Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLysø, Roald
dc.contributor.authorLøe, Ida Camilla
dc.contributor.authorCarlsson, Espen
dc.date.accessioned2024-02-20T14:25:57Z
dc.date.available2024-02-20T14:25:57Z
dc.date.created2020-11-11T10:57:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-7732-308-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3118734
dc.description.abstractJobbvinner er en nasjonal satsing etablert 2016 og er et av tiltakene i Kompetanseløft 2020. Målet er å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunene. Satsingen er finansiert av Helsedirektoratet, og er et samarbeid mellom Kommunesektorens organisasjon (KS) og Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Delta. Gjennom å etablere piloter i ulike geografiske områder er satsingens hovedmål å gjøre kommunen til en god læringsarena og en attraktiv arbeidsplass. Jobbvinner i Trøndelag inneholder tre ulike pilotprosjekt – SiO (Samhandling i Orkdalsregionen med kommunene Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Rennebu, Rindal og Skaun), Nye Namsos, og Mentor i Trondheim kommune. Disse har blitt evaluert i perioden 2018-2019. Arbeidet med å styrke praksisopplæringen hos studenter og elever/lærlinger, samt å koble kommunenes behov som arbeidsgiver og faglig innhold i utdanningen tettere, har vært prioritert. Gjennom kompetanseheving skulle man trygge nyansatte og hindre frafall, og det var et mål om å gjøre kommunens omdømme som arbeidsgiver bedre. Følgende problemstillinger er belyst i evalueringen: 1) Hvordan har organiseringen og gjennomføringen av pilotene fungert? 2) Hva har de individuelle pilotene produsert/gjort? 3) Hvilke resultat kan vi se av pilotene? Pilotevalueringen bygger på metodekombinasjon, herunder dokumentanalyse der kommunenes egne prosjektplaner, møtereferat, relevante utredninger og rapport fra prosjektleder (i KS) samt kommunale sluttrapporter inngår, i tillegg til observasjon i møter, samtaler, intervju og to spørreundersøkelser. I alle piloter omtales det å skape gode utviklingsprosesser, læringsnettverk og læringsarenaer i og mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner som viktig og nødvendig. Tydelig og god oppfølging fra prosjektledelsen og godt forankrete styrings/prosjekt- og arbeidsgrupper med eierskap og engasjement for problemstillingene synes å ha vært viktige forutsetninger for at de enkelte prosjektene har hatt motivasjon og framdrift. Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) er en samarbeidsavtale mellom St. Olavs hospital og kommunene, og ble inngått sommeren 2012 i forbindelse med den nye samhandlingsreformen. SiO- Jobbvinner ble etablert i 2017. Rapporteringen fra de syv deltagende kommunene, som er ulike både i størrelse og i geografisk beliggenhet, er omfattende og viser bredde i utfordringer, målsettinger og tiltak. Utviklingsverkstedet har vært et metodisk klokt grep. Gode kompetansebidrag, erfaringsdeling, idéutvikling, systematisk arbeid, fremdrift, god prosjektledelse, inspirasjon og støtte er omtaler som går igjen fra kommunenes side. Deres målsettinger varierte fra mål om full dekning av sykepleiere og helsefagarbeidere, uten bruk av vikarbyrå, større faste stillinger for helsearbeidere, riktig kompetanse, attraktiv arbeidsplass og tjenester med høy faglig kvalitet. Evaluators oppfatning er at bevisstheten som er skapt i organisasjonene omkring arbeidet med rekruttering, kompetansekartlegging, kompetanseplaner og tiltak er det viktigste resultatet. Økt samarbeid mellom kommunene og arbeid med sikte på å befeste kommunen som en attraktiv arbeidsplass kan trekkes fram som et viktig resultat. ISBN : 978-82-7732-308-4en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTrøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU)en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectJobbvinneren_US
dc.subjectSykepleieren_US
dc.subjecthelsefagarbeideren_US
dc.subjectstudenten_US
dc.subjectlærlingen_US
dc.subjectheltiden_US
dc.subjectdeltiden_US
dc.subjectrekrutteringen_US
dc.titleJobbvinner. Evaluering av tre trønderske piloter. TFoU-rapport 2020:7en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber122en_US
dc.source.issue2020:7en_US
dc.identifier.cristin1846850
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal