Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorÅdnanes, Marian
dc.contributor.authorHøiseth, Juni Raak
dc.contributor.authorMagnussen, Marit
dc.contributor.authorThaulow, Kristin
dc.contributor.authorKaspersen, Silje Lill
dc.date.accessioned2022-03-30T10:42:11Z
dc.date.available2022-03-30T10:42:11Z
dc.date.created2021-11-29T17:33:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978‐82‐14‐06486‐5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2988554
dc.description.abstractDette er rapport 2 i evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus, som ble innført i januar 2019. Første rapport tok i hovedsak for seg fagfolk i spesialisthelsetjenesten sine erfaringer første året. Denne rapporten tar for seg brukere og pårørendes erfaringer med tjenestetilbudet, samt fagfolk i tjenestene sine oppfatninger og erfaringer med pakkeforløp andre året etter innføring. Datagrunnlaget er fokusgruppeintervjuer og individuelle intervju med brukere, pårørende og fagfolk i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bruker spør bruker‐undersøkelse er gjennomført av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, KBT. KBT og FoU ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin ved St.Olavs hospital har gjort pårørendeundersøkelse. SINTEF har gjennomført oppfølgingsintervjuer blant behandlere, ledere og forløpskoordinatorer i 9 av de 18 spesialistenhetene som vi besøkte høsten 2019. Kommunenes erfaringer belyses med oppsummering av resultater fra SINTEF sin årlige kartlegging av ressursinnsats i psykisk helse‐ og rusarbeid for Helsedirektoratet, og en oversikt over implementeringstiltak i kommunene. ISBN: 978‐82‐14‐06486‐5en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSINTEFen_US
dc.relation.ispartofSINTEF Rapport
dc.relation.ispartofseriesSINTEF rapport;2021:00090
dc.subjectPsykisk helse og rusen_US
dc.subjectPsykisk helsevernen_US
dc.subjectRusbehandlingen_US
dc.subjectPakkeforløpen_US
dc.subjectPasientforløpen_US
dc.subjectUtredningen_US
dc.subjectBehandlingen_US
dc.subjectBrukermedvirkningen_US
dc.subjectSamhandlingen_US
dc.subjectKoordineringen_US
dc.subjectSomatisk helseen_US
dc.titlePakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringeren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber125en_US
dc.identifier.cristin1961108
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel