Recent Submissions

 • Handbook on design and operation of flexible pipes 

  Fergestad, Dag; Løtveit, Svein Are (SINTEF Ocean rapporter;OC2017 A-001, Book, 2017-12-12)
  Development of this Handbook is made possible through the Joint Industry Project (JIP): "Safe and Cost Effective Operation of Flexible Pipes". 2011 - 2013. This HANDBOOK is sponsored by: ConocoPhillips, Dong Energy, ...
 • Korrosjon av stål i ferskvann 

  Bengtsson Blucher, Daniel; Knudsen, Ole Øystein; Brakstad, Odd Gunnar; Hakvåg, Sigrid; Johnsen, Roy (SINTEF Rapport;2024:00237, Research report, 2022)
  Det er i dag en diskusjon gående om korrosjon og korrosjonsmonn på pæler som skal stå i Mjøsa. Mjøsa er ferskvann, og det gjelder pæler på lengder opp mot 100 meter, og ca 50 meter av pælen vil stå i ferskvannet. Det er ...
 • Presisjon ved telling av laks (PRESAL) - Faglig sluttrapport 

  Misund, Andreas Ugelvik; Bondø, Morten Steen; Nissen, Oscar; Slette, Hans Tobias; Muri, Harald Ian; Sunde, Leif Magne; Johansen, Malin; Hilling, Ann-Cecilie; Thyholt, Kari (SINTEF Ocean rapporter;2023:01614 A, Research report, 2023-12-21)
  Rapporten presenterer og summerer opp resultatene fra FHF-prosjektet «Presisjon ved telling av laks» (PRESAL). Prosjektet har anvendt en tverrfaglig metodisk tilnærming for å undersøke hva som er mulig nøyaktighet med ...
 • AutoSafe - D1.1 – Rammeverk for vurdering av farer ved operasjon av autonome passasjerskip 

  Fjørtoft, Kay Endre; Holte, Even Ambros (SINTEF Ocean rapporter;OC2021 A-099, Research report, 2021-04-22)
  Innen autonom passasjertransport til sjøs er det så langt fremmet få konkrete nye forslag til løsninger som ivaretar passasjersikkerheten ved kritiske hendelser. Ved å dokumentere og systematisere aktuelle farer, relaterte ...
 • Evaluering av korttids levendelagring om bord på et kystfartøy 

  Tveit, Guro Møen; Uglem, Solveig (SINTEF Ocean rapporter;2024:00076 A, Research report, 2024-01-31)
  kommersielt kystfartøy som leverer hvitfisk til levendelagring i merd. Levendefangst ble gjennomført med snurrevad i perioden 25. til 28. april med en representativ mengde fisk på tankene. Aktiviteten ble gjennomført med ...
 • Smart Maritime Sea Map to Green Shipping 

  Gamlem, Gunnar Malm (Research report, 2023-12)
  This reports sums up the research on green shipping from the SFI Smart Maritime programme and associated projects [↗]. The report presents the essence of research at NTNU and SINTEF Ocean to inspire and advise ship owners, ...
 • Hydroelastic response of Froude scaled stiffened steel panels exposed to design-critical wave slamming 

  Abrahamsen, Bjørn Christian; Grytten, Frode; Andreassen, Erik; Hellan, Øyvind (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Stiffened steel panels of offshore ocean structures may experience violent wave impacts which needs to be accounted for in design. The slamming pressures are often measured in scaled wave tank tests and imposed on finite ...
 • Decarbonization of maritime transport: Sustainability assessment of alternative power systems 

  Zanobetti, Francesco; Pio, Gianmaria; Jafarzadeh, Sepideh; Muñoz Ortiz, Miguel; Cozzani, Valerio (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The growing concern for the emission of greenhouse gases and several recent international regulations promote the introduction of innovative solutions aiming at the reduction of pollutant production in all human activities, ...
 • The sugar kelp Saccharina latissima I: recent advances in a changing climate 

  Diehl, Nora; Li, Huiru; Scheschonk, Lydia; Burgunter-Delamar, Bertille; Niedzwied, Sarina; Forbord, Silje; Sæther, Maren; Bischof, Kai; Monteiro, Cátia (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • Background: The sugar kelp Saccharina latissima is a Laminariales species widely distributed in the Northern Hemisphere. Its physiology and ecology have been studied since the 1960s, given its ecological relevance on ...
 • Potential for Saccharina latissima Flour as a Functional Ingredient in the Baking Sector 

  Oprea, Oana Bianca; Tolstorebrov, Ignat; Claussen, Ingrid Camilla; Sannan, Sigurd; Apostol, Livia; Mosoiu, Claudia; Gaceu, Liviu (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The healthy “superfood” sector is currently quickly developing in Europe, and grocery stores are increasingly stocking macroalgae food supplements. Due to its high amount of protein, fiber, and minerals, numerous studies ...
 • Assessing the resilience of sustainable autonomous shipping: New methodology, challenges, opportunities 

  Fjørtoft, Kay Endre; Parvasi, Seyed Parsa; Nesheim, Dag Atle; Wennersberg, Lars Andreas Lien; Mørkrid, Odd Erik; Psaraftis, Harilaos (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  This paper introduces a resilience assessment methodology for sustainable autonomous maritime transport networks developed by the European project entitled “Advanced, Efficient, and Green Intermodal Systems” (AEGIS). This ...
 • Improving the size selectivity and exploitation pattern of cocktail shrimp (Trachypenaeus curvirostris) in shrimp trawl fishery of the South China Sea 

  Yang, Bingzhong; Herrmann, Bent; Wan, Rong (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  In order to improve the size selectivity and exploitation pattern for cocktail shrimp (Trachypenaeus curvirostris) in shrimp trawl fishery of the South China Sea (SCS), selective properties of four codends were tested and ...
 • Personulykker i den norske fiskeflåten - Analyser av ulykkeshendelser og årsaksforhold 

  Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Sønvisen, Signe Annie; Aasjord, Halvard Laurits (SINTEF Ocean rapporter;2023:01511 A, Research report, 2023-12-22)
  Rapporten presenterer analyser av personulykker i den norske fiskeflåten basert på to kilder: SINTEF Oceans database (yrkesdød 2000-2022) og personulykker meldt til og registrert av Sjøfartsdirektoratet (2000-2022). I ...
 • Whispers in the Wind: Ethical dimensions of social conflict in offshore wind 

  Vasconcellos Oliveira, Rita (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The current European energy crisis in combination with the international climate agreements dictate the need for strong investment in green energy. Among others, offshore wind is widely considered an efficient low-impact ...
 • Alternative materialer til plast brukt i snurrevadtau og trålmatter 

  Alvestad, Anja Helene; Grimaldo, Eduardo; Lilleng, Grethe; Syversen, Tore; Vollstad, Jørgen; Johnsen, Hilde Rødås (SINTEF Ocean rapporter;2023:01024 A, Research report, 2023-10-30)
  Dette prosjektet studerte ulike løsninger for å redusere effekten av slitasje fra fossilbasert, ikke-nedbrytbare plastmaterialer som brukes i snurrevad og trålmatter. Prosjektet testet ulike natur-, syntetiske og biologisk ...
 • Smartere Transport – Møre og Romsdal - A1.1 Ståstedsanalyse 

  Holte, Even Ambros; Pobitzer, Armin; Borgen, Henning; Chu, Yingguang (SINTEF Ocean rapporter;OC2019 A-075, Research report, 2019-05-01)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune som del av prosjektet Smartere Transport - Møre og Romsdal. Rapporten gir en oversikt over relevante aktører og tilgjengelig teknologi som er ...
 • Smartere transport – Møre og Romsdal: L2.2 Valg av autonomitetsgrad for fartøykonsept 

  Holte, Even Ambros; Wennersberg, Lars Andreas Lien (SINTEF Ocean rapporter;OC2021 A-044, Research report, 2021)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune som del av prosjektet Smartere Transport – Møre og Romsdal. Basert på en overordnet State-of-the-Art innen autonom sjøverts passasjertransport ...
 • Smartere transport – Møre & Romsdal: L4.2 Regulatoriske utfordringer for autonom sjøverts persontransport 

  Holte, Even Ambros; Wille, Egil (SINTEF Ocean rapporter;OC2022 A-113, Research report, 2023-07-06)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune som del av prosjektet Smartere Transport – Møre og Romsdal. Rapporten retter innledningsvis fokus mot eksisterende initiativ innen regelverk og ...
 • Smartere transport Møre og Romsdal – L4.3 Sikkerhetskrav til et autonomt, sjøverts persontransportsystem 

  Holte, Even Ambros; Wennersberg, Lars Andreas Lien; Pobitzer, Armin (SINTEF Ocean rapporter;OC2020 A-043, Research report, 2020-05-08)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune som del av prosjektet Smartere Transport – Møre og Romsdal. Alle systemer som inngår i et autonomt sjøverts persontransportsystem i bynære områder ...
 • Arbeidsulykker i havbruk - Analyser av registrerte personulykker på havbruksanlegg og -fartøy 

  Holmen, Ingunn Marie; Holen, Siri (SINTEF Ocean rapporter;2023:01398 A, Research report, 2023-12-08)
  Denne rapporten presenterer analyser av registrerte arbeidsulykker i havbruksnæringa i Norge basert på tre ulike kilder: Sjøfartsdirektoratet (2012-2022), Arbeidstilsynet (2011- 2022) og SINTEF Ocean (yrkesdød 1982-2022). ...

View more