Now showing items 390-409 of 2233

  • D7.5 Final infrastructure Development plan 

   Malin, Minna; Auvinen, Heidi; Tukiainen, Pauliina; Härkönen, Mika; Jussila, Ari; Halvorsen, Trond; Vik, Lars Harald; Nikkanen, Ville; Hedeler, Barbara; de Buyn, Frederik (Research report, 2018)
   ERIFORE – European Research Infrastructure for Circular Forest Bioeconomy – has been an Infradev-1 project (GA No 654371, 1.1.2016 – 31.1.2018) under Horizon 2020 Framework Programme. The future mission of the ERIFORE ...
  • Dagboksprosjektet. Tilbakeskuende del. Evaluering av plan- og bygningsloven 

   Bonnevie-Svendsen, Morten (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);281, Research report, 2000)
  • Dagslys i rehabiliterte boliger 

   Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Gruner, Michael (SINTEF Notat;25, Research report, 2017)
   Målsetningen med prosjektet er å finne svar på hvordan rehabilitering påvirker dagslysnivået og hvordan dagslysforhold påvirker energibehovet. Kompetansetilskuddet skal gå til å evaluere dagslysforhold i tre case-bygninger, ...
  • Damages in Wooden Roofs over heated rooms 

   Isaksen, Trygve (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);120, Others, 1966)
  • Dampness and Moisture Problems in Norwegian Homes 

   Becher, Rune; Høie, Anja Hortemo; Bakke, Jan Vilhelm; Holøs, Sverre Bjørn; Øvrevik, Johan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The occurrence of dampness and mold in the indoor environment is associated with respiratory-related disease outcomes. Thus, it is pertinent to know the magnitude of such indoor environment problems to be able to estimate ...
  • Dampsperrer i tak 

   Noreng, Knut (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);190, Research report, 1995)
  • Dampsperrer, punktert av mekaniske festemidler. Måling av luftgjennomgang 

   Askeland, Arnold (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);111, Research report, 1992)
  • Data Centres Infrastructure Energy Efficiency. State of the art 

   Sartori, Igor (Research report, 2010)
   The state of the art report focuses on the Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems energy efficiency. For planning and operational purposes the data centre infrastructure is seen in a physical perspective ...
  • Data for bokvalitet i nye byboliger 

   Christophersen, Jon (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);102, Research report, 1992)
  • Data quality issues for vibration sensors: a case study in ferrosilicon production 

   Waszak, Maryna; Moen, Terje; Eidnes, Sølve; Stasik, Alexander Johannes; Hansen, Anders; Bouquet, Gregory; Pultier, Antoine; Ma, Xiang; Tørlen, Idar; Henriksen, Bjørn; Aamodt, Arianeh; Roman, Dumitru (Chapter, 2022)
   Digitisation in the mining and metal processing industries plays a key role in their modernisation. Production processes are more and more supported by a variety of sensors that produce large amounts of data that meant to ...
  • Data-driven asset management in urban water pipe networks: a proposed conceptual framework 

   Okwori, Emmanuel; Pericault, Y.; Ugarelli, Rita Maria; Viklander, M.; Hedström, A. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Analytical tools used in infrastructure asset management of urban water pipe networks are reliant on asset data. Traditionally, data required by analytical tools has not been collected by most water utilities because it ...
  • Datadrevet oppvarming reduserer energibruken i bygg 

   Clauß, John; Svinndal, Åsmund; Simonsen, Erlend Kaland (Journal article, 2023)
   Ved å forutsi det faktiske oppvarmingsbehovet i et bygg kan man spare mye energi.
  • Datasets for grey-box model identification from representative archetypes of apartment blocks in Norway 

   Bottolfsen, Hanne Liland; Andersen, Kamilla Heimar; Clauß, John; Sartori, Igor (SINTEF Proceedings;5, Chapter; Peer reviewed; Conference object, 2020)
   Grey-box models combine a relatively simple physical description of the building with a data-driven inference of key parameters and are often used for this purpose. A challenge with grey-box models is that the model ...
  • Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy 

   Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;19, Research report, 2020)
   Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere alle spesifikke aspekter ved disse ...
  • De fleste skadene skyldes betongkonstruksjonens utførelse. Hus direkte på grunn. 

   Løberg, Per A. (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);243, Others, 1975)
  • De nye byggeforskriftene. Tak 

   Birkeland, Øivind (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);182, Others, 1969)
  • De nye byggeforskriftene. Yttervegger 

   Birkeland, Øivind (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);181, Others, 1969)
  • Defining Ship Autonomy by Characteristic Factors 

   Rødseth, Ørnulf Jan (SINTEF Proceedings;3, Chapter; Peer reviewed; Conference object, 2019)
   Several papers have proposed ways to define levels of autonomy (LOA), i.e. how responsibility is shared between an automation system and a human when the automation system to some degree can operate independently of the ...
  • Deling av data kan gi mer lønnsom og bærekraftig drift av eiendommer 

   Taveres-Cachat, Ellika Rose Renee (Journal article, 2021)
   Ved å drifte byggene våre smartere, kan vi både oppnå bedre energiutnyttelse og arealbehovet per bruker kan minskes.
  • Delingsøkonomi i byggeprosessen. Definisjoner, tiltak og eksempler 

   Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;34, Research report, 2020)
   Dette forprosjektet har fokus på delingsøkonomi og er basert på et ideverksted som ble arrangert av Prosjekt Norge. Forprosjektet redegjør for relevante definisjoner innen delingsøkonomiske forretningsmodeller, og peker ...