Now showing items 1364-1383 of 2216

  • Nano Insulation Materials Exploiting the Knudsen Effect 

   Jelle, Bjørn Petter; Alex Mofid, Sohrab; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Sletnes, Malin; Sagvolden, Espen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   As the world's focus is turned even stronger toward miscellaneous energy efficiency and saving aspects, the development of new high-performance thermal insulation materials for building applications will play an important ...
  • Nano Insulation Materials Exploiting the Knudsen Effect 

   Jelle, Bjørn Petter; Alex Mofid, Sohrab; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Sletnes, Malin; Sagvolden, Espen (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering;, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   As the world's focus is turned even stronger toward miscellaneous energy efficiency and saving aspects, the development of new high-performance thermal insulation materials for building applications will play an important ...
  • Nano Insulation Materials: Synthesis and Life Cycle Assessment 

   Gao, Tao; Sandberg, Linn Ingunn Christie; Jelle, Bjørn Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The application of manufactured nanomaterials provides not only advantages resulting from their unique properties, but also disadvantages derived from the possible high energy use and CO2 burden related to their manufacture, ...
  • Nasjonal database for byggkvalitet - Delrapport fra prosjekt 14309 i Byggekostnadsprogrammet 

   Lisø, Kim Robert; Rolstad, Anna Næss (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);34, Research report, 2009)
  • Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning 

   Schild, Peter G. (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);341, Research report, 2002)
  • Natur- og miljøvennlige boliger 

   Fabritus, Knut (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);49, Research report, 1989)
  • Natural perils insurance and compensation arrangements in six countries 

   Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;21 E, Research report, 2020)
   This study has made an assessment of the allocation of responsibility for the climate change adaptation of buildings and infrastructure among key agencies in Norway, Sweden, Finland, Germany, France and Canada. The report ...
  • Nature-based Solutions. Landslides Safety Measures 

   Kalsnes, Bjørn; Capobianco, Vittoria (Klima 2050 Report;16, Research report, 2019)
   This report presents an overview of Nature-Based Solutions (NBS) and their main applications to address climate-related challenges (temperature, floods, sea level rise, landslides, droughts) with a special emphasis on ...
  • Naturlig klimatiserte kontorbygg. Analyse av et ”nullkonsept” i norsk klima 

   Gruner, Michael; Skeie, Kristian; Andresen, Inger (SINTEF Notat;22, Research report, 2017)
   Et alternativ til "aktive" avanserte tekniske systemer kan være naturlig klimatisering der det brukes "passive" løsninger som utnytter fysiske prinsipper og naturlige drivkrefter for å klimatisere bygningen. Et fullt ...
  • Naturskadeforsikrings- og erstatningsordninger i seks land 

   Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;21, Research report, 2020)
   Denne studien har kartlagt ansvarsfordelingen og viktige etater for klimatilpasning i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike og Canada. Rapporten presenterer ordningene for naturskadeerstatning og/eller forsikring i ...
  • Nå tilbyr SINTEF teknisk godkjenning av overvannsløsninger 

   Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian (Journal article, 2019)
   Fordrøyningsløsninger er viktige for å håndtere overvannet i byer, men vi mangler dokumentasjon på hvilken fordrøyningseffekt produktene faktisk har. SINTEF tilbyr nå teknisk godkjenning av prefabrikkerte fordrøyningsløsninger.
  • Når taket dør 

   Thodesen, Bridget O'Brien; Time, Berit (Journal article, 2016)
   I Norge har vi lang tradisjon for og gode erfaringer med torvtak på skrå takfla er. Med blå-grønne tak utsetter vi det grønne taket for større påkjenninger enn våre tradisjonelle torvtak. Taktypen er ikke uten utfordringer, ...
  • NBI's 25 års jubileum 1953-1978 

   Isaksen, Odd (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);260, Others, 1978)
  • NBI's bibliotek med varierte info-tjenester 

   Knoop, Anne T. (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);280, Others, 1983)
  • Nedbryting og forråtnelse av døde mus - Effekt av jord, vann og luft (oksygen) på hastigheten av prosessene 

   Josefsen, Kjell Domaas; Netzer, Roman; Christensen, Stein Olav; Sarno, Antonio (SINTEF rapport;2021:01465 A, Research report, 2022-01-03)
   Forråtnelsen av musekadavre ble studert for å avklare betydningen av oksygen, vann og jord for dannelsen av likvoks, en substans som kan dannes i lik og bidra til at likets opp-rinnelige form bevares. Dermed brytes ikke ...
  • Nedbøyning av trebjelkelag 

   Hansen, Henry (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);28, Others, 1958)
  • Nedbøyning og vibrasjoner til bjelkelag. Delrapport fra prosjektet "Comfort properties of timber floor constructions" 

   Homb, Anders (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);49, Research report, 2010)
   Fra forordet. Denne rapporten omhandler målinger, beregninger og vurderinger som er gjennomført for å utvikle kunnskap om bjelkelag med hensyn til vibrasjoner og stivhet hvor det er personer som beveger seg. Målinger og ...
  • Neighbourhood building stock model for long-term dynamic analyses of energy demand and GHG emissions. General model description and case studies 

   Næss, Jan Sandstad; Sandberg, Nina Holck; Nord, Natasa; Vestrum, Magnus Inderberg; Lausselet, Carine; Woszczek, Aleksandra; Rønneseth, Øystein; Brattebø, Helge (ZEN Report;2, Research report, 2018)
   How should sustainable neighbourhoods be designed to reduce greenhouse gas emissions towards zero? What kind of information does decision makers need to make solid future plans on the neighbourhood level? A detailed ...
  • Net zero energy buildings: A consistent definition framework 

   Sartori, Igor; Napolitano, Assunta; Voss, Karsten (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The term Net ZEB, Net Zero Energy Building, indicates a building connected to the energy grids. It is recognized that the sole satisfaction of an annual balance is not sufficient to fully characterize Net ZEBs and the ...
  • Nettsider og nettverk gir bedre klimatilpasning 

   Hauge, Åshild Lappegard (Journal article, 2020)
   Det finnes mange nettsider med informasjon om klimatilpasning. Men det er nettverkene rundt utvikling av sidene som skaper holdningsendringer og sprer kunnskap, viser forskning fra Klima2050.