Recent Submissions

 • Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? En studie av Villa Holmboe i lys av andre kollektive boligløsninger 

  Wågø, Solvår Irene; Gorantonaki, Jenny; Høyland, Karin (SINTEF Fag;78, Research report, 2021)
  Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? Villa Holmboe er et bofellesskap i Tromsø som har eksistert i over 30 år. Åtte venner og bekjente i Tromsø fikk tilslag på en kommunal tomt etter ...
 • Prøveprosjekt som metode. Konsekvenser for bylogistikk i Olav Tryggvasons gate, Trondheim. Gjennomgang av prøveprosjektet. Utvikling og bruk av videoanalyse og geofence for bedre datagrunnlag. 

  Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Dahl, Erlend; Arnesen, Petter; Bjørge, Nina Møllerstuen; Hansen, Lillian; Ryghaug, Marianne (SINTEF rapport;2021:00493, Research report, 2021)
  Prøveprosjekt er brukt som metode i transformasjon av Olav Tryggvasons gate, fra å være en gjennomfartsåre til en miljøgate, for å samle erfaringer om ulike tiltak som skal øke kvaliteten i gaten, økte attraktiviteten for ...
 • Indikatorer for måling av klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Anvisning og rammeverk 

  Sivertsen, Edvard; Sandberg, Eli; Fjellheim, Kristin; Solli, Jøran; Strømø, Ellen-Birgitte; Lilledal, Sandra; Andreassen, Stein-Arne; Time, Berit (Klima 2050 Report;26, Research report, 2021)
  Klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur er flerfaglig. Det er derfor viktig at kommunene på dette temaet utvikler en arbeidsform hvor arbeidet skjer på tvers av kommuner og fagområdene i kommunene. Det er ...
 • Bekkeåpning som klimatilpasningstiltak. En overordnet og flerfaglig anvisning 

  Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Bø, Lars Arne; Johannessen, Birgitte Gisvold; Klausen, Roald; Nøst, Terje; Solli, Jøran; Time, Berit (Klima 2050 Report;25, Research report, 2021)
  For å svare opp de klimautfordringene vi står overfor med mer nedbør og mer nedbør som styrtregn, og for å sette kommunene i stand til å håndtere ansvaret for klimatilpasning er det behov for bedre verktøy. En åpning av ...
 • Evaluating the Use of Displacement Ventilation for Providing Space Heating in Unoccupied Periods Using Laboratory Experiments, Field Tests and Numerical Simulations 

  Javed, Saqib; Ørnes, Ivar Rognhaug; Dokka, Tor Helge; Myrup, Maria; Holøs, Sverre Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Displacement ventilation is a proven method of providing conditioned air to enclosed spaces with the aim to deliver good air quality and thermal comfort while reducing the amount of energy required to operate the system. ...
 • Riktig forankring av stillas 

  Frank, Susanne Gabriele Martha; Hallingbye, Daniel (Others, 2021)
  Forankringen til et stillas utgjør en del av hovedbæresystemet. Den skal overføre de horisontale kreftene som virker på stillaset til bygget, for eksempel vindpåkjenning, uten at bygget skades eller stillaset løsner.
 • Belegningsstein av betong binder CO2 fra luften 

  Engelsen, Christian John; Ludvigsen, Bjørn; Bruun, Arne Gunnar; Kron, Magnus; Rønning, Anne (Journal article, 2021)
  Hvor mye CO2 kan betongbelegningsstein suge til seg fra luften gjennom den naturlige aldringsprosessen karbonatisering? Et forskningsprosjekt ledet av SINTEF Community viser at mengden er betydelig.
 • Hvordan få et vanntett bad med våtromsplater 

  Olaussen, Paul Andreas Rødbøl (Journal article, 2021)
  Våtromsplater i kombinasjon med påstryknings- eller foliemembran og tettedetaljer benyttes i dag som gulv og vegg i baderom. For å unngå lekkasjer må det dokumenteres gjennom prøving at komponentene passer sammen og danner ...
 • Vil gi nytt liv til gammel tegl 

  Slapø, Fredrik; Danner, Tobias (Journal article, 2021)
  Det beste for miljøet er å rehabilitere det som allerede er bygget, i stedet for å bygge nytt. Når byggene ikke kan rehabiliteres, er det nest beste å gjenbruke materialene. Sammen med næringen ser vi nå på muligheter for ...
 • Utvikler europeiske retningslinjer for plussenergibygg 

  Bottolfsen, Hanne Liland (Journal article, 2021)
  I prosjektet Cultural-E skal SINTEF, i samarbeid med Bærum Kommune, utvikle og teste ut strategier for styring av fleksibel bruk av energi i plussenergibygg.
 • Nye måter å bo på for eldre 

  Høyland, Karin (Journal article, 2021)
  Vi trenger bærekraftige områder med tanke på inkludering av ulike mennesker og flerbruk av fellestjenester. Aldersblanding og møteplasser for flere generasjoner er et mål, men kommer ikke av seg selv. SINTEF har sett på ...
 • Akkrediterte lydlaber ved SINTEF Community i Oslo 

  Holøyen, Gjermund Valdemar (Journal article, 2021)
  SINTEF utfører et bredt spekter av lydmålinger for bygnings- og ventilasjonskomponenter.
 • A hybrid perspective on energy transition pathways: Is hydrogen the key for Norway? 

  Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Graabak, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Hydrogen may play a significant part in sustainable energy transition. This paper discusses the sociotechnical interactions that are driving and hindering development of hydrogen value chains in Norway. The study is based ...
 • Gjennomgang av slitasjekostnader for godstransport på veg og jernbane 

  Bertelsen, Dag Eiliv; Landmark, Andreas D.; Kroksæter, Anders; Johansen, Johnny M. (SINTEF rapport;2021:00476, Research report, 2021)
  Denne rapporten inneholder I hovedsak rimelighetsvurderinger av de godstransportrelaterte slitasjekostnadene på veg og jernbane som er beskrevet i TØI-rapport 1704/2019 og implementert i beregningsverktøyet GodsNytte ...
 • Comparing user acceptance of integrated and retrofit driver assistance systems – A real-traffic study 

  Seter, Hanne; Hansen, Lillian; Arnesen, Petter (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The path towards a transport system with fully automated vehicles entails a transitioning period where manual and automated vehicles will coexist in traffic for many years. To realize the many suggested benefits of automated ...
 • A management tool to reduce the risk of damage caused by geotechnical groundworks 

  Piciullo, Luca; Bekele, Yared Worku; Depina, Ivan; Nadim, Farrokh; Langford, Jenny (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  A qualitative risk management tool, developed in the R&D project "BegrensSkade" [1], was recently updated in the R&D "REMEDY"-project [2] to include quantitative risk analysis. The tool contributes to the main objective ...
 • Først blant smarte regioner i Norge. Evaluering av Nordlands innovasjonsstrategi for smart spesialisering 2014-2020 

  Finne, Håkon; Mariussen, Åge; Løvland, Jarle (SINTEF Rapport;2020:01465, Research report, 2020)
  En vellykket næringspolitisk innovasjon. Rapporten evaluerer Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi (2014-2020), den første regionale strategi for næringsutvikling i Norge etter EUs modell for smart spesialisering. ...
 • Effects of interconnections between timber floor elements: dynamic and static evaluations of structural scale tests 

  Nesheim, Sveinung Ørjan; Malo, Kjell Arne; Labonnote, Nathalie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Long-span timber floor elements increase the flexibility of a building and exhibit a significant market potential. Timber floor elements are endeavouring to fulfil this potential, but building projects employing long-span ...
 • EE Settlement final report 2017–2021 

  Fufa, Selamawit Mamo; Kallaos, James; Engebretsen, Øystein; Landa-Mata, Iratxe; Busswald, Petra; Fjellheim, Kristin; Neugebauer, Georg; Lichtenwöhrer, Peter; Barlindhaug, Rolf; Felberg, Knut (SINTEF Fag;77, Research report, 2021)
  The main objective of EE Settlement project is to provide a tool and guidelines for municipalities, regional and central authorities, as well as for professionals and other actors, for assessing the consequences and impacts ...
 • Real-Time Automatic Ejection Fraction and Foreshortening Detection Using Deep Learning 

  Smistad, Erik; Salte, Ivar Mjåland; Østvik, Andreas; Melichova, Daniela; Nguyen, Thuy Mi; Haugaa, Kristina; Brunvand, Harald; Edvardsen, Thor; Leclerc, Sarah; Bernard, Olivier; Grenne, Bjørnar; Løvstakken, Lasse (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Volume and ejection fraction (EF) measurements of the left ventricle (LV) in 2-D echocardiography are associated with a high uncertainty not only due to interobserver variability of the manual measurement, but also due to ...

View more