Nye registreringer

 • Recycled aggregates derived from excavation materials — mechanical performance and identification of weak minerals 

  Adomako, Solomon; Engelsen, Christian John; Danner, Tobias; Thorstensen, Rein Terje; Barbieri, Diego Maria (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  The present study investigates the mechanical performance of recycled aggregates derived from excavation materials (REM). REM is blended with different quantities of recycled phyllite materials (RPM) and is investigated ...
 • Use of Membrane Energy Exchanger in Ventilation: Odour Sensory Measurement 

  Liu, Peng; Mathisen, Hans Martin; Skaten, Mariell; Justo Alonso, Maria (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Membrane energy exchanger (MEE) for a new generation of energy efficient heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems has attracted wide attention. As MEE has been increasingly employed, extensive studies of ...
 • Timber hollow-box floors: Sound insulation measurement results and analysis 

  Homb, Anders; Conta, Simone (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  We performed measurements of the sound reduction index and impact sound pressure level for a range of lightweight floating floors installed on a hollow-box timber floor. The measurements were performed in the laboratory ...
 • Evaluation of low-cost formaldehyde sensors calibration 

  Justo Alonso, Maria; Madsen, Henrik; Liu, Peng; Jørgensen, Rikke Bramming; Jørgensen, Thomas Berg; Christiansen, Even Johan; Myrvang, Olav Aleksander; Bastien, Diane; Mathisen, Hans Martin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Low-cost sensors (LCS) are becoming ubiquitous in the market; however, calibration is needed before reliable use. An evaluation of the calibration of eight identical pre-calibrated formaldehyde LCS is presented here. The ...
 • A global comparison of building decarbonization scenarios by 2050 towards 1.5–2 °C targets 

  Camarasa, Clara; Mata, Érika; Navarro, Juan Pablo Jiménez; Reyna, Janet; Bezerra, Paula; Angelkorte, Gerd Brantes; Feng, Wei; Filippidou, Faidra; Forthuber, Sebastian; Harris, Chioke; Sandberg, Nina Holck; Ignatiadou, Sotiria; Kranzl, Lukas; Langevin, Jared; Liu, Xu; Müller, Andreas; Soria, Rafael; Villamar, Daniel; Dias, Gabriela Prata; Wanemark, Joel; Yaramenka, Katarina (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Buildings play a key role in the transition to a low-carbon-energy system and in achieving Paris Agreement climate targets. Analyzing potential scenarios for building decarbonization in different socioeconomic contexts is ...
 • Bestemmelser om energi- og miljøkrav i reguleringsplaner – i lys av konseptet nullutslippsnabolag 

  Junker, Eivind; Askeland, Magnus; Bø, Lars Arne (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Nullutslippsnabolag er områder med ambisjon om å redusere direkte og indirekte klimagassutslipp mot null. En av utfordringene kommuner og eiere/utbyggere møter når de vil bygge i tråd med normene for nullutslippsnabolag, ...
 • Overskuddsvarme som varmekilde. Barrierer og drivere for økt bruk av overskuddsvarme til bygningsoppvarming 

  Kauko, Hanne; Rotan, Magnus; Claussen, Ingrid Camilla; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;41, Research report, 2022)
  Gode samarbeidsmodeller kan fremme bruken av overskuddsvarme i områder Den varslede energikrisen i Europa sammen med økende andel strømproduksjon fra variable fornybare energikilder som vind og sol har gjort strøm til ...
 • Lys og evalueringsmetoder for belysning i skoler. Litteraturstudium 

  Moscoso Paredes, Claudia Trinidad (SINTEF Fag;91, Research report, 2022)
  Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av forskningslitteratur om belysning i skoler. Hovedformålet er å samle eksisterende kunnskap om effekter av lys (både dagslys og kunstig lys) på skoleelever. Videre ...
 • Insurance loss data for improved climate change adaptation. Conditions for data sharing and utilization 

  Thomassen, Maria Kristina Kollberg; Hauge, Åshild Lappegard (Klima 2050 Report;34, Research report, 2022)
  Climate change has led to an increased risk of damage to buildings and infrastructure. Norwegian municipalities have intensified their efforts to address climate change adaptation and the prevention of climate-related ...
 • Regulating connected and automated vehicles: How do drivers experience being automatically regulated by digital traffic rules? 

  Hansen, Lillian; Seter, Hanne; Tveit, Ørjan Mørner (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Digital traffic rules using geofencing can be communicated to Plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) offering possibilities for both national and local authorities to regulate traffic in an efficient and environmentally ...
 • Slik sikrer man gode lydforhold i skolebygg 

  Polat, Ipek (Journal article, 2022)
  De som jobber i skolen, vet hvor viktig det er med god akustikk i klasserommet. Optimal etterklangstid, god taleforståelse, tilfredsstillende lydnivå og tilgang til stillesoner er de viktigste faktorene for gode lydforhold.
 • Fuktgjenvinning i roterende varmegjenvinnere, venn eller fiende av inneklimaet? 

  Liu, Peng; Mathisen, Hans Martin (Journal article, 2022)
  For lite eller for mye fuktinnhold i lufta kan være en utfordring for inneklimaet. Vi har brukt maskinlæringsalgoritmer for å simulere fuktgjenvinning i roterende varmegjenvinnere. Resultatene viser at denne gjenvinningen ...
 • Planløsning påvirker inneklimaet i små leiligheter 

  Denizou, Karine; Thunshelle, Kari (Journal article, 2022)
  Dagens boliger skal være areal- og energieffektive, og det bygges store leilighetsbygg rundt knutepunkter med mye støy og forurensning. Det kan bli en utfordring for inneklimaet.
 • Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i byggevarer 

  Aas, Camilla Bakken; Parekh, Neha (Journal article, 2022)
  Markedet etterspør dokumentasjon av produkters helse- og miljøegenskaper, men det kan være vanskelig å vite hva som er tilstrekkelig dokumentasjon.
 • Forecasting green roof detention performance by temporal downscaling of precipitation time-series projections 

  Pons, Vincent; Benestad, Rasmus; Sivertsen, Edvard; Muthanna, Tone Merete; Bertrand-Krajewski, Jean-Luc (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  A strategy to evaluate the suitability of different multiplicative random cascades to produce rainfall time series, taking into account climate change, inputs for green infrastructures models. The multiplicative random ...
 • Development and optimization of highly efficient heat recoveries for low carbon residential buildings 

  Liu, Peng; Justo Alonso, Maria; Mathisen, Hans Martin; Halfvardsson, Anneli (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  To achieve energy efficiency and lower carbon emissions, building envelopes have become tighter and more insulated. These buildings must have mechanical ventilation with high efficient heat recovery to provide adequate ...
 • RILEM TC 258-AAA Round Robin Test: Alkali release from aggregates and petrographic analysis. Critical review of the test method AAR-8 

  Menéndez, Esperanza; Silva, António Santos; Fernandes, Isabel; Duchesne, Josée; Berra, Mario; De Weerdt, Klaartje; Salem, Yasmin; García-Roves, Ricardo; Soares, Dora; Fournier, Benoit; Mangialardi, Teresa; Lindgård, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  To create an international recommendation concerning the release of alkalis, test method AAR-8 was developed within the scope of RILEM TC 258-AAA activities. The first round robin test was performed using five aggregate ...
 • Klimatilpasning av infrastruktur – Betydningen av bærekraftssertifisering med fokus på CEEQUAL 

  Knoth, Katrin; Sandberg, Eli (Klima 2050 Report;33, Research report, 2022)
  Denne rapporten gir en oversikt over hvorvidt og hvordan bærekrafts-sertifiseringssystemer som CEEQUAL, EU-taksonomien og ISO-standarder for klimatilpasning kan bidra til å gjøre norsk infrastruktur motstandsdyktig i et ...
 • Storgata nord-prosjektet i Tromsø. Klimatiltaksanalyse for anleggsfasen 

  Fufa, Selamawit Mamo; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Fjellheim, Kristin (SINTEF Notat;45, Memo, 2022)
  SINTEF har gjennomført en klimatiltaksanalyse av anleggsplassaktivitetene for renoverings-prosjektet i Storgata nord i Tromsø. Det omfatter en kartlegging av mulige tiltak som bidrar til klimagassutslippsreduksjon i ...
 • The Zen Definition – A Guideline for the Zen Pilot Areas. Version 2.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;40, Research report, 2022)
  This second version (V2.0) of the ZEN definition guideline report builds upon version V1.0 of the ZEN definition guideline and series of ZEN definition reports. The ZEN categories for GHG emissions, energy, and power have ...

Vis flere