Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGranøien, Idar Ludvig Nilsen
dc.contributor.authorRandeberg, Rolf Tore
dc.date.accessioned2017-11-17T07:25:12Z
dc.date.available2017-11-17T07:25:12Z
dc.date.created2016-03-11T14:39:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn9788214059274
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466763
dc.description.abstractDENNE RAPPORTEN ERSTATTER SINTEF-Rapport A27226 Det er utarbeidet nytt støysonekart for Stavanger lufthavn Sola i tråd med retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet samt Forurensningsforskriften. Beregningene utføres med verktøyet NORTIM versjon 4.3 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Grunnlaget for beregningene er basert på dokumentasjon av flymønster gjengitt på utskrifter fra ny traséradar. Dette har medført noen justeringer av beregningsgrunnlaget sammenlignet med tidligere undersøkelser. 10 – års prognose for 2025 er beregnet uten endringer av rullebanesystem med trafikkøkning i henhold til trafikkprognoser og med modernisering av flypark så langt det er kjent. Dette innebærer også nytt redningshelikopter. Noen prosedyrer er endret for å redusere støy i bebygde områder. Denne rapporten har korrigert startpunkt for avganger på rullebane 36 og erstatter rapport SINTEF A27226. Oppdragsgiver: Avinor ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEFnb_NO
dc.relation.ispartofSINTEF Rapport
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Rapport;
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleRevidert støykartlegging Stavanger lufthavn Sola. Ny beregning for 2014 og en prognose for 2025.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.source.issueA27551nb_NO
dc.identifier.cristin1343916
dc.relation.projectStiftelsen SINTEF: 102012966nb_NO
cristin.unitcode7401,90,21,0
cristin.unitnameAkustikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal