Recent Submissions

 • Towards sustainability in the port sector: The role of intermediation in transition work 

  Bjerkan, Kristin Ystmark; Hansen, Lillian; Steen, Markus (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Intermediation has received substantial attention from transition scholars. Intermediaries play important roles in configuring, brokering, and facilitating transition efforts and operate in different parts of socio-technical ...
 • NOTAT FutureBuilt ZERO – Kriterier, regneregler og dokumentasjonskrav 

  Andresen, Inger; Resch, Eirik; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Stoknes, Stein (Research report, 2020)
  Notatet inneholder kriterier, regneregler og dokumentasjonskrav for ‘FutureBuilt ZERO – veien mot nullutslipp’, kriterier for lavutslippsbygg og -områder. Notatet er utarbeidet på bakgrunn av arbeid i referansegruppen ...
 • Veikart for grønn anleggssektor 

  Vignisdottir, Hrefna Run; Kjellmark, Gunrid; Kristensen, Terje; Laanke, Berit; Rise, Torun; Schmidt-Melbye, Pierre-Nicolai Hesjevoll (SINTEF;2021:00552, Research report, 2021)
  Innen 2030 skal Norge i henhold til Parisavtalen redusere sine nasjonale klimagassutslipp med 50-55%. For å oppnå målene om et lavutslippssamfunn i 2050 må utslippene reduseres med 85-90%, sammenlignet med 1990-nivå. ...
 • Universell utforming på kontorarbeidsplassen – omgivelser til støtte for personer med angst og depresjon 

  Denizou, Karine; Moe, Ellinor; Hauge, Åshild Lappegard (SINTEF Fag;73, Research report, 2021)
  Psykiske lidelser, særlig mildere psykiske lidelser som angst og depresjon, er svært utbredt og utgjør en nøkkelutfordring når det gjelder sykefravær og uførepensjonering. Derfor er det av stor samfunnsøkonomisk verdi å ...
 • Mobilitet som verktøy for bærekraftig utvikling i distriktskommuner. Studie i Oppdal kommune 

  Lervåg, Lone-Eirin; Meland, Solveig; Foss, Trond; Lillestøl, Per J (SINTEF rapport;2021:00448, Research report, 2021)
  Bærekraftig mobilitet i Oppdal kommune. Rapporten dokumenterer resultatene fra et forprosjekt i Oppdal kommune, hvor hensikten har vært å frembringe et kunnskapsgrunnlag for videre forskning og innovasjon som påskynder ...
 • Experimental and Numerical Investigation of One-Dimensional Infiltration into Unsaturated Soil 

  Oguz, Emir Ahmet; Robinson, Katherine Emily; Depina, Ivan; Thakur, Vikas Kumar Singh (Lecture Notes in Civil Engineering;1, Chapter; Peer reviewed, 2021)
  Infiltration characteristics of an unsaturated soil are of interest in both seepage and stability analyses and should be evaluated carefully. In this study, a new large-scale one-dimensional infiltration column test setup ...
 • Geofencing to Enable Differentiated Road User Charging 

  Arnesen, Petter; Seter, Hanne; Tveit, Ørjan Mørner; Bjerke, Mats Myhrvold (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Tolling normally has a dual purpose in Norway. Its first goal is to finance a project or an improvment in the transport services offered in an area, for instance extend public transport services. The second goal is to ...
 • Assessment of carbon dioxide emissions during production, construction and use stages of asphalt pavements 

  Barbieri, Diego Maria; Lou, Baowen; Wang, Fusong; Hoff, Inge; Wu, Shaopeng; Li, Jiashuo; Vignisdottir, Hrefna Run; Bohne, Rolf André; Anastasio, Sara; Kristensen, Terje (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The carbon dioxide emissions generated during the life of flexible asphalt pavements are an important indicator of the sustainability of these infrastructures. The study aims at tentatively quantifying the CO2 released ...
 • Energi og industri - Mulighetsrom verdikjeder - NHO Veikart for fremtidens næringsliv 

  Støa, Petter; Røkke, Nils Anders; Størset, Sigmund Østtveit; Spooren, Rudie; Knutstad, Gaute A. Johansen; Dahl, Nina; Akporiaye, Duncan; Bredesen, Rune; Sand, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Mortensholm, Stein Kleppe; Steenstrup-Duch, Anne; Mehammer, Eirill Bachmann; Schäffer, Linn Emelie; Sandquist, Judit; Vullum-Bruer, Fride; Sheridan, Edel Maria; Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Høgaas, Per Helge; Lademo, Odd-Geir; Øvrelid, Eivind Johannes (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Kan fremtidig verdiskaping innen energi og industri opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon, samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser i internasjonale klimaavtaler og løser egne utfordringer i tråd med FNs ...
 • A stochastic operational planning model for a zero emission building with emission compensation 

  Thorvaldsen, Kasper Emil; Korpås, Magnus; Lindberg, Karen Byskov; Farahmand, Hossein (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The primary objective of Zero Emission Buildings (ZEBs) is to achieve net zero emission over the buildings’ lifetime. To achieve this goal, accurate cost-effective emission compensation is needed during the operational ...
 • Mobile phone data in transportation research: methods for benchmarking against other data sources 

  Landmark, Andreas D.; Arnesen, Petter; Södersten, Carl-Johan Hugo; Hjelkrem, Odd Andre (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The ubiquity of personal cellular phones in society has led to a surging interest in using Big Data generated by mobile phones in transport research. Studies have suggested that the vast amount of data could be used to ...
 • Demonstrating the potential of salt tracer studies to improve Norwegian drinking water network models and water age estimates 

  Rakstang, Jon Kristian; Waak, Michael B; Rokstad, Marius Møller; Halle, Cynthia (Peer reviewed; Journal article, 2021)
 • Investigating the Technological and Political Challenges of V2V Communication in Light of an Experimental Scenario Set Up 

  Arnesen, Petter; Dahl, Erlend; Hjelkrem, Odd Andre; Seter, Hanne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The suggested benefits of automated vehicles are plentiful, but many of the benefits depend on connectivity with other vehicles and infrastructure to be useful to the society at large. This paper identifies two main research ...
 • Temperature-dependent ventilation rates might improve perceived air quality in a demand-controlled ventilation strategy 

  Yang, Aileen; Holøs, Sverre Bjørn; Opsahl Resvoll, Marie; Mysen, Mads; Fjellheim, Øystein (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The aim of the Best Vent project was to find the optimal control strategy for demand-controlled ventilation (DCV) without compromising on indoor air quality. In this paper, we discuss control strategies that would ensure ...
 • ZEN Case Gardermoen – Redusert turtemperatur i et eksisterende fjernvarmesystem for økt utnyttelse av overskuddsvarme 

  Kauko, Hanne; Wolfgang, Ove; Kallaos, James; Fjellheim, Kristin (ZEN Report;33, Research report, 2021)
  Redusert turtemperatur i et eksisterende fjernvarmesystem vil gi en mer effektiv utnyttelse av overskuddsvarme og redusert varmetap, og dermed redusere kostnader knyttet til varmeproduksjon. Overskuddsvarme tilgjengelig ...
 • Human thermal comfort under dynamic conditions: An experimental study 

  Favero, Matteo; Sartori, Igor; Carlucci, Salvatore (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Although thermal comfort has been a research topic since the 1960s, some knowledge gaps still affect understanding of the human response to changing thermal environments. To enhance knowledge in this regard, an exploratory ...
 • Energibruk til varmt tappevann – Resultater fra prosjektet VarmtVann2030 

  Walnum, Harald Taxt; Sørensen, Åse Lekang; Stråby, Karolina (SINTEF Fag;80, Research report, 2021)
  Rapporten presenterer resultater som omhandler energibruk til produksjon av varmt tappevann. Prosjektresultater som gjelder dimensjonering av rørsystemer, er beskrevet i rapporten "Dimensjonering av varmtvannsrør i bygg – ...
 • Dimensjonering av varmtvannsrør i bygg – Resultater fra prosjektet VarmtVann2030 

  Stråby, Karolina; Walnum, Harald Taxt; Sørensen, Åse Lekang (SINTEF Fag;81, Research report, 2021)
  Denne rapporten presenterer prosjektresultater fra det fireårige forskningsprosjektet "VarmtVann2030 – Energi til tappevann i det norske lavutslippssamfunnet". Rapporten sammenfatter resultater fra detaljerte feltmålinger ...
 • Klima-resilient infrastruktur 

  Depina, Ivan; Øien, Knut (Klima 2050 Report;27, Research report, 2021)
  Denne rapporten oppsummerer arbeidet i prosjektet Climate-RESilient infrastructure (CRES) – "from failsafe to safe-to-fail". Det overordnede målet med prosjektet har vært å utvikle nye og praktiske resiliensindikatorer for ...
 • Bruk av bygningsintegrerte solceller (BIPV) i Norge. Kunnskapsstatus 

  Bunkholt, Nora Schjøth; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Kvande, Tore (SINTEF Fag;82, Research report, 2021)
  SINTEF har gjennomført et prosjekt med hovedmål å kartlegge praksis, kunnskapsnivå og kunnskapsbehov hos aktører som jobber med anskaffelse, prosjektering og utførelse av bygninger med bygningsintegrerte solceller (BIPV). ...

View more