Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrut, Lisbet
dc.contributor.authorRøhne, Mette
dc.contributor.authorCappelen, Kathrine
dc.date.accessioned2022-03-29T11:40:09Z
dc.date.available2022-03-29T11:40:09Z
dc.date.created2021-09-28T10:37:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-14-06482-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2988340
dc.description.abstractRapporten formidler resultater fra en spørreskjemaundersøkelse om ansattes oppfatninger av og holdninger til pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester, gjennomført ved hjelp av den norske validerte versjonen av spørreskjemaet Nursing Home Survey on Patient Safety. Undersøkelsen leder fram til fem anbefalte punkter: 1) Ledelsesforankring på alle nivåer, også førstelinjeledere, er viktig for å utvikle en god pasientsikkerhetskultur; 2) Lokal forankring av tiltak og involvering av ansatte med direkte pasient-brukerkontakt er viktig for at innsats knyttet til pasientsikkerhet skal føre til konkrete resultater; 3) Det er nødvendig med konkrete og kortsiktige resultatmål; 4) For å utvikle en kultur der ansatte er opptatt av pasientsikkerhet, må ledere og ansatte anerkjenne at feil handler om systemet, og ikke om den enkelte ansatte; 5) Utvikling av pasientsikkherhetskultur og innføring av digitale tavler er virkemidler som støtter opp om hverandre, og som må sees i sammenheng med mål om bedre kvalitet og pasientsikkerhet. ISBN: 978-82-14-06482-7en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSINTEFen_US
dc.relation.ispartofSINTEF Rapport
dc.relation.ispartofseriesSINTEF rapport;2021:00069
dc.subjectPasientsikkerheten_US
dc.subjectOmsorgstjenesteren_US
dc.subjectSikkerhetskulturen_US
dc.titlePasientsikkerhetskultur: oppfatninger og holdninger til pasientsikkerhet blant ansatte i hjemmetjenesten og korttidsavdeling i kommunale helse- og omsorgstjenesteren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber49en_US
dc.identifier.cristin1939596
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 256681en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel