Show simple item record

dc.contributor.authorFarstad, Arne
dc.contributor.authorAasjord, Halvard Laurits
dc.date.accessioned2017-12-05T19:19:24Z
dc.date.available2017-12-05T19:19:24Z
dc.date.created2015-09-24T18:08:09Z
dc.date.issued1999-10-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469383
dc.description.abstractOriginal fra arkiv Scannet  PDF   Rapporten beskriver den risiko som er forbundet med bruk av betong som ballastmateriale og elektriske anlegg i fiskebåter av aluminium. Det er innhentet uttalelser og drøftet mulige årsaker til at tæring har forekommet på relativt nye fiskebåter av aluminium. Undersøkelsen har avdekket betydelige tæringsskader på hudplater, bunnstokker og sveiser under lukket dørk i lasteromsområdet der betong er benyttet som fast ballast. Tæringen skyldes at vann har kommet i kontakt med betong- ballasten. Vannet løser ut alkalier fra betongen som fører til at kjemisk tæring oppstår i aluminiumsskroget. Betingelsen for reaksjonen er vandig kontakt mellom betong og aluminium. Sjøvann med klorider (salt), bidrar til å øke korrosjons-hastigheten. Rapporten redegjør for de kjemiske reaksjoner som oppstår når aluminium og betong reagerer med hverandre i den ”våte atmosfæren” som hersker i bunnen av en fiskebåt. Det oppstår tæring i aluminium og det utvikles hydrogen som ved antennelse (gnister) fører til eksplosjoner. De teoretiske sammenhenger blir dokumentert, og dette blir bekreftet gjennom skadetilfeller som er beskrevet i rapporten. Konsekvensene også på liv og helse kan bli store og alvorlige i de tilfeller det utvikles gass som blir eksplosiv ved antennelse. Korrosjonen som oppstår setter materielle verdier på spill. Rapporten omhandler også  tiltak i denne forbindelse. På andre områder er riktig kvalitet på aluminiumslegeringer og sveisetråd, fagmessig utførelse samt periodisk ettersyn og vedlikehold under drift viktige forebyggende tiltak . For katodisk beskyttelse av skroget kan både anoder av sink- og aluminium benyttes. Tæringsforløpet av offeranoder må sjekkes regelmessig og bunnstoffer som benyttes for å hindre begroing på undervanns –skrog må ikke inneholde kopper eller kvikksølv. Tæringsskader som følge av evt. lekkstrøm fra 24 volt likestrømanlegg er en risikofaktor. Fagmessig utførte installasjoner av elektrisk anlegg, gode jordingsfornb_NO
dc.description.abstractKartlegging av tæringsskader på fiskebåter bygget i aluminiumnb_NO
dc.description.sponsorshipSND - Flåte og næringsmiddelnb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og havbruknb_NO
dc.relation.ispartofSINTEF Rapport
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;STF80 A99007
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFiskebåternb_NO
dc.subjectAluminiumnb_NO
dc.subjectTæringsproblemernb_NO
dc.titleKartlegging av tæringsskader på fiskebåter bygget i aluminiumnb_NO
dc.title.alternativeKartlegging av tæringsskader på fiskebåter bygget i aluminiumnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO
dc.source.issueSTF80 A99007nb_NO
dc.identifier.cristin1268504
cristin.unitcode7566,2,0,0
cristin.unitnameFiskeriteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal