Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDenizou, Karine
dc.date.accessioned2021-10-31T14:45:01Z
dc.date.available2021-10-31T14:45:01Z
dc.date.created2018-02-22T10:34:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-536-1566-0
dc.identifier.issn1894-1583
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2826639
dc.description.abstractBåde byggteknisk forskrift (TEK) og standard NS 11001 stiller kvantitative krav til luminanskontrast i byggverk med krav om universell utforming. I arbeidet med revidert standard NS 11001 er det synliggjort at krav til luminanskontrast kan vise seg vanskelige å oppfylle, fordi omgivelsene påvirker resultatet i stor grad. Det kan se ut som om kraftig grunnbelysning ofte velges fremfor modellering og spesialisering av lyset, samtidig som snever bruk av farger begrenser opplevelsen av omgivelsene. Vi opplever en forflatning av arkitekturen (Ryhl, 2012), samtidig som intensjonen i TEK om universell utforming ikke nødvendigvis oppfylles. Målrettet fokus på tilrettelegging for rullestolbrukere gjennom mange år har bidratt til økt kunnskap om deres behov hos prosjekterende. Tilrettelegging for orienteringshemmede er det fortsatt langt mindre kunnskap om, og det gjenspeiles i de bygde omgivelsene. Blant orienteringshemmede er det kanskje synshemmedes behov som er best dokumentert. Likevel ser det ut som om vesentlige virkemidler som lys, farger og materialer, samt akustikk, i liten grad brukes målrettet for å understøtte deres orientering i bygninger. Mange byggverk med krav om universell utforming er oppført etter TEK10. Publikumsbygg som skoler, kjøpesentre eller kulturbygg har vært underlagt tydelige krav om luminanskontrast, bl.a. i kommunikasjonsveier og trapper. Det har derfor vært mulig å innhente brukererfaringer og evaluere luminanskontraster, fargebruk og lysforhold, samt erfaringer fra deler av byggeprosessen i et lite utvalg bygninger, som har vært prosjektert etter TEK10.
dc.description.sponsorshipProsjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) v/Deltasenteret.
dc.language.isonob
dc.publisherSINTEF akademisk forlag
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fag;47
dc.subjectSynshemmede
dc.subjectLuminanskontrast
dc.subjectUniversell utforming
dc.subjectProsjektering
dc.titleLys, farge og luminanskontrast. Erfaringer fra prosjektering og bruk
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holder© 2018 SINTEF akademisk forlag
dc.source.pagenumber62
dc.identifier.cristin1567800
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel