Recent Submissions

 • SvalVent – Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg 

  Thunshelle, Kari; Yang, Aileen; Bottolfsen, Hanne Liland; Solberg, Håkon Rikoll; Schild, Peter G. (SINTEF Fag;, Research report, 2021)
  Behovsstyrt ventilasjon er en forutsetning for bygg med lavt energibehov, og i Norge ligger vi langt framme når det gjelder forskning og praktisk implementering på området. En av de største utfordringene knyttet til ...
 • Diverging pathways to port sustainability: How social processes shape and direct transition work 

  Bjerkan, Kristin Ystmark; Ryghaug, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  To counter climate change, societies are under pressure to transform energy and transport sectors. Considering the crucial node position of ports in the intersection between energy and transport systems and their connecting ...
 • Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019 

  Eikebrokk, Bjørnar; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Antonsen, Stian; Gjerstad, Karl Olav; Bruaset, Stian; Salte, Arild; Grøv, Eivind; Aalberg, Asbjørn Lein (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-);, Research report, 2021)
  Torsdag 6. juni 2019 ble det oppdaget et utbrudd av mage-tarmsykdom innenfor et geografisk avgrenset område på Askøy. Utbruddet viste seg å skyldes levering av mikrobielt forurenset drikkevann fra Kleppe vannverk, og ...
 • Circular economy in manufacturing companies: A review of case study literature 

  Bjørnbet, Marit Moe; Skaar, Christofer; Fet, Annik Magerholm; Schulte, Kjersti Øverbø (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Manufacturing companies have played an important role in improving standards of living worldwide. However, in a linear setting, they are also linked to unsustainable production and consumption patterns. The concept of ...
 • Constraints, Stakeholders, and Framing Goals in Energy Master Planning Between Neighborhood and District 

  Haase, Matthias; Baer, Daniela (Chapter, 2021)
  This paper analyzes and contrasts the constraints, stakeholders, and framing goals that must be considered when Energy Master Planning (EMP) is conducted for communities in seven countries. The analysis is based on findings ...
 • Upgrading heritage escape route doors – Mounting of glass, protective boards and sealing lists 

  Haukø, Anne-Marit; Wedvik, Barbro (Research report, 2021)
 • Å bygge med massivtre i regnvær 

  Time, Berit; Geving, Stig (Journal article, 2021)
  ZEB-laboratoriet i Trondheim er bygd med bærekonstruksjon i tre i lunefullt trøndervær. Vi har høstet erfaringer gjennom fuktmålinger i byggeprosessen og følger nå utviklingen i bruksfasen. Byggeplassoppfølgingen viser at ...
 • På veg mot et bedre bomsystem : utfordringer og muligheter i det grønne skiftet : rapport fra utvalg - Framtidige inntekter i bomringene 

  Bruvoll, Annegrete; Babri, Sahar; Bråthen, Svein; Lilliestråle, Astrid; Støle, Øivind Hauge; Fon, Anders-Martin; Matheson, Nora; Sæterlien, Eskil Johnsrud; Handberg, Øyvind Nystad (Research report, 2020)
  Hovedbudskap. Bompengeinnkreving i byene har flere formål. Bompenger skal bidra til å finansiere transport¬løsninger, til nullvekst i personbiltransporten og overgang til elbiler, de skal gi mindre køer og lavere helse- ...
 • Analysing the factors affecting engineering change implementation performance in the engineer-to-order production environment: case studies from a Norwegian shipbuilding group 

  Iakymenko, Natalia; Brett, Per Olaf; Alfnes, Erlend; Strandhagen, Jan Ola (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Engineering changes (ECs) are unavoidable in the engineer-to-order (ETO) environment. ECs improve products and bring additional profit to ETO companies if effectively negotiated and implemented. Despite the abundant relevant ...
 • FutureBuilt ZERO metodebeskrivelse 

  Resch, Eirik; Andresen, Inger; Selvig, Eivind; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Tellnes, Lars G. F.; Stoknes, Stein (Research report; Others, 2020)
  FutureBuilt ZERO introduserer kriterier for netto klimagassutslipp over hele byggets levetid. Kriteriene strammes gradvis inn over tid for_a bidra til at Norge n_ar sine klimam_al. FutureBuilt _nsker _a best mulig insentivere ...
 • Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020 

  Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud (ZEN Memo;23, Research report, 2020)
  Fra innledningen. FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullut-slippssamfunnet kan realiseres. FME ZEN skal vare i åtte ...
 • Influence of Shell Materials on the Optical Performance of VO2 Core-Shell Nanoparticle-Based Thermochromic Films 

  Xie, Yinmo; Zhao, Xinpeng; Alex Mofid, Sohrab; Tan, Jianyu; Jelle, Bjørn Petter; Yang, Ronggui (Journal article, 2021)
  VO2 nanoparticle–based thermochromic films have shown great promise for applications in smart windows because of their relatively high luminous transmittance and solar modulation ability. To improve the lifetime of VO2 ...
 • Analyse av transportscenarier i Geiranger fjordsystem 

  Aspen, Dina Margrethe; Johansen, Børge Andreas Heggen; Babri, Sahar (SUSTRANS;, Research report, 2020)
  Denne rapporten er en delleveranse i forskningsprosjektet SUSTRANS «Sustainable transportation in rural tourism pressure areas» som har som mål å utvikle metoder for å vurdere transportsystemer i rurale turistområder med ...
 • Zero Emission Neighbourhoods in the European Energy System 

  Backe, Stian; Pinel, Dimitri; Askeland, Magnus; Lindberg, Karen Byskov; Korpås, Magnus; Tomasgard, Asgeir (ZEN Report;, Research report, 2021)
  Implications of linking local and international emission targets. Political ambitions to mitigate climate change are driving the transformation of energy systems. These ambitions imply that greenhouse gas (GHG) emissions ...
 • Trafikksikkerhet for automatiserte kjøretøy - SmartFeeder: Erfaringer fra norske piloter med selvkjørende minibusser 

  Jenssen, Gunnar; Moen, Terje (SINTEF rapport;2020:00985, Research report, 2020)
  Vi presenterer her resultater fra fem norske pilotprosjekt i perioden 2018‐2020 med automatiserte minibusser. Deretter settes resultatene inn i en bredere kontekst med oppdatert kunnskap fra litteraturundersøkelser ...
 • Alkali-reduced Bauxite Residue as Novel SCM 

  Danner, Tobias; Sletnes, Malin; Justnes, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Bauxite residue is a major waste stream available in large volumes globally that can cause risks to the surrounding environment (e.g. ecotoxicity) when disposed and stored by conventional methods. There is yet no large-scale ...
 • Analyse av Sivas næringshager og inkubatorer i Innlandet 

  Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve; Kvellheim, Ann Kristin; Ekambaram, Anandasivakumar; Vik, Lars Harald; Hatling, Morten Arnt (SINTEF rapport;2020:01069, Research report, 2020)
  Denne rapporten gir et teoretisk bakteppe for et innovasjonssystem, og trekker dette inn i Innland-kontekst ved å gjøre en grov kartlegging av Innlandets innovasjonsstruktur. Det er et stort mangfold i innovasjonsstrukturen, ...
 • Bioøkonomi i Innlandet - Tiltak og virkemidler 

  Sandberg, Eli; Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald (SINTEF rapport;2020:00943, Research report, 2020)
  Denne rapporten er en analyse som viser utfordringer med dagens virkemidler, og hvilke eksisterende og nye tiltak som kan utløse verdiskapingspotensialet i bioøkonomirelaterte næringer i Innlandet. Det er gjort en bred ...
 • Ten questions concerning co-simulation for performance prediction of advanced building envelopes 

  Taveres-Cachat, Ellika; Favoino, Fabio; Loonen, Roel C.G.M; Goia, Francesco (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Advanced building envelopes (ABEs) are innovative integrated systems that aim to increase the sustainability of buildings by providing flexible and efficient energy management solutions while safeguarding healthy and ...
 • Flushing of Stagnant Premise Water Systems after the COVID-19 Shutdown Can Reduce Infection Risk by Legionella and Mycobacterium spp. 

  Hozalski, Raymond M; LaPara, Timothy M; Zhao, Xiaotian; Kim, Taegyu; Waak, Michael B; Burch, Tucker; McCarty, Michael (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  There is concern about potential exposure to opportunistic pathogens when reopening buildings closed due to the COVID-19 pandemic. In this study, water samples were collected before, during, and after flushing showers in ...

View more