Show simple item record

dc.contributor.authorDigre, Hanne
dc.contributor.authorAursand, Ida Grong
dc.contributor.authorAasjord, Halvard Laurits
dc.contributor.authorGeving, Ingunn Holmen
dc.date.accessioned2018-04-27T12:48:14Z
dc.date.available2018-04-27T12:48:14Z
dc.date.created2018-03-15T10:30:31Z
dc.date.issued2010-01-07
dc.identifier.isbn978-82-14-049329-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496407
dc.description.abstractHovedmålet med prosjektet har vært å forbedre fangstbehandlingen gjennom å forenkle, forbedre og effektivisere fangsting av hvitfisk, samtidig som at kvaliteten på fangsten og arbeidsmiljøet for de involverte blir ivaretatt. Både fartøy som driver med kombinasjonsfiskeri (pelagisk og hvitfisk) og rene snurrevadfartøy (hvitfisk), både noen tradisjonelle og mer moderne kystfartøy, har vært involvert. Dette har gitt en god og bred beskrivelse av hvordan fangstbehandlingen i dagens snurrevadfiskeri foregår. I tillegg til de utvalgte fartøy, ble utstyrsleverandører,landanlegg, forvaltning og interesseorganisasjoner involvert for å skaffe et bredest mulig innblikk i dagens snurrevadfiskeri. Resultatene viser at fangstbehandlingen ombord er ganske ulik både når det gjelder ombordtaking av fangst, lagring av fisk før avliving, avlivingsmetode og utblødning, samt kjølesystemer og lossemetode. Rask nedkjøling og gode rutiner for nedkjøling av fisken ble identifisert som et område med forbedringspotensial. Det ble observert at blanding av fisk fra ulike hal i mottaksbinge som følge av for store fangster i forhold til bemanningen ombord, som derved gir for lav kapasitet i bløgge/sløyetrinnet er et vanlig problem. Automatisering av fangsthåndteringen fram til og med bløgging/direktesløying ble identifisert som ett av de viktigste bidragene til forbedring av fangsthåndteringen. Resultater fra evaluering av arbeidsbelastning, kartlegging av risiko for ulykker og ergonomiske forhold ombord viste bl.a. at 30 % av fiskerne sjelden bruker påbudt personlig verneutstyr, arbeidsintensiteten er fra moderat til høy i lengre perioder, det kreves god fysisk utholdenhet for å gjennomføre en ofte lang arbeidsdag, og det er en arbeidsplass med høy fysisk belastning på kroppen. Prosjektet har utarbeidet enkle ”tommelfingerregler” for sikker og effektiv fangstbehandling i snurrevadflåten og identifisert viktige teknologiske utfordringer og fremtidige utviklingsprosjekter for flåtegruppen.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges Fiskarlag og Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfondnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A105002
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSnurrevadnb_NO
dc.subjectFangstbehandlingnb_NO
dc.subjectFiskeriteknologinb_NO
dc.subjectHMS ombordnb_NO
dc.subjectErgonomi og sikkerhetnb_NO
dc.subjectDanish seinenb_NO
dc.subjectCatch handlingnb_NO
dc.subjectFishery technologynb_NO
dc.subjectWorking conditionsnb_NO
dc.subjectErgonomic and safetynb_NO
dc.titleFangstbehandling i snurrevadflåten – sluttrapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.identifier.cristin1573021
cristin.unitcode7566,5,0,0
cristin.unitcode7566,2,0,0
cristin.unitnameProsessteknologi
cristin.unitnameFiskeriteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal