Recent Submissions

 • Kulturtilbud for inkludering av eldre med innvandrerbakgrunn. Forprosjekt. 

  Sandsund, Mariann; Midtgård, Trude Mariane; Rangul, Vegar; Haugan, Tommy (SINTEF Rapport;2020:00017, Research report, 2020)
  Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og antallet eldre med innvandrerbakgrunn vil øke i årene framover. Overordnet mål for prosjektet har vært å utvikle ny kunnskap og nye forslag til hvordan skape gode kulturelle ...
 • The importance of interdisciplinarity in accommodating patient needs among Norwegian nurses 

  Nordfjærn, Trond; Melby, Line; Kaasbøll, Jannike; Ådnanes, Marian (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  What is known on the subject: Previous studies of interdisciplinarity and nursing responsibilities have mainly focused on outcomes such as patient safety, job satisfaction and organizational factors. Mental health nurses ...
 • The cloud application modelling and execution language 

  Achilleos, Achilleas; Kritikos, Kyriakos; Rossini, Alessandro; Kapitsaki, Georgia; Domaschka, Jörg; Orzechowski, Michal; Seybold, Daniel; Griesinger, Frank; Nikolov, Nikolay; Romero, Daniel; Papadopoulos, George A. (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Cloud computing offers a flexible pay-as-you-go model for provisioning application resources, which enables applications to scale on-demand based on the current workload. In many cases, though, users face the single vendor ...
 • Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet i industrielle IKT-systemer 

  JAATUN, Martin Gilje; Wille, Egil; Bernsmed, Karin; Kilskar, Stine Skaufel (SINTEF rapport;2021:00055, Research report, 2021)
  Formålet med denne rapporten er å gi økt forståelse for grunnprinsipper for IKT sikkerhet i industrielle IKT-systemer (OT-systemer) i norsk petroleumsvirksomhet basert på NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Vi har ...
 • Metode for vurdering av resiliensnivået i kritisk infrastruktur - veileder 

  Øien, Knut; Øren, Anita; Fiskvik, Jannicke (SINTEF Rapport;2020:01001, Research report, 2021)
  Formålet med denne veilederen er å beskrive hvordan resiliensnivået, og dermed evnen til å verne seg mot og håndtere forventede og uventede hendelser, kan vurderes og måles i kritiske infrastrukturer i Norge. Hensikten ...
 • Impact of seasonal weather on forecasting of power quality disturbances in distribution grids 

  Michałowska, Katarzyna; Hoffmann, Volker; Andresen, Christian Andre (Chapter, 2020)
  Power supply disruptions, including short-time disturbances, can lead to large direct and indirect financial losses. The ability to predict the risk of these disturbances allows for preventive actions and increases the ...
 • Bruk av modeller i boring - IKT-sikkerhet – Robusthet i petroleumssektoren 2020 

  Ottermo, Maria Vatshaug; Onshus, Tor Engebret; Bjørkevoll, Knut Steinar (Research report, 2021)
  Formålet med denne rapporten er å diskutere utfordringer og muligheter ved bruk av modellkontrollerte operasjoner, spesielt knyttet til hvordan modellene og data fra modellene kan brukes på en sikker måte og hvordan ...
 • Evaluering av chat‐, svar‐ og telefontjenester 

  Sand, Kari; Lassemo, Eva; Vilarinho, Thomas; Vis, Anne Carlijn; Das, Anita; Melby, Line (SINTEF Rapport;2018:01367, Research report, 2019)
  Målet med denne evalueringen var å vurdere hva som fungerer og ikke fungerer i 12 chat-, svar- og telefontjenester for ungdom som skal samordnes i en felles plattform i 2019 (en del av DIGI-UNG-prosjektet. Data ble samlet ...
 • DigiPAS: Digitale tavleløsninger for økt kvalitet, bedre pasientsikkerhet og effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten Erfaringer fra fem norske kommuner 

  Røhne, Mette; Grut, Lisbet (SINTEF Rapport;2020:01350, Research report, 2021)
  I DigiPAS har digitale tavler for pasientsikkerhet og samhandling blitt innført for økt kvalitet og bedret pasientsikkerhet. IKOS-tavler for pasientsikkerhet og IMATISsamhandlingstavler er innført i hhv to og tre kommuner. ...
 • Industry 4.0 in a project context: Introducing 3D printing in construction projects 

  Olsson, Nils; Arica, Emrah; Woods, Ruth; Madrid, Javier Alonso (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  As an example of Industry 4.0 in a project context, 3D printing of concrete has the potential to provide a paradigm shift for construction processes with significant implications for project management. This study investigates ...
 • Sikkerhetsteknologi i omsorgsboliger og sykehjem 

  Landmark, Andreas D.; Halvorsen, Trond; M. Bergschöld, Jenny; Røhne, Mette (SINTEF Rapport;2020:00649, Research report, 2020)
  Omsorgsboliger og sykehjem er hjem for de aller svakeste og sårbare i samfunnet vårt. Dette er en svært sammensatt gruppe mennesker. Omsorgsbehovene for de enkelte beboerne varierer mye, samtidig som de har overlappende ...
 • Efficient reordered nonlinear Gauss–Seidel solvers with higher order for black-oil models 

  Klemetsdal, Øystein Strengehagen; Rasmussen, Atgeirr Flø; Møyner, Olav; Lie, Knut-Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  The fully implicit method is the most commonly used approach to solve black-oil problems in reservoir simulation. The method requires repeated linearization of large nonlinear systems and produces ill-conditioned linear ...
 • Do diabetes mHealth and online interventions evaluate what is important for users? 

  Larbi, Dillys; Bradway, Meghan; Randine, Pietro; Antypas, Konstantinos; Gabarron, Elia; Årsand, Eirik (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Research often presents patient needs from perceptions of healthcare professionals and researchers. Today, patients can formulate tailored questions and seek solutions for what they need to self-manage in many ways. We ...
 • Mønsterklasserom levert som tjeneste - Tilrettelegging i skolen for barn med hørselshemming 

  Holbø, Kristine; Vis, Anne Carlijn; Storholmen, Tore Christian B; Høilund-Kaupang, Halvard (SINTEF Rapport;2021:00193, Research report, 2021)
  Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle et forslag til en helhetlig tjeneste for å tilpasse og gjennomføre tiltak for elever med nedsatt hørsel, som grunnlag for videre tjenesteinnovasjon. Prosjektet har kartlagt ...
 • Sykepleieres erfaringer fra første fase av koronapandemien fra mars-oktober 2020 

  Melby, Line; Thaulow, Kristin; Lassemo, Eva; Ose, Solveig Osborg (SINTEF Rapport;2020:01213, Research report, 2020)
  I studien har vi undersøkt sykepleieres erfaringer med den første fasen av koronapandemien, samt konsekvensene for pasienter, brukere og pårørende, slik sykepleierne har erfart det. Datagrunnlaget er en nasjonal kartlegging ...
 • A Systematic Mapping Study on Cyber Security Indicator Data 

  Meland, Per Håkon; Tokas, Shukun; Erdogan, Gencer; Bernsmed, Karin; Omerovic, Aida (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  A security indicator is a sign that shows us what something is like or how a situation is changing and can aid us in making informed estimations on cyber risks. There are many different breeds of security indicators, ...
 • An autonomous drone-based system for inspection of electrical substations 

  Langåker, Helge-André; Kjerkreit, Håkon; Syversen, Christoffer L; Moore, Richard J.D.; Holhjem, Øystein Hov; Jensen, Irene; Morrison, Aiden J; Transeth, Aksel Andreas; Kvien, Oddgeir; Berg, Gunnar; Olsen, Thomas; Hatlestad, Alexander; Negård, Thomas; Broch, Rolf; Johnsen, Jørn E (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  In the years to come, large power grid operators will operate and maintain an ever-increasing asset base. New innovative solutions are needed to increase the quality and efficiency of asset management to avoid corresponding ...
 • On the Certificate Revocation Problem in the Maritime Sector 

  Bour, Guillaume; Bernsmed, Karin; Meland, Per Håkon; Borgaonkar, Ravishankar Bhaskarrao (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Maritime shipping is currently undergoing rapid digitalization, but with increasing exposure to cyber threats, there is a need to improve the security of the ship communication technology used during operations across ...
 • Effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge. Systematisk litteratursøk med sortering 

  Kurtze, Nanna; Meneses Echavez, Jose Francisco; Nguyen, Hong Lien (Research report, 2016)
  Seksjon for velferdstjenester ved Kunnskapssenteret fikk i september 2015 i oppdrag av Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet å identifisere forskning om effekt av bru‐ kermedvirkning i institusjoner for barn og unge ...
 • Leve hele livet? Velferdsteknologiens rolle i nye boligformer for eldre 

  Thygesen, Hilde; Grut, Lisbet; Høyland, Karin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  This article is about Care+ (Omsorg+), which is a new care-home concept for the elderly, in which technologies, such as tablets, telecare and smarthome solutions, are integrated. The technologies are expected to support ...

View more