• Annual report 2018 

   Woods, Ruth; Remøe, Katinka Sætersdal; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild (ZEN Report;15, Research report, 2019)
   Summary of the research from 2018 After two years of operation, the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Centre) is be¬ginning to find its form. PhDs, Postdocs, and researchers are collaborating ...
  • Annual report 2019 

   Bremvåg, Annika; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild (ZEN Report;21, Research report, 2020)
   Preface. Three years into the Research Centre activities we already see results from case studies, the work package research activities, pilot projects, and living labs. We have established a solid set-up and framework for ...
  • Building Services Solutions Suitable for a Low Emission Urban Areas 

   Rønneseth, Øystein; Haase, Matthias; Georges, Laurent; Thunshelle, Kari; Holøs, Sverre Bjørn; Fjellheim, Øystein; Mysen, Mads; Thomsen, Judith (ZEN Report;26, Research report, 2020)
   It is believed that well-performing building envelopes with low thermal losses and low solar heat gains enable simplified building services solutions. The purpose of this report is to summarize the status of promising ...
  • Consequences of Local Energy Supply in Norway: A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad 

   Backe, Stian; Sørensen, Åse Lekang; Pinel, Dimitri; Clauß, John; Lausselet, Carine; Woods, Ruth (ZEN Report;17, Research report, 2019)
   Denne rapporten vurderer Campus Evenstad på veien mot ZEN. Hensikten med rapporten er å vurdere hvilke tiltak som er relevante fremover for å realisere energimål knyttet til ZEN, og den skal gi en forståelse for potensial, ...
  • Energianalyse for bygningsmassen i Oslo. Scenarioanalyse av energibruk og klimagassutslipp 2009–2040 

   Sandberg, Nina Holck; Næss, Jan Sandstad; Gustavsen, Arild; Brattebø, Helge (ZEN Report;14, Research report, 2019)
   Det sies ofte at det er et stort potensial for energisparing og reduksjon i klimagassutslipp fra energibruk i bygningsmassen. Som innspill til sin oppdaterte klimastrategi ønsker Oslo kommune en forskningsbasert vurdering ...
  • Energy and Power in Ydalir. Testing of Key Performance Indicators for energy and power in a ZEN pilot during the planning phase 

   Lien, Synne Krekling; Venås, Christoffer (ZEN Report;20, Research report, 2020)
   Beregning av nøkkelindikatorer for energi og effekt i Ydalir Ydalir er et pilotområde i FME-ZEN. Området ligger nordøst for sentrum i Elverum. Høsten 2019 åpnet ny barneskole og barnehage i området, og det er i de kommende ...
  • Energy and Power: Essential Key Performance Indicators for Zero Emisson Neighbourhoods An Analysis Of 6 Pilot Areas 

   Lien, Synne Krekling; Andersen, Kamilla Heimar; Bottolfsen, Hanne Liland; Lolli, Nicola; Sartori, Igor; Sørensen, Åse Lekang; Clauß, John (ZEN Report;36, Research report, 2021)
   The development of the definition, assessment criteria and key performance indicators of Zero Emission Neighbourhoods (ZEN), is an ongoing process that will last throughout the program period of FME ZEN. This work will ...
  • European power market analyses to be carried out within FME ZEN. ZEN deliverable D5.3.1 for 2017 

   Wolfgang, Ove (Zen Report;1, Research report, 2018)
   Local energy solutions such as the utilization of local renewable energy resources, and increased energy efficiency, are important for being able to reduce European greenhouse gas emissions to amounts that are in line e.g. ...
  • Green public procurement and energy performance contracting: exploring the linkage and improvement opportunities 

   Hamdan, Hasan A.M.; De Boer, Luitzen; Hamdy, Mohamed (ZEN Report;29, Research report, 2020)
   Energy Performance Contracting (EPC) is a method to finance energy efficiency investments from cost savings in the building sector. Under an EPC arrangement, an external organization, an Energy Service Company (ESCO), ...
  • Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020 

   Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud (ZEN Memo;23, Memo, 2020)
   Fra innledningen. FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullut-slippssamfunnet kan realiseres. FME ZEN skal vare i åtte ...
  • Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) 

   Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng (ZEN Report;28, Research report, 2020)
   Forord. Forskning og innovasjon er grunnpilaren i vår visjon om å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Innovasjonskomiteen skal bistå senterledelsen i dette arbeidet gjennom å etablere gode innovasjonsprosesser ...
  • Klimagasskrav til materialbruk i bygninger. Utvikling av grunnlag for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Fuglseth, Mie; Resch, Eirik; Lausselet, Carine; Andresen, Inger; Brattebø, Helge; Hahn, Ulla (ZEN Report;24, Research report, 2020)
   Målsetninger om klimagassutslippsreduksjoner fra materialbruk i bygg har fram til i dag vært knyttet til prosentvis reduksjon sammenlignet med referansebygg. Fordelen ved denne tilnærmingen er at det har vært mulig å sette ...
  • Life-cycle assessment methodology to assess Zero Emission Neighbourhood concept. A novel model 

   Lausselet, Carine; Borgnes, Vilde; Ellingsen, Linda Ager-Wick; Strømman, Anders Hammer; Brattebø, Helge (ZEN Report;12, Research report, 2019)
   Buildings represent a critical piece of a low-carbon future and their long lifetime necessitates urgent adoption of state-of-the-art performance standards to avoid significant lock-in risk. So far, life-cycle assessment ...
  • Linear optimization of district heating systems. Description of an upgraded district heating module for eTransport 

   Kvalsvik, Karoline; Hanne, Kauko (ZEN Report;9, Research report, 2018)
   eTransport is a linear optimization tool for evaluating energy supply alternatives for building areas. This report describes an improved, more realistic district heating (DH) module that has been developed for eTransport. ...
  • Neighbourhood building stock model for long-term dynamic analyses of energy demand and GHG emissions. General model description and case studies 

   Næss, Jan Sandstad; Sandberg, Nina Holck; Nord, Natasa; Vestrum, Magnus Inderberg; Lausselet, Carine; Woszczek, Aleksandra; Rønneseth, Øystein; Brattebø, Helge (ZEN Report;2, Research report, 2018)
   How should sustainable neighbourhoods be designed to reduce greenhouse gas emissions towards zero? What kind of information does decision makers need to make solid future plans on the neighbourhood level? A detailed ...
  • Nullutslippsnabolag i smarte byer: Definisjon, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer: Versjon 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;38, Research report, 2022)
   Denne rapporten beskriver definisjonen, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i forskningssenteret for nullutslippsområde i smarte byer (ZEN senteret). Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonen bygger på ...
  • Nytt blikk på medvirkningsprosesser i bærekraftig byutvikling 

   Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Bø, Lars Arne; Junker, Eivind (ZEN Report;25, Research report, 2020)
   Denne rapporten viser hvordan bruk av designtenking kan gi ny kunnskap om hvordan man kan løse lokale utfordringer med innbyggerinvolvering.
  • Ocean Space Centre. Klimagassutslipp fra teknisk utstyr og tekniske installasjoner 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Anton, Karin; Borg, Alexander (ZEN Report;42, Research report, 2022)
   Målsetningen med denne ZEN-casen er å kartlegge omfanget av klimagassutslipp fra teknisk utstyr og tekniske installasjoner samt vurdere tilgang og kvalitet på miljødata for disse. Rapporten vil være et grunnlag for å ...
  • Overskuddsvarme som varmekilde. Barrierer og drivere for økt bruk av overskuddsvarme til bygningsoppvarming 

   Kauko, Hanne; Rotan, Magnus; Claussen, Ingrid Camilla; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;41, Research report, 2022)
   Gode samarbeidsmodeller kan fremme bruken av overskuddsvarme i områder Den varslede energikrisen i Europa sammen med økende andel strømproduksjon fra variable fornybare energikilder som vind og sol har gjort strøm til ...
  • Personal Heating and Cooling Devices: Increasing Users' Thermal Satisfaction. A literature study 

   Rønneseth, Øystein (ZEN Report;4, Research report, 2018)
   This report is a part of Work Package 3 Responsive and Energy Efficient buildings. The goal for WP 3 is to create cost effective, responsive, resource and energy efficient buildings by developing low carbon technologies ...