Recent Submissions

 • Nano Insulation Materials Exploiting the Knudsen Effect 

  Jelle, Bjørn Petter; Alex Mofid, Sohrab; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Sletnes, Malin; Sagvolden, Espen (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering;, Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
  As the world's focus is turned even stronger toward miscellaneous energy efficiency and saving aspects, the development of new high-performance thermal insulation materials for building applications will play an important ...
 • Calcareous smectite clay as a pozzolanic alternative to kaolin 

  Danner, Tobias; Norden, Geir; Justnes, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  The hydration of cement pastes with addition of a kaolinite rich clay (Clay A) and a calcareous smectite rich clay (Clay B) was investigated with isothermal calorimetry, in-situ XRD, PXRD, TGA and EPMA. Portland cement was ...
 • Nå tilbyr SINTEF teknisk godkjenning av overvannsløsninger 

  Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian (Others, 2019)
  Fordrøyningsløsninger er viktige for å håndtere overvannet i byer, men vi mangler dokumentasjon på hvilken fordrøyningseffekt produktene faktisk har. SINTEF tilbyr nå teknisk godkjenning av prefabrikkerte fordrøyningsløsninger.
 • Multidosetjeneste for hjemmeboende – brukernes erfaringer og behov for nye løsninger 

  Holbø, Kristine; Das, Anita; Bøthun, Silje; Formanek, Marianne Næsland; Halvorsen, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Multidose innebærer at tabletter blir pakket maskinelt for hvert doseringstidspunkt. Formålet er å øke sannsynligheten for at personer som bruker flere ulike legemidler, får riktige legemidler til riktig tid. Stadig flere ...
 • Indoor climate and energy performance in nearly zero energy day care centers and school buildings 

  Ahmed, Kaiser; Kuusk, Kalle; Heininen, Henrik; Arumägi, Endrik; Kalamees, Targo; Hasu, Tero; Lolli, Nicola; Kurnitski, Jarek (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  This study presents the assessment of actual indoor climate condition and energy performance in eight NZEB school and daycare centers of NERO H2020 project. Physical parameters such as indoor temperature, relative humidity, ...
 • Reviewing tools and technologies for sustainable ports: Does research enable decision making in ports? 

  Bjerkan, Kristin Ystmark; Seter, Hanne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Ports are experiencing increased pressure to reduce negative impacts on climate and environment, and their roles and functions in transport systems and economy make them a key factor in promoting sustainability. There is ...
 • Costs and Procurement for Cross-Laminated Timber in Mid-Rise Buildings 

  Lien, Anne Gunnarshaug; Lolli, Nicola (Journal article, 2019)
  The objective of this paper is to report and analyse strategies for cost reduction, design processes, and procurement models of one wooden nearly Zero Energy Building (nZEB) in Norway. The building investigated in this ...
 • Comfort Assessment of Two nZEBs in Norway 

  Lolli, Nicola; Lien, Anne Gunnarshaug (Journal article, 2019)
  This work presents the results of a survey and measurement campaign carried on in two wooden buildings in Trondeim, Norway. These are one tower in a student accommodation complex, the Moholt Allmenning, constituted by five ...
 • Towards Upgrading Strategies for nZEB-Dwellings in Norway 

  Gullbrekken, Lars; Time, Berit (Journal article, 2019)
  Recent work suggests that upgrading in line with the Norwegian building regulations or by upgrading to the requirements of the national passive house norm, NS3700, can enable nZEB level to be achieved. The aim of this work ...
 • Risk Management in Procurement of Blue-Green Roofs – A Project Owner Perspective 

  Andenæs, Erlend; Time, Berit; Torp, Olav; Kvande, Tore; Lohne, Jardar (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Blue-green roofs are vegetated roofs used for stormwater management purposes. With the roof serving several different purposes at the same time, the risk that any of its functions could be compromised needs to be addressed. ...
 • Identifying typical hourly DHW energy use profiles in a hotel in Norway by using statistical methods 

  Ivanko, Dmytro; Nord, Natasa; Sørensen, Åse Lekang; Plesser, Thale Sofie Wester; Walnum, Harald Taxt; Sartori, Igor (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  The aim of this research is to improve the existing approaches of domestic hot water (DHW) energy use analysis in buildings. A comprehensive statistical analysis of hourly DHW energy use for a hotel in Oslo, Norway, was ...
 • Miljøvurdering ved oppgradering av verneverdig bebyggelse 

  Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  Denne rapporten er et resultat av at SINTEF Byggforsk og NIKU ble tildelt midler fra Riksantikvarens FoU-midler til å gjennomføre prosjektet MIL-ORG – Miljøvennlig Oppgradering og Rehabilitering av Gamle og verneverdige ...
 • Sustainable urban drainage systems (SUDS) area detection using GIS. Guideline. Version 1.0 

  Kliewer, Dennis; Sivertsen, Edvard (Klima 2050 Report;, Research report, 2019)
 • Lite er godt 

  Kvande, Tore; Time, Berit; Almli, Ingrid (Others, 2019)
  Å bygge nullutsleppsbygg er ei krevjande øving. Kunsten er å ta ned materialbruken, velje bygningsmaterial med lite CO2-fotavtrykk og lang levetid, og balansere utsleppa med produsert nok fornybar energi i driftsfasen. ...
 • Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus. Resultater fra en telefonundersøkelse. 

  Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre; Bjørgen, Astrid (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Rapporten ser på sammenhengen mellom reisevaner og forbrukervaner til E-handel av matvarer. Studien baserer seg på telefonintervju med 501 forbrukere som har benyttet seg av hjemlevering av dagligvarer og/eller matkasser ...
 • Nature-based Solutions. Landslides Safety Measures 

  Kalsnes, Bjørn; Capobianco, Vittoria (Klima 2050 Report;16, Report, 2019)
  This report presents an overview of Nature-Based Solutions (NBS) and their main applications to address climate-related challenges (temperature, floods, sea level rise, landslides, droughts) with a special emphasis on ...
 • Thermal mass and thermal comfort in offices – experimental studies of a concrete floor 

  Grynning, Steinar; Nocente, Alessandro; Gullbrekken, Lars; Skjeggerud, Kjell (CESBP 2019, Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Previous studies demonstrated that the use of thermal mass in buildings can contribute to reduce the energy demand and improve the thermal comfort. The thermal mass effect strongly depends on the properties of the materials ...
 • Multi-objective parametric study of a wooden window 

  Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Grynning, Steinar (CESBP 2019, Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
  The aim of this study is to conduct a multi-objective parametric study by simultaneously analysing the thermal and structural performance of a wood-frame window. The finite element simulation program COMSOL is used to carry ...
 • Kost som metode i vinterdrift av GS-veger. Feltforsøk Bjorli flyplass desember 2018 

  Karlsson, Hampus (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Målet med forsøket var å dokumentere under hvilke forhold kost som metode i vinterdrift av G/S-veger fungerer best. Det ble gjennomført seks forsøk med komprimert og ukomprimert saltblandet snø og tørrsnø. Hver snøtype ble ...
 • Consequences of Local Energy Supply in Norway: A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad 

  Backe, Stian; Sørensen, Åse Lekang; Pinel, Dimitri; Clauß, John; Lausselet, Carine; Woods, Ruth (ZEN Report;17, Research report, 2019)
  Denne rapporten vurderer Campus Evenstad på veien mot ZEN. Hensikten med rapporten er å vurdere hvilke tiltak som er relevante fremover for å realisere energimål knyttet til ZEN, og den skal gi en forståelse for potensial, ...

View more