Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Kristian
dc.contributor.authorOlafsen, Trude
dc.contributor.authorSønvisen, Signe Annie
dc.date.accessioned2017-09-23T20:26:31Z
dc.date.available2017-09-23T20:26:31Z
dc.date.created2017-09-21T13:34:04Z
dc.date.issued2014-08-06
dc.identifier.isbn978-82-14-05757-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456406
dc.description.abstractAnalysen gir rekrutteringsaktører, utdanningsinstitusjoner og bedrifter i sjømatnæringen en oversikt over kompetanse- og arbeidskraftbehov per i dag og framover mot 2020. Kompetanse- og arbeidskraftbehovet sees opp mot dagens tilbud innenfor marine utdanninger fra fagbrevnivå til høyere utdanning. Tilnærmet 67 % av respondentene i sjømatnæringen (333 kvalitative intervjuer) angir at de i stor grad har tilgang til den kompetansen de trenger. Av kjerneaktivitetene fiskeri, havbruk og fiskeindustri er det havbruk som melder om størst mangl på kompetanse. Blant bedriftene i havbruksnæringen, er det likevel kun 25 prosent som opplever manglende kompetanse hos sine ansatte. Real- og erfaringsbasert kompetanse er fortsatt svært viktig i næringen, men fram mot 2020 antar bedriftene at de i større grad vii etterspørre formell kompetanse, på alle nivå. Etterspørsel av mer formell kompetanse vii gjøre det enda viktigere framover å videreutvikle det marine og maritime utdanningstilbudet, både innen videregaende skole og høyere utdanning. Industrirelevans (kvalitet og nærhet) og utdanningsattraktivitet er viktige stikkord. Gitt næringens høye andel av ufaglært arbeidskraft, vii etter- og videreutdanning av eksisterende arbeidstakere også bli viktigere.nb_NO
dc.description.sponsorshipSett Sjøbein;Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond;nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og havbruk;A26222
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKompetansenb_NO
dc.subjectSjømatnæringennb_NO
dc.subjectErfaringnb_NO
dc.subjectUtdanningnb_NO
dc.titleKartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen - i dag og fram til 2020nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO
dc.identifier.cristin1496480
dc.relation.projectFiskeri- og havbruksnceringens forskningsfond;900892nb_NO
cristin.unitcode7566,2,0,0
cristin.unitnameFiskeriteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal