Now showing items 765-784 of 785

  • ZEB Laboratory - Research Possibilities 

   Time, Berit; Nocente, Alessandro; Mathisen, Hans Martin; Førland-Larsen, Arne; Myhr, Anders Ramberg; Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild (SINTEF Notat;33, Research report, 2019)
   The ZEB Laboratory is an experimental facility located in NTNU Gløshaugen campus in Trondheim. The building is designed as 4 storeys high and 1800 m2 area office space and should achieve the ZEB-COM ambition level over 60 ...
  • ZEB Pilot Campus Evenstad. Administration and educational building. As-built report 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Sørensen, Åse Lekang; Selvig, Eivind; Cervenka, Zdena; Fufa, Selamawit Mamo; Andresen, Inger (ZEB Project report;36, Research report, 2017)
   This report describes the new ZEB Campus Evenstad pilot administration and educational building. The report summarizes and documents the as-built phase life cycle greenhouse gas (GHG) emissions of the administration and ...
  • ZEB pilot house Larvik. As Built Report 

   Sørensen, Åse Lekang; Andresen, Inger; Kristjansdottir, Torhildur; Amundsen, Harald; Edwards, Kristian (ZEB Project report;33, Research report, 2017)
   This report describes the ZEB pilot house Larvik, which was constructed during the autumn 2014. The ZEB pilot house is a two-storey single-family residential building situated near Larvik, Norway. The building was designed ...
  • ZEN Case Gardermoen – Redusert turtemperatur i et eksisterende fjernvarmesystem for økt utnyttelse av overskuddsvarme 

   Kauko, Hanne; Wolfgang, Ove; Kallaos, James; Fjellheim, Kristin (ZEN Report;33, Research report, 2021)
   Redusert turtemperatur i et eksisterende fjernvarmesystem vil gi en mer effektiv utnyttelse av overskuddsvarme og redusert varmetap, og dermed redusere kostnader knyttet til varmeproduksjon. Overskuddsvarme tilgjengelig ...
  • ZEN Case Study. End User Flexibility Potential in the Service Sector 

   Lien, Synne Krekling; Ahang, M.; Lindberg, Karen Byskov; Fjellheim, Øystein (ZEN Report;27, Research report, 2020)
   The electricity grid is designed to handle peaks in electricity consumption and is usually dimensioned to handle peak loads at the coldest hours of the year. Over the years to come, investment plans in the Norwegian ...
  • The Zen Definition – A Guideline for the Zen Pilot Areas. Version 2.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;40, Research report, 2022)
   This second version (V2.0) of the ZEN definition guideline report builds upon version V1.0 of the ZEN definition guideline and series of ZEN definition reports. The ZEN categories for GHG emissions, energy, and power have ...
  • ZEN LIVING LABS definition, ideas and examples 

   Woods, Ruth; Baer, Daniela; Berker, Thomas; Bø, Lars Arne (ZEN Report;18, Research report, 2019)
   Living labs er brukersentrerte tiltak som har mål om å involvere ulike individer eller brukergrupper i tekniske eller bærekraftig endringer i samfunnet. The FME Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart ...
  • ZEN og lovverket: Muligheter og begrensninger i dagens lovverk ved utvikling av et ZEN område 

   Bø, Lars Arne; Junker, Eivind; Askeland, Magnus (ZEN Memo;26, Research report, 2020)
   ZEN og lovverket: Muligheter og begrensninger i dagens lovverk ved utvikling av et ZEN område Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN, www.fmezen.no) har som hovedmålsetting å utvikle løsninger ...
  • ZEN PILOT PROJECTS. Mapping of the pilot projects within the research centre on ZERO emission neighbourhoods in smart cities 

   Baer, Daniela; Andresen, Inger (ZEN Report;10, Research report, 2018)
   This report on the pilot projects of the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Centre) will give the reader an overview of eight pilot projects of the Centre, focusing on the challenges to ...
  • ZEN-definisjonen – En veileder for ZEN-pilotområder. Versjon 3.0. norsk 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;44N, Research report, 2022)
   Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonsveilederen bygger på versjon 1.0 og 2.0 av ZEN-definisjonsveilederne og ZEN-definisjonsrapporter. Denne rapporten presenterer ZEN KPI-verktøyet i mer detalj og gir mer informasjon om ...
  • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 2.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; Lien, Synne Krekling; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wyckmans, Annemie; Driscoll, Patrick Arthur; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;32, Research report, 2021)
   This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This second version of the ZEN ...
  • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, key performance indicators and assessment criteria: Version 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;39, Research report, 2022)
   This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Research Centre). This third version of the ZEN ...
  • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities: Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 1.0. 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wyckmans, Annemie; Driscoll, Patrick Arthur; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;7, Research report, 2018)
   This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This first version of the ZEN ...
  • Zero Emission Neighbourhoods. Drivers and barriers towards future development 

   Backe, Stian; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;22, Research report, 2020)
   Spread and growth of zero emission neighbourhoods. This report describes the development of zero emission neighbourhoods and its drivers and barriers towards further development. The Norwegian context is used as a starting ...
  • Zero Village Bergen. Energy system analysis 

   Sartori, Igor; Skeie, Kristian; Sørnes, Kari; Andresen, Inger (ZEB Project report;40, Research report, 2018)
   Based on discussions with the project partners, three possible solutions have been investigated for the energy system of Zero Village Bergen: 1. District Heating (DH) 2. Biomass fired Combined Heat and Power (Bio ...
  • Å bo alene 

   Gulbrandsen, Ole (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);94, Research report, 1992)
  • Å bo i ny bygård. Boforhold og bruk av nye sentrumsboliger 

   Christophersen, Jon (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);154, Research report, 1994)
  • Ålgårdbanen. Revitalisering av infrastruktur for automatisert kollektivtransport 

   Karlsson, Hampus; Meland, Solveig; Foss, Trond; Lervåg, Lone-Eirin (SINTEF;2023:00396, Research report, 2023)
  • Økonomiske konsekvenser av barnehageutbygging. Direkte og indirekte virkninger 

   Nordvik, Viggo; Saglie, Inger-Lise; Áhrén, Per (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);129, Research report, 1993)
  • Økonomiske konsekvenser av inneklimabedringer i barnehager 

   Skåret, Eimund; Nordvik, Viggo (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);229, Research report, 1998)