• ZEN LIVING LABS definition, ideas and examples 

      Woods, Ruth; Baer, Daniela; Berker, Thomas; Bø, Lars Arne (ZEN Report;18, Research report, 2019)
      Living labs er brukersentrerte tiltak som har mål om å involvere ulike individer eller brukergrupper i tekniske eller bærekraftig endringer i samfunnet. The FME Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart ...