• Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020 

   Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud (ZEN Memo;23, Research report, 2020)
   Fra innledningen. FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullut-slippssamfunnet kan realiseres. FME ZEN skal vare i åtte ...
  • Overskuddsvarme som varmekilde. Barrierer og drivere for økt bruk av overskuddsvarme til bygningsoppvarming 

   Kauko, Hanne; Rotan, Magnus; Claussen, Ingrid Camilla; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;41, Research report, 2022)
   Gode samarbeidsmodeller kan fremme bruken av overskuddsvarme i områder Den varslede energikrisen i Europa sammen med økende andel strømproduksjon fra variable fornybare energikilder som vind og sol har gjort strøm til ...
  • Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete 

   Stokke, Raymond Andreas; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;23, Research report, 2020)
   Strategier og forretningsmodeller for å støtte overgangen til lavkarbonbetong Denne rapporten evaluerer forretningsmodeller og markedstiltak for lavkarbonbetong med karbonfangst og lagring (CCS) i Norges største sementprodusent, ...
  • Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete 

   Stokke, Raymond Andreas; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;23, Research report, 2020)
   Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete This report evaluates business models and market measures for transitioning to low-carbon concrete with carbon capture and storage (CCS) in ...
  • Zero Emission Neighbourhoods. Drivers and barriers towards future development 

   Backe, Stian; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;22, Research report, 2020)
   Spread and growth of zero emission neighbourhoods. This report describes the development of zero emission neighbourhoods and its drivers and barriers towards further development. The Norwegian context is used as a starting ...