Show simple item record

dc.contributor.authorHøyli, Randulf
dc.contributor.authorBreimo, Gorm
dc.contributor.authorOlsen, Leonore
dc.contributor.authorVollstad, Jørgen
dc.date.accessioned2019-08-27T06:59:53Z
dc.date.available2019-08-27T06:59:53Z
dc.date.created2019-08-22T15:00:02Z
dc.date.issued2019-05-07
dc.identifier.isbn978-82-14-06339-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611073
dc.description.abstractKasserte lineredskap er et komplekst avfall som er utfordrende å demontere og gjenvinne til nye produkter. Manuell demontering blir spesielt ressurskrevende ettersom redskapet består av delkomponenter med integrerte metallfraksjoner og ulike materialkvaliteter. Kverning av linebruk er på sin side utfordrende på lik linje med garn, nøter og annet tauverk. Redusert materialkvalitet på brukte redskap er en annen utfordring som kan begrense gjenvinningspotensialet. Kasserte linebruk utgjør en stor avfallsfraksjon dersom den ikke ivaretas, men et estimat på mindre enn 1000 tonn generert avfall pr. år er lavt med hensyn på utvikling av nedstrømsløsninger tuftet alene på dette avfallet. Dermed bør kasserte lineredskap ses i sammenheng med andre avfallsfraksjoner. Et alternativ kan være etablering av mobile kontainerløsninger, der avfallet behandles lokalt i havner etter hvert som avfall genereres. Den mest nærliggende løsningen og anbefalingen på kort sikt synes å være behandling i eksisterende forbrenningsanlegg. Ikke alle anlegg har mulighet eller ønsker å ta imot denne type avfall. For de som har mulighet, nevnes opplasting i mindre bigbags som den beste løsningen. På lengre sikt bør nedstrømsløsninger for plast fra fiskerinæringen finne sin plass i forskningen, der nye innovasjoner utvikles for å ivareta et stadig økende hensyn på miljø og bærekraftig ressursbruk. Behandlingsteknologier som pyrolyse og hydrolyse er i den sammenheng i flere tilfeller fortsatt umodent og må optimaliseres og tilpasses den enkelte avfallsfraksjon. Bruk av resirkulert plast fra lineredskap i betong må utprøves og verifiseres gjennom nye forskningsløp. Kommersielle etableringer fordrer på sin side tilstedeværelse av økonomisk bærekraftige forretningsmodeller.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF Nord ASnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF rapporter;2019:00533 A
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectLineredskapnb_NO
dc.subjectPlastavfallnb_NO
dc.subjectGjenvinningnb_NO
dc.titleGjenvinning av kasserte linebruknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© SINTEF 2019nb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO
dc.identifier.cristin1718091
cristin.unitcode7401,1,0,0
cristin.unitcode7566,2,0,0
cristin.unitnameSINTEF Konsernstab
cristin.unitnameSjømatteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal