Now showing items 1862-1876 of 1876

  • Zero Emission Neighbourhoods in the European Energy System 

   Backe, Stian; Pinel, Dimitri; Askeland, Magnus; Lindberg, Karen Byskov; Korpås, Magnus; Tomasgard, Asgeir (ZEN Report;, Research report, 2021)
   Implications of linking local and international emission targets. Political ambitions to mitigate climate change are driving the transformation of energy systems. These ambitions imply that greenhouse gas (GHG) emissions ...
  • Zero Emission Neighbourhoods. Drivers and barriers towards future development 

   Backe, Stian; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;22, Research report, 2020)
   Spread and growth of zero emission neighbourhoods. This report describes the development of zero emission neighbourhoods and its drivers and barriers towards further development. The Norwegian context is used as a starting ...
  • Zero emission office building in Bergen: Experiences from first year of operation 

   Sørensen, Åse Lekang; Mysen, Mads; Andresen, Inger; Hårklau, Bjarte; Lunde, Arild (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The Visund office building is a pilot project within the Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) in Norway. The building has been in operation since January 2016. The design aimed at meeting the ZEB-criterion of ...
  • Zero energy at the neighbourhood scale: Regulatory challenges regarding billing practices in Norway 

   Askeland, Magnus; Backe, Stian; Lindberg, Karen Byskov (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Buildings are becoming an increasingly active part of the power system due to the ongoing deployment of decentralized energy resources. To reap the added value that may be realized by zero emission neighbourhoods, it is ...
  • Zero Village Bergen. Aggregated loads and PV generation profiles 

   Sartori, Igor; Merlet, Stanislas; Thorud, Bjørn; Haug, Thorbjørn; Andresen, Inger (ZEB Project report;28, Research report, 2016)
  • Zero Village Bergen. Energy system analysis 

   Sartori, Igor; Skeie, Kristian; Sørnes, Kari; Andresen, Inger (ZEB Project report;, Research report, 2018)
   Based on discussions with the project partners, three possible solutions have been investigated for the energy system of Zero Village Bergen: 1. District Heating (DH) 2. Biomass fired Combined Heat and Power (Bio ...
  • Å bo alene 

   Gulbrandsen, Ole (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);94, Research report, 1992)
  • Å bo i ny bygård. Boforhold og bruk av nye sentrumsboliger 

   Christophersen, Jon (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);154, Research report, 1994)
  • Å bygge med eigen solstraum 

   Kvande, Tore; Time, Berit; Tällberg, Rickard (Journal article, 2021)
   Det nye nullutsleppslaboratoriet til SINTEF og NTNU har ein ZEB-COM ambisjon. Med det meiner vi at fornybar energiproduksjon på bygget i løpet av 60 år skal kompensere for klimagassutslepp frå produksjon av bygningsmaterial, ...
  • Å bygge med massivtre i regnvær 

   Time, Berit; Geving, Stig (Journal article, 2021)
   ZEB-laboratoriet i Trondheim er bygd med bærekonstruksjon i tre i lunefullt trøndervær. Vi har høstet erfaringer gjennom fuktmålinger i byggeprosessen og følger nå utviklingen i bruksfasen. Byggeplassoppfølgingen viser at ...
  • Åpen fundamentering med peler og pilarer 

   Størseth, Ivar (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);197, Others, 1971)
   Åpen fundamentering er en av de eldre fundamenteringsmetodene. Metoden dekker i prinsippet alle tilfeller der luftrommet mellom huset og terrenget star i åpen forbindelse med uteluften. Hus på pilarer og peler er eksempler ...
  • Åpne fuger i utvendige kledninger? 

   Isaksen, Tore (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);138, Others, 1966)
  • Økonomiske konsekvenser av barnehageutbygging. Direkte og indirekte virkninger 

   Nordvik, Viggo; Saglie, Inger-Lise; Áhrén, Per (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);129, Research report, 1993)
  • Økonomiske konsekvenser av inneklimabedringer i barnehager 

   Skåret, Eimund; Nordvik, Viggo (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);229, Research report, 1998)
  • Økonomistyring av byggeprosjekter i boligsamvirket 

   Ingvaldsen, Thorbjørn; Skage, M.; Aadland, Bjørn (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);318, Research report, 2002)