Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorForbord, Silje
dc.contributor.authorHandå, Aleksander
dc.contributor.authorBroch, Ole Jacob
dc.contributor.authorArff, Johanne
dc.contributor.authorDahle, Stine Veronica Wiborg
dc.contributor.authorFredriksen, Stein
dc.contributor.authorReitan, Kjell Inge
dc.contributor.authorSteinhovden, Kristine
dc.contributor.authorStørseth, Trond Røvik
dc.contributor.authorTangen, Karl
dc.contributor.authorLüning, Klaus
dc.date.accessioned2017-11-06T13:36:11Z
dc.date.available2017-11-06T13:36:11Z
dc.date.created2017-11-01T12:26:46Z
dc.date.issued2013-01-31
dc.identifier.isbn978-82-14-05574-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464304
dc.description.abstractMacroBiomass Prosjektet MacroBiomass har hatt som mål å bygge en kompetansebase med fokus på biologiske utfordringer i storskala dyrking av makroalger (tare) til bioenergi. Prosjektet har jobbet med hele produksjonssyklusen for tare, fra styrt produksjon og slipp av sporer, etablering av gametofyttkulturer, kimplanteproduksjon og biomasseproduksjon i sjø. Resultatene fra prosjektet er grunnleggende for optimal utnyttelse av tarens gode vekstpotensial og for å utvikle dyrkingsteknologi som sikrer optimal utnyttelse av miljøbetingelsene i sjøen. Prosjektet har gått i 2010-12 og har vært finansiert av Norges Forskningsrådnb_NO
dc.description.sponsorshipNorges Forskningsrådnb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24186
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectMakroalgernb_NO
dc.subjectTarenb_NO
dc.subjectAkvakulturnb_NO
dc.subjectMarin biomassenb_NO
dc.subjectØkologinb_NO
dc.subjectModelleringnb_NO
dc.titleMacroBiomass En kompetansebase for industriell taredyrkingnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber7nb_NO
dc.identifier.cristin1509722
cristin.unitcode7566,4,0,0
cristin.unitnameMarin Ressursteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal