Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Kristian
dc.contributor.authorJensen, Østen
dc.contributor.authorHøy, Erik
dc.date.accessioned2017-12-01T08:54:05Z
dc.date.available2017-12-01T08:54:05Z
dc.date.created2017-11-30T13:49:58Z
dc.date.issued2012-03-30
dc.identifier.isbn978-82-14-05436-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468694
dc.description.abstractRapporten er utformet basert på gjennomgang av eksisterende åpen og tilgjengelig litteratur på temaet doble nøter, samt telefonintervjuer med interessenter. Hovedkonklusjonen er at dobbel not av standard multifilament nylontråd ikke vil utgjøre en varig løsning for å hindre rømming av torsk. De to nøtene vil være like utsatte for napping/gnag fra torsk og være like utsatt for gnag/brudd ved blant annet uvær, risikofylte operasjoner og manipulasjon av nøtene. Økt kompleksitet og økt antall operasjoner kan derimot potensielt øke antallet rømmingshendelser. For torskeoppdrett er det mer sannsynlig at nye notmaterialer av kraftigere monofilament eller annen type "tråd" vil være langt mer effektivt som tiltak for å hindre rømming. Selv om dobbel not av multifilament ikke kan forventes å eliminere rømming, må det påpekes at dobbel not innebærer en ekstra sikring mot rømming av fisk. Dobbel not vil kunne fungere som en indikator på hull i den innerste noten, i form av at en vil observere fisk mellom posene og dermed har en muligheten til å iverksette nødvendige tiltak for å forhindre videre rømming av fisk. Før et eventuelt krav om dobbel not iverksettes for torskeoppdrett, må det utredes ytterligere om dobbel not har negativ effekt på miljøet inne i oppdrettsenheten. Dette da det per dags dato er gjort svært lite, om noen, forskning på området. Slik utredning er særskilt viktig for andre arter enn torsk, da blant annet laks og regnbueørret oppdrettes ved mer strømutsatte lokaliteter og med langt høyere biologisktetthetnb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22832
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectHavbruksteknologinb_NO
dc.subjectNotnb_NO
dc.subjectRømmingshindringnb_NO
dc.titleEffekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norgenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.identifier.cristin1520948
cristin.unitcode7566,2,0,0
cristin.unitcode7566,3,0,0
cristin.unitnameFiskeriteknologi
cristin.unitnameHavbruksteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal