Preface. Three years into the Research Centre activities we already see results from case studies, the work package research activities, pilot projects, and living labs. We have established a solid set-up and framework for ...
  • Building Services Solutions Suitable for a Low Emission Urban Areas 

   Rønneseth, Øystein; Haase, Matthias; Georges, Laurent; Thunshelle, Kari; Holøs, Sverre Bjørn; Fjellheim, Øystein; Mysen, Mads; Thomsen, Judith (ZEN Report;26, Research report, 2020)
   It is believed that well-performing building envelopes with low thermal losses and low solar heat gains enable simplified building services solutions. The purpose of this report is to summarize the status of promising ...
  • Consequences of Local Energy Supply in Norway: A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad 

   Backe, Stian; Sørensen, Åse Lekang; Pinel, Dimitri; Clauß, John; Lausselet, Carine; Woods, Ruth (ZEN Report;17, Research report, 2019)
   Denne rapporten vurderer Campus Evenstad på veien mot ZEN. Hensikten med rapporten er å vurdere hvilke tiltak som er relevante fremover for å realisere energimål knyttet til ZEN, og den skal gi en forståelse for potensial, ...
  • Energianalyse for bygningsmassen i Oslo. Scenarioanalyse av energibruk og klimagassutslipp 2009–2040 

   Sandberg, Nina Holck; Næss, Jan Sandstad; Gustavsen, Arild; Brattebø, Helge (ZEN Report;14, Research report, 2019)
   Det sies ofte at det er et stort potensial for energisparing og reduksjon i klimagassutslipp fra energibruk i bygningsmassen. Som innspill til sin oppdaterte klimastrategi ønsker Oslo kommune en forskningsbasert vurdering ...
  • Energisparepotensialet i bygg fram mot 2030 og 2050 – Hva koster det å halvere energibruken I bygningsmassen? 

   Sandberg, Nina Holck; Dokka, Tor Helge; Lien, Anne Brit Gunnarshaug; Sartori, Igor; Skeie, Kristian; Manrique Delgado, Benjamin; Lassen, Niels (ZEN Report;50, Research report, 2023)
   I Energikommisjonens rapport "Mer av alt – raskere" beskrives et økt behov for fornybar energi til elektrifisering av transport og ny industri for å nå klimamålene, og et ambisiøst mål om energi-effektivisering i byggsektoren ...
  • Energy and Power in Ydalir. Testing of Key Performance Indicators for energy and power in a ZEN pilot during the planning phase 

   Lien, Synne Krekling; Venås, Christoffer (ZEN Report;20, Research report, 2020)
   Beregning av nøkkelindikatorer for energi og effekt i Ydalir Ydalir er et pilotområde i FME-ZEN. Området ligger nordøst for sentrum i Elverum. Høsten 2019 åpnet ny barneskole og barnehage i området, og det er i de kommende ...
  • Energy and Power: Essential Key Performance Indicators for Zero Emisson Neighbourhoods An Analysis Of 6 Pilot Areas 

   Lien, Synne Krekling; Andersen, Kamilla Heimar; Bottolfsen, Hanne Liland; Lolli, Nicola; Sartori, Igor; Sørensen, Åse Lekang; Clauß, John (ZEN Report;36, Research report, 2021)
   The development of the definition, assessment criteria and key performance indicators of Zero Emission Neighbourhoods (ZEN), is an ongoing process that will last throughout the program period of FME ZEN. This work will ...
  • Energy efficiency and district heating to reduce future power shortage. Potential scenarios for Norwegian building mass towards 2050 

   Kauko, Hanne Laura Pauliina; Manrique Delgado, Benjamin; Sartori, Igor; Backe, Stian (ZEN Report;47, Research report, 2023)
   Energy efficiency, district heating and heat pumps for reduced power consumption The Norwegian power system is facing enormous challenges in the transition to a fossil-free society. The on-going electrification of transport ...
  • European power market analyses to be carried out within FME ZEN. ZEN deliverable D5.3.1 for 2017 

   Wolfgang, Ove (Zen Report;1, Research report, 2018)
   Local energy solutions such as the utilization of local renewable energy resources, and increased energy efficiency, are important for being able to reduce European greenhouse gas emissions to amounts that are in line e.g. ...
  • Green public procurement and energy performance contracting: exploring the linkage and improvement opportunities 

   Hamdan, Hasan A.M.; De Boer, Luitzen; Hamdy, Mohamed (ZEN Report;29, Research report, 2020)
   Energy Performance Contracting (EPC) is a method to finance energy efficiency investments from cost savings in the building sector. Under an EPC arrangement, an external organization, an Energy Service Company (ESCO), ...
  • Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020 

   Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud (ZEN Memo;23, Others, 2020)
   Fra innledningen. FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullut-slippssamfunnet kan realiseres. FME ZEN skal vare i åtte ...
  • Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) 

   Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng (ZEN Report;28, Research report, 2020)
   Forord. Forskning og innovasjon er grunnpilaren i vår visjon om å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Innovasjonskomiteen skal bistå senterledelsen i dette arbeidet gjennom å etablere gode innovasjonsprosesser ...
  • Klimagassbelastning for VVS-installasjoner - Beregning av klimagassutslipp knyttet til VVS-installasjoner i Ydalir skole og en barnehage, i samarbeid med FoU Grønn VVS 

   Winsvold, Jonas Rydtun; Liaøy, Anders Reinertsen; Steneng, Christian; Bergsdal, Håvard; Petersen, Arrnkell Jonas (ZEN Report;52, Research report, 2023)
   Bygg regnes for å være en «klimakjempe» globalt og nasjonalt, og tekniske systemer utgjør en betydelig andel av klimagassutslippene. Det er i dag ikke vanlig praksis å inkludere tekniske systemer i klimagassberegninger for ...
  • Klimagasskrav til materialbruk i bygninger. Utvikling av grunnlag for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Fuglseth, Mie; Resch, Eirik; Lausselet, Carine; Andresen, Inger; Brattebø, Helge; Hahn, Ulla (ZEN Report;24, Research report, 2020)
   Målsetninger om klimagassutslippsreduksjoner fra materialbruk i bygg har fram til i dag vært knyttet til prosentvis reduksjon sammenlignet med referansebygg. Fordelen ved denne tilnærmingen er at det har vært mulig å sette ...
  • Kriterer for sirkulære bygg. Kartlegging av bransjestandard 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Rasmussen, Freja Nygaard; Homaei, Shabnam; Fjellheim, Kristin (ZEN Report;53, Research report, 2023)
   Kriterier for sirkulære bygg - Kartlegging av bransjestandard Det er behov for videre metodeutvikling av sirkularitet i norske bygninger, inkludert målenheter, definisjoner, systemgrenser og kartlegging av bransjestandard. ...
  • Life-cycle assessment methodology to assess Zero Emission Neighbourhood concept. A novel model 

   Lausselet, Carine; Borgnes, Vilde; Ellingsen, Linda Ager-Wick; Strømman, Anders Hammer; Brattebø, Helge (ZEN Report;12, Research report, 2019)
   Buildings represent a critical piece of a low-carbon future and their long lifetime necessitates urgent adoption of state-of-the-art performance standards to avoid significant lock-in risk. So far, life-cycle assessment ...
  • Linear optimization of district heating systems. Description of an upgraded district heating module for eTransport 

   Kvalsvik, Karoline; Hanne, Kauko (ZEN Report;9, Research report, 2018)
   eTransport is a linear optimization tool for evaluating energy supply alternatives for building areas. This report describes an improved, more realistic district heating (DH) module that has been developed for eTransport. ...
  • Metode for klimagassberegninger av bygg - ZEN-case for test og sammenligning av NS 3720 og FutureBuilt Zero 

   Resch, Eirik; Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo; Selvig, Eivind; Sandberg, Henriette; Stoknes, Stein; Brattebø, Helge (ZEN Report;49, Research report, 2023)
   For å kunne kvantifisere utviklingen av et nullutslippsområde er klimagassutslipp fra materialer og energibruk i drift viktige indikatorer. Det er utviklet en standard for metode for klimagassberegninger for bygninger – ...
  • Neighbourhood building stock model for long-term dynamic analyses of energy demand and GHG emissions. General model description and case studies 

   Næss, Jan Sandstad; Sandberg, Nina Holck; Nord, Natasa; Vestrum, Magnus Inderberg; Lausselet, Carine; Woszczek, Aleksandra; Rønneseth, Øystein; Brattebø, Helge (ZEN Report;2, Research report, 2018)
   How should sustainable neighbourhoods be designed to reduce greenhouse gas emissions towards zero? What kind of information does decision makers need to make solid future plans on the neighbourhood level? A detailed ...