Show simple item record

dc.contributor.authorSkaar, Christofer
dc.contributor.authorElvebakk, Kristin
dc.contributor.authorSkeie, Kristian
dc.date.accessioned2018-07-14T16:49:12Z
dc.date.available2018-07-14T16:49:12Z
dc.date.created2018-07-09T17:06:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-536-1573-8
dc.identifier.issn1894-2466
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505467
dc.description.abstractFormålet med dette prosjektet er å frambringe ny kunnskap om CO2-utslipp fra byggematerialer ved rehabilitering av boligblokker fra 1980- og 1990-tallet. Disse bygningene er i liten grad rehabilitert eller oppgradert, sammenliknet med boligblokker oppført før 1980. Vi kan forvente en sterk vekst i antall boligblokker med behov for rehabilitering eller oppgradering de neste årene. Hvis det i dag blir gjennomført omfattende tiltak på en boligblokk uten høye energi- og klimaambisjoner, så vil det være 2040 år til neste gang det er behov for oppgradering. Vi står altså foran et mulighetsvindu som er i ferd med å åpnes. I rapporten er det beregnet energi og klimafotspor for tre caser: en boligblokk fra 1970-tallet som allerede har gjennomgått en oppgradering, en typisk boligblokk fra 70/80-tallet og en typisk boligblokk fra 80/90-tallet. Energi- og klimaberegningene for de tre casene viser at høye energiambisjoner også gir et resultat på klimafotsporet, mens enkle oppgraderinger har tilsvarende liten effekt på klimafotsporet sammenliknet med den opprinnelige bygningen. Tiltakene som er vurdert under høye energiambisjoner, er mer ambisiøse enn typiske oppgraderinger. Resultatene viser at tiltak på bygningskropp og balansert ventilasjon kan redusere klimafotsporet per bruksareal (m2) med over 50 %, fra 25–30 kg CO2-ekv./m2 per år til 11–14 kg CO2-ekv./m2 per år. Basert på resultatene i prosjektet vil vi anbefale en framgangsmåte for oppgraderingsprosessen og en framgangsmåte for beregning og oppfølging av klimafotsporet. Framgangsmåte for prosessen: 1. Avklar ambisjoner for hele oppgraderingen, herunder også for energi og klimapåvirkning. 2. Få en oversikt over aktuelle enkelttiltak. 3. Sett sammen enkelttiltakene til oppgraderingsløsninger som sammenliknes mot hverandre. 4. Bruk et livsløpsperspektiv. Tenk helhetlig og langsiktig, se hele bygget under ett og ha et langt tidsperspektiv. 5. Få med de største bidragene til klimafotsporet tidlig. 6. Følg opp klimafotspor fra idé til sluttregnskap. 7. Benytt eksisterende kunnskap om oppgradering, ta med klimaperspektivet inn der det eventuelt mangler. Framgangsmåte for beregning og oppfølging av klimafotsporet: 1. Velg en metode for beregning av klimafotsporet som samsvarer med ambisjonen for oppgradering. 2. Vær konsekvent i bruken av metoden i løpet av prosjektet. 3. Benytt miljødeklarasjoner (EPD, Environmental Product Declarations). 4. Gjør innledende beregninger for å identifisere hvilke tiltak, bygningsdeler, komponenter og materialer som har det største bidraget til klimafotsporet. 5. Gjør kontinuerlige forbedringer. Klimafotspor i et oppgraderingsprosjekt er ferskvare. Fokus har vært på klimafotsporet for byggematerialer. For å gjennomføre en oppgradering med nullutslipps-ambisjon vil det være nødvendig å gjennomføre ytterligere tiltak både for å redusere energibehovet og for lokal fornybar energiproduksjon. Det er nødvendig å tenke helhetlig: Boliger må ha et godt inneklima, et lavt klimafotspor og god kvalitet. Hvilke boligkvaliteter som er viktigst i et spesifikt prosjekt, vil være avhengig av beboerens behov og prioriteringer.
dc.description.sponsorshipHusbanken;
dc.language.isonob
dc.publisherSINTEF akademisk forlag
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Notat;27
dc.subjectKlimafotspor
dc.subjectBoligblokker
dc.subjectLivsløpsanalyse
dc.subjectOppgradering
dc.titleKlimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holder© 2018 SINTEF akademisk forlag
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500
dc.source.pagenumber36
dc.source.issue27
dc.identifier.cristin1596443
cristin.unitcode7401,30,40,0
cristin.unitnameArkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record