Recent Submissions

 • EE Settlement – Norwegian case studies 

  Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Notat;39, Research report, 2021)
  The vision of the project EE settlement – Embodied energy, costs and traffic in different settlement patterns is to provide a decision support tool and a guideline which enable municipal planners and other stakeholders to ...
 • Bundet energi og klimagassutslipp i nye boligprosjekter. En veileder til beregningsverktøyet EE Settlement 

  Barlindhaug, Rolf; Kallaos, James; Iratxe, Landa-Mata; Engebretsen, Øystein; Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Fag;76, Research report, 2021)
  Denne rapporten er en av hovedleveransene i prosjektet EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns. Formålet med rapporten er å gi veiledning og anbefalinger som skal hjelpe myndigheter ...
 • Potensial- og barrierestudie. Energitjenester i næringsbygg 

  Fjellheim, Kristin; Lien, Synne Krekling; Walnum, Harald Taxt; Sandberg, Nina Holck; Cheng, Caroline Y; Fjellheim, Øystein (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-);, Research report, 2021)
  Energibruk i næringsbygg unntatt industribygg utgjør 14 % (31 TWh i 2019) av total energibruk i Fastlands-Norge, og redusert energibruk i bygningsmassen er viktig i utviklingen av framtidens energisystem og for å frigjøre ...
 • Risk Reduction Framework for Blue-Green Roofs 

  Andenæs, Erlend; Time, Berit; Muthanna, Tone Merete; Asphaug, Silje Kathrin; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  As climate change in the Nordic region brings an increase in extreme precipitation events, blue-green roofs have emerged as a solution for stormwater management, hereafter referred to as “blue-green roofs”. The addition ...
 • Understanding the governance of urban water services from an institutional logics perspective 

  Franco Torres, Manuel; Kvålshaugen, Ragnhild; Ugarelli, Rita Maria (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  In recent decades, the urban water sector has experienced accelerating social complexity that derives from conflicting goals and beliefs, making the sustainability of the sector primarily a governance issue. However, ...
 • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 2.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; Lien, Synne Krekling; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wyckmans, Annemie; Driscoll, Patrick Arthur; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;32, Research report, 2021)
  This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This second version of the ZEN ...
 • Concentration of Municipal MBBR Effluent by FO for Resource Recovery: Batch Experiments in Side-Stream Configuration 

  Thelin, Willy Røstum; Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti; Azrague, Kamal; Helness, Herman (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  A novel approach for resource recovery includes forward osmosis (FO) as a concentration step in municipal wastewater treatment. The current study investigates different pre-treatment strategies including biological treatment ...
 • Enhancing a Transition to a Circular Economy in theWater Sector: The EU Project WIDER UPTAKE 

  Mannina, Giorgio; Badalucco, Luigi; Barbara, Lorenzo; Cosenza, Alida; Di Trapani, Daniele; Gallo, Giuseppe; Laudicina, Vito Armando; Marino, Giuseppe; Muscarella, Sofia Maria; Presti, Dario; Helness, Herman (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  A novel approach for resource recovery includes forward osmosis (FO) as a concentration step in municipal wastewater treatment. The current study investigates different pre-treatment strategies including biological treatment ...
 • A battery electric bus energy consumption model for strategic purposes: Validation of a proposed model structure with data from bus fleets in China and Norway 

  Hjelkrem, Odd Andre; Lervåg, Karl Yngve; Babri, Sahar; Lu, Chaoru; Södersten, Carl-Johan Hugo (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  In this paper, an energy model for battery electric buses (Ebus) is proposed. The model is developed based on established models for longitudinal dynamics, using event-based low-frequency data. Since the energy model is ...
 • Digital samhandling og datadeling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen 

  Labonnote, Nathalie; Bryhni, Anders; Lech, Till Christopher (SINTEF rapport;2021:00373, Research report, 2021)
  Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er overmoden for et digitalt skifte. BAE er en av Norges store fastlandsnæringer, men produktivitetsutviklingen har vært lav1 og digitaliseringen går sakte2. BAE-næringen ...
 • Effect of Calcium Nitrate on the Properties of Portland– Limestone Cement‐Based Concrete Cured at Low Temperature 

  Skripkiūnas, Gintautas; Kičaitė, Asta; Justnes, Harald; Pundienė, Ina (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The effect of calcium nitrate (CN) dosages from 0 to 3% (of cement mass) on the properties of fresh cement paste rheology and hardening processes and on the strength of hardened concrete with two types of limestone-blended ...
 • A framework for classification of snow- and icephobicity 

  Borrebæk, Per-Olof; Rønneberg, Sigrid; Jelle, Bjørn Petter; Klein-Paste, Alex; Zhang, Zhiliang; He, Jianying (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  For decades, there has been no proper thermodynamic definition of icephobicity. Some claim icephobic properties at an adhesion lower than 100 kPa, whereas others claim it when the accretion of ice is significantly prolonged. ...
 • Klima 2050 Annual Report 2020 

  Time, Berit (Klima 2050 Report;, Research report, 2021)
 • Energi og industri - Mulighetsrom verdikjeder - NHO Veikart for fremtidens næringsliv 

  Støa, Petter; Røkke, Nils Anders; Størset, Sigmund Østtveit; Spooren, Rudie; Knutstad, Gaute A. Johansen; Dahl, Nina; Akporiaye, Duncan; Bredesen, Rune; Sand, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Mortensholm, Stein Kleppe; Steenstrup-Duch, Anne; Mehammer, Eirill Bachmann; Schäffer, Linn Emelie; Sandquist, Judit; Vullum-Bruer, Fride; Sheridan, Edel Maria; Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Høgaas, Per Helge; Lademo, Odd-Geir; Øvrelid, Eivind Johannes (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Kan fremtidig verdiskaping innen energi og industri opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon, samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser i internasjonale klimaavtaler og løser egne utfordringer i tråd med FNs ...
 • Mobiltelefonitellinger - Case-studie av Bygdøy og Fornebu 

  Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D. (SINTEF;N-05/21, Research report, 2021)
  I dette notatet studeres mobilitetsdata på timesnivå tilrettelagt av Telia fra deres mobilnett. For områdene Fornebu og Bygdøy korreleres denne datakilden med trafikktellinger fra Fjellinjen og passasjertellinger fra Ruter, ...
 • Mobiltelefonitellinger - Bekrivelse og gjennomgang av data 

  Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D. (SINTEF;N-10/20, Research report, 2021)
  Notatet sammenfatter datasettene som er anskaffet fra Telia i dette prosjektet med en beskrivelse av metadata og innhold, samt en kortfattet kvalitetssjekk av dataene. SINTEFs konklusjon er at størrelse på områder og ...
 • Unboxing Buildings: Engaging with Occupants during Design, Testing and Use 

  Woods, Ruth; Thomsen, Judith (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Current prioritization within EU funding sees technical requirements for sustainable buildings moving technologies closer to people’s everyday lives, thereby increasing the need for interdisciplinary research, and placing ...
 • Prevention of ASR by use of low alkali OPC and silica fume. Field and lab studies from the Maridal culvert and the Storo bridge in Oslo, incl. assessment of residual expansion 

  Pedersen, Bård; Rodum, Eva; Haugen, Marit Kristin; Lindgård, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  In 1999, the Maridal concrete culvert was built in Oslo, Norway. Natural aggregates known to be moderately alkali reactive according to laboratory and field experience were used. Field survey combined with microstructural ...
 • Smartfeeder: Hvordan kan smarte tilbringertjenester styrke kollektivtilbudet 

  Lervåg, Lone-Erin; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar; Lillestøl, Per J. (SINTEF rapport;2020:00149, Research report, 2021)
  Forskningsprosjektet SmartFeeder har fulgt innføringen og den første utprøvingen av selvkjørende minibusser i Norge Hensikten har vært å bygge om hvordan automatiserte kan bidra til å styrke kollektivtilbudet, for på sikt ...
 • IEA EBC Annex83 Positive Energy Districts 

  Hedman, Åsa; Rehman, Hassam Ur; Gabaldón, Andrea; Bisello, Adriano; Albert-Seifried, Vicky; Zhang, Xingxing; Guarino, Francesco; Grynning, Steinar; Eicker, Ursula; Neumann, Hans-Martin; Tuominen, Pekka; Reda, Francesco (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  At a global level, the need for energy efficiency and an increased share of renewable energy sources is evident, as is the crucial role of cities due to the rapid urbanization rate. As a consequence of this, the research ...

View more