Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerge, Truls Svenn
dc.contributor.authorOlsen, Herold
dc.contributor.authorGranøien, Idar Ludvig Nilsen
dc.contributor.authorGjestland, Truls
dc.date.accessioned2017-11-13T07:15:21Z
dc.date.available2017-11-13T07:15:21Z
dc.date.created2017-02-24T10:20:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-14-06155-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465654
dc.description.abstractPå oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter forskrift om konsekvensutredning er støy fra helikoptertrafikk vurdert etter Retningslinje for støy i arealplanleggingen, T-1442/2016. Det er utarbeidet støysonekart for henholdsvis Gul sone for Lden = 52 dB og for Rød sone for Lden = 62 dB, og for maksimalnivå, L5AS for natt. Det er også gjort tilleggsberegninger for LAeqT for henholdsvis dag, kveld og natt. Beregnet støynivå for Lden er også vurdert etter kriterier for stille områder knyttet til friluftsliv, slik de er definert i T-1442/2016. Hovedberegningene viser at 4 boliger og 1 fritidsbolig blir liggende i Gul sone, og 5 boliger og 1 fritidsbolig blir liggende i Rød sone. Imidlertid vil alle boligene i Gul og Rød sone, samt den ene fritidsboligene bli liggende inne på selve planområdet og ved en innløsning av disse vil en ikke få støyutsatte personer i disse sonene. Deler av Markaområdet øst for planområdet vil få støynivå som overstiger anbefalt grenseverdi for nærfriluftslivområder, Lden = 40 dB. Oppdragsgiver: Justis - og beredskapsdepartementetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEFnb_NO
dc.relation.ispartofSINTEF Rapport
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Rapport;
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleKonsekvensutredning for plassering av Polititets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Tema: Helikopterstøynb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO
dc.source.issueA28080nb_NO
dc.identifier.cristin1453594
dc.relation.projectStiftelsen SINTEF: 102015042nb_NO
cristin.unitcode7401,90,21,0
cristin.unitnameAkustikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal