Now showing items 30-49 of 56

  • Sesonglagring av varme for lokale energisystem – analyse av potensialet på Furuset 

   Kauko, Hanne; Wolfgang, Ove; Pinel, Dimitri (ZEN Report;35, Research report, 2021)
   Sesonglagring for varme som et tiltak for redusert effektbehov. Bruk av overskuddsvarme sammen med fjernvarme for å dekke oppvarmingsbehov i områder er et viktig tiltak for å frigjøre kapasitet i strømnettet til ...
  • Smart EV charging systems for Zero Emission Neighbourhoods 

   Sørensen, Åse Lekang; Jiang, Shanshan; Torsæter, Bendik Nybakk; Völler, Steve (ZEN Report;5, Research report, 2018)
   The increased use of electric vehicles (EVs) calls for new and innovative solutions for charging infrastructure. At the same time, it is desirable to improve the energy flexibility of neighbourhoods. This paper presents ...
  • Software tools for local energy system operation and expansion 

   Kolstad, Magne Lorentzen; Backe, Stian; Wolfgang, Ove; Sartori, Igor (ZEN Report;6, Research report, 2018)
   This report describes existing software tools for analysing operation and expansion of local energy systems and is written in WP5 in the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN). WP5 in FME ZEN ...
  • Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete 

   Stokke, Raymond Andreas; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;23, Research report, 2020)
   Strategier og forretningsmodeller for å støtte overgangen til lavkarbonbetong Denne rapporten evaluerer forretningsmodeller og markedstiltak for lavkarbonbetong med karbonfangst og lagring (CCS) i Norges største sementprodusent, ...
  • Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete 

   Stokke, Raymond Andreas; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;23, Research report, 2020)
   Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete This report evaluates business models and market measures for transitioning to low-carbon concrete with carbon capture and storage (CCS) in ...
  • Teori møter praksis – er miljøriktige bygg økonomisk gjennomførbare? Scenarioanalyse av konstruksjonsvalg på Ydalir 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Schneider-Marin, Patricia; González Fernández, Irene; Winsvold, Jonas Rydtun; Rosochacki, Lukasz; Nørstebøen, Stein; Tonjer, Anna-Thekla; Erikstad, Heidi (ZEN Report;43, Research report, 2022)
   Teori møter praksis – er miljøriktige bygg økonomisk gjennomførbare? Hovedutfordringen for ZEN pilotområdet Ydalir er å sikre en riktig tilnærming til målet om reduksjon av klimagassutslipp slik at de totalt sett oppnår ...
  • The ZEN Definition - A Guideline for the ZEN Pilot areas. Version 1.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Andresen, Inger (ZEN Report;11, Research report, 2018)
   The objective of this report is to provide a guideline for how the assessment criteria and key performance indicators (KPIs) covered under each category of the ZEN definition (GHG emissions, energy, power/load, mobility, ...
  • Thermal Energy Systems in ZEN: Review of technologies relevant for ZEN pilots 

   Walnum, Harald Taxt; Fredriksen, Eyvind (ZEN Report;3, Research report, 2018)
   This report reviews state-of-the-art on thermal energy systems for neighbourhoods. Main focus is on technologies related to 4th generation district heating (4GDH), biomass combined heat and power (CHP) systems, ground ...
  • Tools for stakeholder engagement in ZEN developments 

   Baer, Daniela (ZEN Report;13, Research report, 2018)
   People play a key role in zero emission neighbourhoods. They are the ones designing and creating the neighbourhood, transforming and building it and finally using it when living and working there. People play different ...
  • Utvikling av pilotprosjekt i Steinkjer kommune: Historier om «det gamle NRK bygget på Lø» og evaluering av prosessen 

   Woods, Ruth; Andresen, Inger; Skaar, Christofer; Berker, Thomas (ZEN Report;16, Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en etnografisk prosess utført av Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) i samarbeid med Steinkjer kommune i 2017 og 2018. Den følger prosessen med å ...
  • Who should own the PV? Assessment of ownership structures for local energy production in zero emission neighbourhoods 

   Vergerio, Giulia; Kandpal, Bakul; Backe, Stian (ZEN Report;55, Research report, 2024)
   Ownership structures for local energy production in zero emission neighbourhoods Nyhavna, an industrial area in Trondheim, Norway, is undergoing a transformation into a zero-emission neighbourhood (ZEN) as an extension ...
  • YDALIR. Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer i en ZEN-pilot 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Manrique Delgado, Benjamin; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Rokseth, Lillian Sve; Homaei, Shabnam (ZEN Report;51, Research report, 2023)
   Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer på Ydalir. Denne rapporten tester ut alle ZEN nøkkelindikatorene i ZEN-pilotområdet Ydalir. Resultatene skal brukes i videreutvikling og verifisering av ZEN-definisjonen og vil gi ...
  • ZEN Case Gardermoen – Redusert turtemperatur i et eksisterende fjernvarmesystem for økt utnyttelse av overskuddsvarme 

   Kauko, Hanne; Wolfgang, Ove; Kallaos, James; Fjellheim, Kristin (ZEN Report;33, Research report, 2021)
   Redusert turtemperatur i et eksisterende fjernvarmesystem vil gi en mer effektiv utnyttelse av overskuddsvarme og redusert varmetap, og dermed redusere kostnader knyttet til varmeproduksjon. Overskuddsvarme tilgjengelig ...
  • ZEN Case Study. End User Flexibility Potential in the Service Sector 

   Lien, Synne Krekling; Ahang, M.; Lindberg, Karen Byskov; Fjellheim, Øystein (ZEN Report;27, Research report, 2020)
   The electricity grid is designed to handle peaks in electricity consumption and is usually dimensioned to handle peak loads at the coldest hours of the year. Over the years to come, investment plans in the Norwegian ...
  • ZEN Data management and monitoring. Requirements and architechture 

   Sinaeepourfard, Amir; Krogstie, John; Petersen, Sobah Abbas (ZEN Report;34, Research report, 2021)
   This report details considerations and requirements for an ICT architecture and its data management features within a ZEN and smart cities context. It is a deliverable from Task 1.1.2 Information Management of Big Data ...
  • The ZEN Definition – A Guideline for the ZEN Pilot Aareas. Version 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;44, Research report, 2022)
   This third version of the ZEN definition guideline report builds upon version 1.0 and 2.0 of the ZEN definition guideline reports and series of ZEN definition reports. This report gives further details on the ZEN KPI tool ...
  • The Zen Definition – A Guideline for the Zen Pilot Areas. Version 2.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;40, Research report, 2022)
   This second version (V2.0) of the ZEN definition guideline report builds upon version V1.0 of the ZEN definition guideline and series of ZEN definition reports. The ZEN categories for GHG emissions, energy, and power have ...
  • ZEN LIVING LABS definition, ideas and examples 

   Woods, Ruth; Baer, Daniela; Berker, Thomas; Bø, Lars Arne (ZEN Report;18, Research report, 2019)
   Living labs er brukersentrerte tiltak som har mål om å involvere ulike individer eller brukergrupper i tekniske eller bærekraftig endringer i samfunnet. The FME Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart ...
  • ZEN og lovverket: Muligheter og begrensninger i dagens lovverk ved utvikling av et ZEN område 

   Bø, Lars Arne; Junker, Eivind; Askeland, Magnus (ZEN Memo;26, Research report, 2020)
   ZEN og lovverket: Muligheter og begrensninger i dagens lovverk ved utvikling av et ZEN område Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN, www.fmezen.no) har som hovedmålsetting å utvikle løsninger ...
  • ZEN PILOT PROJECTS. Mapping of the pilot projects within the research centre on ZERO emission neighbourhoods in smart cities 

   Baer, Daniela; Andresen, Inger (ZEN Report;10, Research report, 2018)
   This report on the pilot projects of the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Centre) will give the reader an overview of eight pilot projects of the Centre, focusing on the challenges to ...