Show simple item record

dc.contributor.authorWinsvold, Jonas Rydtun
dc.contributor.authorLiaøy, Anders Reinertsen
dc.contributor.authorSteneng, Christian
dc.contributor.authorBergsdal, Håvard
dc.contributor.authorPetersen, Arrnkell Jonas
dc.date.accessioned2023-12-01T09:15:21Z
dc.date.available2023-12-01T09:15:21Z
dc.date.created2023-11-30T12:05:43Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-536-1814-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3105553
dc.description.abstractBygg regnes for å være en «klimakjempe» globalt og nasjonalt, og tekniske systemer utgjør en betydelig andel av klimagassutslippene. Det er i dag ikke vanlig praksis å inkludere tekniske systemer i klimagassberegninger for bygg, eller å hensynta klimagass ved valg av løsninger og materialer for tekniske systemer. For å oppfylle nasjonale og internasjonale målsetninger for utslippsreduksjon, må miljø vektlegges også her. Denne rapporten er en første beregning av VVS-systemers effekt på global oppvarming, for hele casebygg, utført med Multiconsults egenutviklede klimagassverktøy for VVS. Ydalir er et større utbyggingsområde i Elverum og et caseprosjekt i ZEN. Rapporten tar for seg de tekniske systemene i skolen og barnehagen, basert på «som bygget»-modeller, og sammenstilt med bygningskropp og energibruk. Det er varierende kvalitet på tilgjengelige klimagassdata for VVS-utstyr, som medfører en usikkerhet. På bakgrunn av manglende underlag er utslippsberegninger kun gjort for utvalgte systemkategorier, samt kun for komponentenes produksjonsfase. Generelt viser miljødeklarasjoner for tekniske komponenter at klimagassutslippene fra produksjonsfasen utgjør den desidert største andelen av utslipp gjennom produktenes livsløp. Derfor er det rimelig å argumentere for at resultatet av klimagassberegningene er representative også for hele livsløpet. Klimagassutslippet tilknyttet produksjon og utskiftning av tekniske systemer på Ydalir skole er 380 tonn CO2-e. som tilsvarer 59 kgCO2-e./BTA. Totalt for bygget, inkludert energi, utgjør materialer i det tekniske anlegget ca. 16 % av utslippet. For materialer alene utgjør de tekniske systemene 27 %. Klimagassutslippet tilknyttet produksjon og utskiftning for de tekniske systemene på Ydalir barnehage er 145 tonn CO2-e. som tilsvarer 68 kgCO2-e./BTA. Beregningen viste tilsvarende resultater som for skolen. Utskiftning utgjør over halvparten av de totale utslippene knyttet til materialer. Det samme gjør ventilasjon som bygningsdel med 36 kg CO2e./BTA, mens sprinklerrør er den enkeltkomponenten som står for størst utslipp. Resultatene viser en differanse i spesifikt utslipp for materialer for de to byggene, hvor barnehagen har 9 kgCO2-e./BTA høyere utslipp enn skolen. Differansen er i all hovedsak knyttet til sprinkler- og ventilasjonssystemene. Forskjellen for sprinkler kan være knyttet til antall sprinklerhoder og rørlengder, korrelert til romstørrelser. Bygg med flere rom som ikke går opp i dekningsarealet vil ha flere sprinklerhoder og mer føringsrør. Videre antas det at forskjellen i ventilasjonssystemene korrelerer med luftmengdene i byggene, som er 10,7 m3/hm2 for barnehagen og 8,0 m3/hm2 for skolen Rapporten er både en del av ZEN-case Ydalir og en case for FoU Grønn VVS, og arbeidet er gjort i samarbeid mellom disse forskningsmiljøene. Involverte partnere er Multiconsult, SINTEF og NTNU. Rapporten viser at klimagassutslipp knyttet til VVS-installasjoner kan beregnes effektivt og med høy dekningsgrad. Resultatet viser at klimagassutslippet utgjør både en betydelig størrelse og en vesentlig andel av casebyggenes totale utslipp. I byggeprosjekter bør utslipp for VVS-installasjoner derfor beregnes, og potensialet for optimalisering av løsninger med hensyn på klimagass antas å være stort.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSINTEF akademisk forlagen_US
dc.relation.ispartofZEN Report
dc.relation.ispartofseriesZEN Report;52
dc.subjectKlimagassen_US
dc.subjectLCAen_US
dc.subjectVVSen_US
dc.subjectHVACen_US
dc.subjectTekniske installasjoneren_US
dc.subjectYdaliren_US
dc.subjectElverumen_US
dc.titleKlimagassbelastning for VVS-installasjoner - Beregning av klimagassutslipp knyttet til VVS-installasjoner i Ydalir skole og en barnehage, i samarbeid med FoU Grønn VVSen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500en_US
dc.source.pagenumber26en_US
dc.identifier.cristin2206314
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 257660en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record