Show simple item record

dc.contributor.authorBuvik, Marte Pettersen
dc.contributor.authorThun, Sylvi
dc.contributor.authorØyum, Lisbeth
dc.date.accessioned2018-10-25T05:20:32Z
dc.date.available2018-10-25T05:20:32Z
dc.date.created2018-10-24T14:27:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-14-06940-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569407
dc.description.abstractUnderveisvurderingen av IA-avtalen peker på et betydelig forbedringspotensial i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og at partssamarbeidet kan være en strategi for dette. Formålet med dette forskningsoppdraget har vært å fremskaffe kunnskap om hvordan det forebyggende arbeidsmiljøet praktiseres på virksomhetsnivå og hvilken rolle og plass partssamarbeidet kan ha i dette arbeidet. Vi har tatt utgangspunkt i hovedavtaleområdene til Staten, KS, Spekter, NHO og Virke og studert 13 virksomheter som har lykkes i det forebyggende arbeidet og drøfter hvordan tillitsvalgt-, leder- og verneombudsrollen utøves i partssamarbeidet. Vi har også vurdert i hvilken grad hovedavtalene og utvalgte tariffavtaler støtter opp under partsbasert arbeidsmiljøarbeid. I vår studie ser vi at både verneombudene og de tillitsvalgte løfter opp ansattes plikt til egen deltagelse som en viktig faktor for å lykkes i forebyggingsarbeidet, og at lederrollen er å være tett på daglig drift og ta ansvar for kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet og oppfølging av tiltak. Alle de tre rollene anerkjenner hverandres kompetanse og ansvarsområde og bruker dette som en "utvidet ledelseskapasitet" i arbeidet. Hovedavtalene i arbeidslivet har et stort handlingsrom for partssamarbeid om forebyggende arbeidsmiljø både i form av finansiell bistand og anerkjennelse av at partssamarbeid må brukes til både produktiv og organisatorisk utvikling av arbeidsplasser. Vi konkluderer med at både lov- og avtaleverket har et uutnyttet potensial i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. For å oppnå målene i IA-avtalen er hovedorganisasjonene og myndigheter avhengig av at ledere, tillitsvalgte og verneombudene på virksomhetsnivået settes i stand til målrettet arbeid, og dette krever at virksomhetsnivået medvirker når avtaler utformes og operasjonaliseres. Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEFnb_NO
dc.relation.ispartofSINTEF Rapport
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Rapport;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titlePartssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Hva er et godt forebyggende arbeidsmiljø og hvordan bidrar partssamarbeidet til dette?nb_NO
dc.title.alternativePartssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Hva er et godt forebyggende arbeidsmiljø og hvordan bidrar partssamarbeidet til dette?nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber178nb_NO
dc.source.issue2018:00851nb_NO
dc.identifier.cristin1623149
dc.relation.projectStiftelsen SINTEF: 102016698nb_NO
cristin.unitcode7401,60,55,0
cristin.unitnameTeknologiledelse
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal