Show simple item record

dc.contributor.authorBø, Lars Arne
dc.contributor.authorHøyland, Karin
dc.contributor.authorSkaar, Marianne
dc.contributor.authorWågø, Solvår Irene
dc.contributor.authorRokseth, Lillian Sve
dc.contributor.authorBaer, Daniela
dc.contributor.authorGorantonaki, Evgenia
dc.contributor.authorBjørgen, Astrid
dc.contributor.authorGiske, Mats Andreas
dc.date.accessioned2023-01-30T08:21:21Z
dc.date.available2023-01-30T08:21:21Z
dc.date.created2023-01-27T11:31:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-536-1783-1
dc.identifier.issn1894-1583
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3046984
dc.description.abstractProsjektet har som mål å identifisere hvilke forutsetninger i form av verktøy og virkemidler som må på plass for å skape gode oppvekstmiljøer for barn og gjøre det attraktivt for barne-familier å bosette seg og bli boende i sentrumsområdene i Trondheim. Med utgangspunkt i relevant internasjonal forskning, i tillegg til ny nasjonal forskning om boligpreferansene til barnefamilier i byen, er det utarbeidet en kunnskapsstatus om hva som er viktig for å tilrettelegge for en god barndom i by. Det er gjennomført intervjuer med barne-familier som har valgt å bo sentrumsnært, samt utbyggere som bygger boliger sentralt i Trond-heim. Forskningsprosjektet har også søkt å hente inspirasjon fra andre byers arbeid med å tilrettelegge for barnefamilier i byen. Barn og unges rettigheter til gater, byrom og plasser slås tydelig fast i FNs barnekonvensjon. Det finnes mye forskning som underbygger og tydelig viser hvordan fysiske omgivelser påvirker barns oppvekstsvilkår. Dette handler om tilgang til grønne områder og gater som gir mulighet for trygg og fri mobilitet for barn. Tilhørighet til boligområder er viktig for barn og unge, og bidrar til å trygge barns oppvekstsvilkår. Tilhørighet sikres gjennom variert bolig-tilbud, møteplasser og aktiviteter i nærmiljøet, på skoler, i barnehager, bibliotek etc. Inter-vjuene med barnefamiliene bekrefter at de etterspør mange av de samme kvalitetene som forskningen peker på. Rapporten kommer med flere konkrete innspill til KPA for Trondheim, som vi mener kan ha en tydeligere profilering når det gjelder å sikre fysiske omgivelser tilrettelagt for barn. SINTEF anbefaler å styrke og videreutvikle de eksisterende områdene i byen der det bor barn i dag. Oppvekstmiljøene kan styrkes i disse områdene gjennom supplerende tilbud og kvaliteter. Intervjuene bekrefter at "hyblifisering" i sentrale byområder er en flyttegrunn for mange barne-familier. Ved nybygging anbefaler SINTEF å velge ut forsøksområder hvor man legger særlig vekt på å tilrettelegge for barnefamilier. Det innebærer variasjon i leilighetstørrelser, ulike boligtypologier og disposisjonsformer, nærhet til større grøntområder og trygge steder å leke og skoler. Dagens småbarnsliv er utfordrende med hensyn til tid, og det å tilrettelegge gode oppvekst-miljøer som samtidig kan bidra til at hverdagslogistikken går lettere opp, er derfor i tråd med både bærekraftsmål (gå, sykle) og foreldrenes behov for en enklere hverdag. Det er derfor all grunn for kommunen til å ta en aktiv pådriverrolle i utvikling av barnevennlige urbane nabolag og markedsføre disse nye boligpreferansene. Utbyggere vi har intervjuet, mener at skal man få barnefamilier til å bo sentrumsnært, må boligområdene være konkurransedyktige når det gjelder praktiske løsninger og kvaliteter i nærmiljøet. Boligen må bidra til at det sentrumsnære livet gir flere plusser enn minuser. De jobber også med ulike løsninger som gjør at flere kan få råd (fra leie til eie for eksempel) og delingsløsninger som gjør at familiene kan greie seg med mindre areal.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSINTEF akademisk forlagen_US
dc.relation.ispartofSINTEF Fag
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fag;98
dc.rightsCC BY 4.0*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0*
dc.subjectOppvekstmiljøen_US
dc.subjectBarnefamilier i sentrale bydeleren_US
dc.subjectKommuneplanens arealdelen_US
dc.titleBarn i byen. Gode oppvekstmiljøer for barn i sentrale bydeler i Trondheimen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2023 Forfatterne. Utgitt av SINTEF akademisk forlagen_US
dc.source.pagenumber161en_US
dc.identifier.cristin2116369
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0