Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAlnæs, Lisbeth-Ingrid
dc.contributor.authorDanielsen, Svein Willy
dc.contributor.authorOnnela, Tero
dc.contributor.authorWigum, Børge Johannes
dc.contributor.authorHoff, Inge
dc.contributor.authorBarbieri, Diego Maria
dc.contributor.authorMathisen, Lillian Uthus
dc.contributor.authorFladvad, Marit
dc.contributor.authorNålsund, Roar
dc.date.accessioned2020-03-20T10:37:12Z
dc.date.available2020-03-20T10:37:12Z
dc.date.created2020-03-03T11:55:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647779
dc.description.abstractKortreist Stein har hatt en arbeidspakke konsentrert mot Produksjon og anvendelse. Som et utgangspunkt for forskningsaktivitetene, er det det laget detaljerte oversikter over de mest relevante anvendelsesområdene for kortreist stein og hvilke tekniske egnethetskrav som må tilfredsstilles ut fra dagens regelverk. Prosjekter i Norge og andre land hvor overskuddsmasser har blitt nyttiggjort, er presentert. Prosjektet har sett nærmere på hvordan man kan optimalisere knuseprosessen i mobile anlegg ut fra utgangsmateriale og med mål om mest mulig høyverdig anvendelse av kortreist stein. I Arbeidspakken Produksjon og anvendelse er det gjort detaljerte studier i laboratorium og felt rettet inn mot bruk av tunnelmasser i veg, asfalt og betong, og hvor effekt av knusing og annen prosessering også har vært fokusert. Forskningsarbeidene har inkludert Master- og PhD-arbeid. Flere studier har spesielt vært rettet mot utnyttelse av svake steinmaterialer i ulike anvendelser. Flere arbeider utfordrer dagens metodikk for kvalitetsvurdering av tilslagsmaterialer, og der mange funn demonstrerer nytteverdien av funksjonstesting for bedre konklusjon om egnethet og bruksoppførsel og slik sett bedre utnyttelse av kortreist stein. Arbeidet har resultert i forslag til forbedringer og videre forskning, som både er relevant for utnyttelse av overskuddsmasser fra infrastrukturprosjekter og bergverk, generelt for forhold rundt tilslagsproduksjon og tunnel- og anleggsdrift. Foreliggende rapport oppsummerer arbeider, resultater og anbefalinger. I teksten gis referanser til hvilke publikasjoner funn er hentet fra, og en egen referanseliste følger til slutt i rapporten. Hovedbudskapet fra arbeidspakken Produksjon og anvendelse er som følger: • Etabler en helhetlig produksjons- og bruksstrategi som tar utgangspunkt i hvilke lokale og kortreiste steinmasser man kan nyttiggjøre i eller fra et infrastrukturprosjekt. Dette vil føre til en bedre massebalanse, og en mer kortreist, høyverdig bruk av overskuddsmasser fra infrastrukturprosjekter. • Det ligger flere optimaliseringsmuligheter for å få til dette, både når det gjelder • Utgangsmaterialet og kunnskap om dette • Driveteknikk • Prosessering og mobile anlegg • Materialteknologi og anvendelser Riktig og tidlig fokus kan gi forbedret ressursforvaltning og -utnyttelse, miljø og bærekraft og økonomi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSINTEFen_US
dc.subjectSteinen_US
dc.subjectUtnyttelseen_US
dc.subjectBeste praksisen_US
dc.subjectBruksmuligheteren_US
dc.titleProduksjon og bruk av overskuddsmasser - Beste praksis og vegen videreen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500en_US
dc.source.pagenumber51en_US
dc.identifier.cristin1799228
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 256541en_US
cristin.unitcode7401,30,30,0
cristin.unitnameInfrastruktur
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel