Recent Submissions

 • Reviderte støysoner for Trondheim helikopterplass, St. Olavs hospital 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Digital rapporter;2019:00557, Research report, 2019)
  Det er gjennomført en oppdatert beregning av helikopterstøy ved St-. Olavs hospital i Trondheim. Beregningen med NORTIM gjøres for 2029 basert på oppdatert prognose og endringer i flåten av helikopter. De nye helikoptrene ...
 • Flystøysoner for Leknes luftham - Støysoner etter T-1442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Digital rapporter;2019:00970, Research report, 2019)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Leknes lufthamn, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning ...
 • A comparative analysis of the properties of regulated promoter systems commonly used for recombinant gene expression in Escherichia coli 

  Balzer, Simone; Kucharova, Veronika; Megerle, Judith; Lale, Rahmi; Brautaset, Trygve; Valla, Svein (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Background Production of recombinant proteins in bacteria for academic and commercial purposes is a well established field; however the outcomes of process developments for specific proteins are still often unpredictable. ...
 • Calcareous smectite clay as a pozzolanic alternative to kaolin 

  Danner, Tobias; Norden, Geir; Justnes, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  The hydration of cement pastes with addition of a kaolinite rich clay (Clay A) and a calcareous smectite rich clay (Clay B) was investigated with isothermal calorimetry, in-situ XRD, PXRD, TGA and EPMA. Portland cement was ...
 • Nå tilbyr SINTEF teknisk godkjenning av overvannsløsninger 

  Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian (Others, 2019)
  Fordrøyningsløsninger er viktige for å håndtere overvannet i byer, men vi mangler dokumentasjon på hvilken fordrøyningseffekt produktene faktisk har. SINTEF tilbyr nå teknisk godkjenning av prefabrikkerte fordrøyningsløsninger.
 • Multidosetjeneste for hjemmeboende – brukernes erfaringer og behov for nye løsninger 

  Holbø, Kristine; Das, Anita; Bøthun, Silje; Formanek, Marianne Næsland; Halvorsen, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Multidose innebærer at tabletter blir pakket maskinelt for hvert doseringstidspunkt. Formålet er å øke sannsynligheten for at personer som bruker flere ulike legemidler, får riktige legemidler til riktig tid. Stadig flere ...
 • Indoor climate and energy performance in nearly zero energy day care centers and school buildings 

  Ahmed, Kaiser; Kuusk, Kalle; Heininen, Henrik; Arumägi, Endrik; Kalamees, Targo; Hasu, Tero; Lolli, Nicola; Kurnitski, Jarek (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  This study presents the assessment of actual indoor climate condition and energy performance in eight NZEB school and daycare centers of NERO H2020 project. Physical parameters such as indoor temperature, relative humidity, ...
 • Reviewing tools and technologies for sustainable ports: Does research enable decision making in ports? 

  Bjerkan, Kristin Ystmark; Seter, Hanne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Ports are experiencing increased pressure to reduce negative impacts on climate and environment, and their roles and functions in transport systems and economy make them a key factor in promoting sustainability. There is ...
 • Costs and Procurement for Cross-Laminated Timber in Mid-Rise Buildings 

  Lien, Anne Gunnarshaug; Lolli, Nicola (Journal article, 2019)
  The objective of this paper is to report and analyse strategies for cost reduction, design processes, and procurement models of one wooden nearly Zero Energy Building (nZEB) in Norway. The building investigated in this ...
 • Comfort Assessment of Two nZEBs in Norway 

  Lolli, Nicola; Lien, Anne Gunnarshaug (Journal article, 2019)
  This work presents the results of a survey and measurement campaign carried on in two wooden buildings in Trondeim, Norway. These are one tower in a student accommodation complex, the Moholt Allmenning, constituted by five ...
 • Towards Upgrading Strategies for nZEB-Dwellings in Norway 

  Gullbrekken, Lars; Time, Berit (Journal article, 2019)
  Recent work suggests that upgrading in line with the Norwegian building regulations or by upgrading to the requirements of the national passive house norm, NS3700, can enable nZEB level to be achieved. The aim of this work ...
 • Risk Management in Procurement of Blue-Green Roofs – A Project Owner Perspective 

  Andenæs, Erlend; Time, Berit; Torp, Olav; Kvande, Tore; Lohne, Jardar (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Blue-green roofs are vegetated roofs used for stormwater management purposes. With the roof serving several different purposes at the same time, the risk that any of its functions could be compromised needs to be addressed. ...
 • Identifying typical hourly DHW energy use profiles in a hotel in Norway by using statistical methods 

  Ivanko, Dmytro; Nord, Natasa; Sørensen, Åse Lekang; Plesser, Thale Sofie Wester; Walnum, Harald Taxt; Sartori, Igor (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  The aim of this research is to improve the existing approaches of domestic hot water (DHW) energy use analysis in buildings. A comprehensive statistical analysis of hourly DHW energy use for a hotel in Oslo, Norway, was ...
 • Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene 

  Haugstveit, Ida Maria; Skjetne, Jan Håvard; Walderhaug, Ståle; Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt; Håheim-Saers, Nils; Heggelund, Yngve (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
  Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) ...
 • Carbonation of silica cement at high-temperature well conditions 

  Bjørge, Ruben; Gawel, Kamila; Chavez Panduro, Elvia Anabela; Torsæter, Malin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
 • Miljøvurdering ved oppgradering av verneverdig bebyggelse 

  Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  Denne rapporten er et resultat av at SINTEF Byggforsk og NIKU ble tildelt midler fra Riksantikvarens FoU-midler til å gjennomføre prosjektet MIL-ORG – Miljøvennlig Oppgradering og Rehabilitering av Gamle og verneverdige ...
 • Sustainable urban drainage systems (SUDS) area detection using GIS. Guideline. Version 1.0 

  Kliewer, Dennis; Sivertsen, Edvard (Klima 2050 Report;, Research report, 2019)
 • Lite er godt 

  Kvande, Tore; Time, Berit; Almli, Ingrid (Others, 2019)
  Å bygge nullutsleppsbygg er ei krevjande øving. Kunsten er å ta ned materialbruken, velje bygningsmaterial med lite CO2-fotavtrykk og lang levetid, og balansere utsleppa med produsert nok fornybar energi i driftsfasen. ...
 • Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus. Resultater fra en telefonundersøkelse. 

  Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre; Bjørgen, Astrid (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Rapporten ser på sammenhengen mellom reisevaner og forbrukervaner til E-handel av matvarer. Studien baserer seg på telefonintervju med 501 forbrukere som har benyttet seg av hjemlevering av dagligvarer og/eller matkasser ...
 • CAFE based Multi-scale Modelling of Ductile-to-Brittle Transition of Steel with a Temperature Dependent Effective Surface Energy 

  Li, Yang; Shterenlikht, Anton; Ren, Xiaobo; He, Jianying; Zhang, Zhiliang (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  It is still a challenge to numerically achieve the interactive competition between ductile damage and brittle fracture in ductile-to-brittle transition (DBT) region. In addition, since two types of fracture occur at two ...

View more