Show simple item record

dc.contributor.authorAnthun, Kirsti Sarheim
dc.contributor.authorHope, Siren
dc.date.accessioned2024-02-20T13:41:33Z
dc.date.available2024-02-20T13:41:33Z
dc.date.created2023-12-07T11:07:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-14-07170-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3118713
dc.description.abstractDette prosjektet er en evaluering av Brygga. Brygga er et arbeidsrettet integreringstiltak for personer med utfordringer i forhold til rus og psykisk helse. Målet har vært å identifisere virksomme faktorer i Bryggas modell ved bruk av kvalitative forskningsmetoder. "Virksomme faktorer" handler i denne sammenhengen om de faktorer som bidrar positivt til deltakernes tilfriskningsprosess (recovery), slik deltakerne selv ser det. Evalueringen viser at Bryggas tilbud møter viktige behov hos deltakerne. De virksomme faktorene er en kombinasjon av tett, brukerstyrt veiledning, behandling og oppfølging av den enkelte. Målet om deltakelse i arbeid og hverdagsmestring står sentralt. Brygga tilbyr dessuten et rusfritt sosialt fellesskap for læring og mestring sammen med andre i samme situasjon. I 2022 var hele 92% av Bryggas deltakere i arbeidsforberedende tiltak (skole, utdanning, arbeidstrening) eller i ordinært arbeid. ISBN: 978-82-14-07170-2en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSINTEFen_US
dc.relation.ispartofSINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Rapport;2023:01384
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectRusbehandlingen_US
dc.subjectPsykisk helse og rusen_US
dc.subjectRecoveryen_US
dc.subjectArbeidsrettet rehabiliteringen_US
dc.subjectBrukermedvirkningen_US
dc.subjectHverdagslivsmestringen_US
dc.subjectEvalueringen_US
dc.titleVirksomme faktorer i Bryggamodellen. En kvalitativ evalueringsstudie av Brygga – et rehabiliteringstilbud for personer som mottar rusbehandling i døgnenhet eller poliklinikk.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber68en_US
dc.identifier.cristin2210213
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal