Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAasjord, Halvard Laurits
dc.contributor.authorHolmen, Ingunn Marie
dc.contributor.authorOkstad, Eivind Halvard
dc.contributor.authorFærevik, Hilde
dc.contributor.authorGuttormsen, Geir
dc.contributor.authorLamvik, Gunnar Martin
dc.contributor.authorMyhre, Turid
dc.date.accessioned2018-03-13T16:29:53Z
dc.date.available2018-03-13T16:29:53Z
dc.date.created2015-09-24T18:20:13Z
dc.date.issued2005-02-22
dc.identifier.isbn82-14-03531-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490370
dc.description.abstractPersonulykkesstatistikken viser at fiskeriet fortsatt må regnes som et av de mest risikofylte yrker i Norge. Det er i dette prosjektet spesielt gjort undersøkelser knyttet til arbeidsoperasjoner i fiskeflåten som er overrepresentert i statistikken mht skader og ulykker. Vi har benyttet en tverrfaglig tilnærming for å identifisere nøkkelfaktorene som påvirker sikkerheten i fiskeryrket: kunnskap om fiskebåten som arbeidsplass, ulykkes- og risikoforskning, arbeidsfysiologi, fysisk arbeidsmiljø og yrkeskultur. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med fiskerimiljøer og 12 prosjektfartøy. Ulike metoder for risikoanalyse til bruk i forebyggende HMS-arbeid er videreutviklet og testet. Konkrete forbedringstiltak er foreslått for de fartøyene som deltar i prosjektet, og flere av tiltakene dekker flere typer båter og driftsformer. På grunnlag av intervjuer, observasjoner og spørreskjema er det utviklet kravspesifikasjoner for personlig verne- og redningsutstyr for fiskeflåten. Vi ønsket dessuten å belyse påstanden om at viljen til å akseptere høy grad av risiko og ta sjanser er uttrykk for en bestemt yrkeskultur blant fiskere. Prosjektet har resultert i ny arbeidsbekledning, en ny metode for risikokartlegging og konkrete forslag til sikkerhetsrutiner for fartøygruppene. Prosjektet har hatt et sterkt brukerfokus, og vi opplever at fiskerne engasjerer seg ekstra fordi de føler eierskap til resultatene.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges forskningsrådnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og havbruknb_NO
dc.relation.ispartofSINTEF Rapport
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A053008
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFiskeriteknologinb_NO
dc.subjectSikkerhetnb_NO
dc.subjectArbeidsmiljønb_NO
dc.subjectBrukerkravnb_NO
dc.subjectProduktutviklingnb_NO
dc.subjectFishery Technologynb_NO
dc.subjectSafety in fishing operationsnb_NO
dc.subjectWorking conditionsnb_NO
dc.subjectUser requirementsnb_NO
dc.subjectProduct developmentnb_NO
dc.titleFiskebåten som fremtidig arbeidsplass - sluttrapport fra 3-årig tverrfaglig forskningsprosjekt rettet mot sikkerhet og arbeidsforholdene i ulike fartøy- og flåtegruppernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO
dc.source.issueA053008nb_NO
dc.identifier.cristin1268770
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 147366nb_NO
cristin.unitcode7566,2,0,0
cristin.unitcode7401,60,50,0
cristin.unitcode7401,60,25,0
cristin.unitcode7566,0,0,0
cristin.unitcode7401,60,55,0
cristin.unitnameFiskeriteknologi
cristin.unitnameSikkerhet
cristin.unitnameHelse
cristin.unitnameSINTEF Ocean
cristin.unitnameTeknologiledelse
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal