Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorZenith, Federico
dc.contributor.authorMøller-Holst, Steffen
dc.contributor.authorMyklebust, Thor
dc.contributor.authorThomassen, Magnus
dc.contributor.authorTolchard, Julian R
dc.contributor.authorHovland, Jon
dc.contributor.authorThomassen, Tonje
dc.contributor.authorWittgens, Bernd
dc.contributor.authorBustad, Joakim
dc.contributor.authorLandmark, Andreas
dc.contributor.authorTschentscher, Roman
dc.contributor.authorHansen, Olav
dc.date.accessioned2019-11-12T11:48:39Z
dc.date.available2019-11-12T11:48:39Z
dc.date.created2019-11-11T10:37:20Z
dc.date.issued2019-09-30
dc.identifier.isbn978-82-14-06371-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627911
dc.description.abstractSAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet for Jernbaneverket i 2015. I rapporten er forskjellige teknologier for togframdrift beskrevet i detalj, med spesiell fokus på raskt utviklende teknologier som batterier og hydrogen, men også med grunnleggende kunnskap om dagens teknologier, diesel og kontaktledning, samt andre alternativer som biogass, biodiesel, og delelektrifisering med batteridrift. Sikkerhet og regelverk for tog med gassdrift (hydrogen og biogass) er lagt til. Godstogsimuleringer er utført med en energimodell som inkluderer bremse- og akselerasjonsdynamikk; persontogsimuleringer er utført kun for Raumabanen, og benytter data for kommersielt tilgjengelige hydrogen- og batteritog. Tekno-økonomiske analyser er oppdatert med nyere kilder og vurdert i samarbeid med Michigan State University og University of California Davis, og er utført for alle ikke-elektrifiserte baner. Forventninger til teknologi- og kostnadsutvikling, innskjerping av miljøkrav, tilgjengelighet av teknologi og regelverk, samt fleksibilitet og robusthet ble evaluert for i alt ni utvalgte fremdriftskonsepter, med hensikt til å evaluere konseptenes aktualitet for implementering i det norske jernbanenettet i 2020, 2030 og 2050. Resultatene fra prosjektet viser at alternative nullutslippsfremdriftskonsepter for ikke-elektrifiserte jernbanestrekninger i Norge, der Nordlandsbanen anses som representativ for disse, vil være aktuelle allerede i 2020: biodiesel er høyt rangert allerede på kort sikt, og gjennom 2020-årene vil aktualiteten til batteridrevne tog bli størst. Mot slutten av 2020-tallet forventes regelverk og sikkerhet for hydrogen på godstog til å være godt avklart, som vil gjøre hydrogen til løsningen med størst aktualitet fra 2030. Elektrifisering med kontaktledning forblir den mest kostbare løsningen; delelektrifisering med batteridrift er riktignok billigere enn helelektrifisering, men er ikke økonomisk konkurransedyktig med helbatteri- eller hydrogendrift. Resultatene bekrefter i det alt vesentligste funnene fra tidligere rapport, med bedre belegg, oversikt og referanser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF Digitalnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF rapport;2019:00997
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTognb_NO
dc.subjectHydrogennb_NO
dc.subjectNaturgassnb_NO
dc.titleAnalyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgavenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holdercopyright SINTEFnb_NO
dc.source.pagenumber119nb_NO
dc.identifier.cristin1745863
cristin.unitcode7401,90,26,0
cristin.unitcode7401,80,62,0
cristin.unitcode7401,90,13,0
cristin.unitcode7401,80,40,0
cristin.unitnameMathematics and Cybernetics
cristin.unitnameBærekraftig energiteknologi
cristin.unitnameSoftware Engineering, Safety and Security
cristin.unitnameProsessteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal