Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErikson, Ulf Gøran
dc.contributor.authorWestavik, Harry
dc.contributor.authorGrimsmo, Leif
dc.contributor.authorDigre, Hanne
dc.date.accessioned2017-09-23T15:58:30Z
dc.date.available2017-09-23T15:58:30Z
dc.date.created2017-09-21T15:36:43Z
dc.date.issued2014-04-30
dc.identifier.isbn978-82-14-05718-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456398
dc.description.abstractDette er sluttrapporten for Arbeidspakke 3 "Automatisk bedøving av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). I prosjektet ble det innledningsvis valgt konsept for bedøving av fisk om bord på fartøy. Målsetningen var å bedre HMS-forholdene for fiskerne ved at fisken blir lettere håndterbar i forbindelse med prosessering om bord (bløgging) samtidig som kvaliteten på produktet (filet) blir bedret ved at fisken kan bløgges umiddelbart etter ombordtaking. Det ble besluttet å satse på elektrisk bedøving ved å lage en kompakt versjon av STANSAS #1 som benyttes i laksenæringen. Bedøveren ble testet ut i ulike konfigurasjoner under flere tokt og i ett laboratoriestudium. Basert på de ulike studiene har en kommet fram til egnede driftsparametre for en prototyp som immobiliserer torsk og hyse effektivt. Hos sei derimot, hadde en viss andel av fisken ryggknekk med tilhørende blodflekk. Videre utvikling er nødvendig dersom en ønsker å unngå dette på sei. Tilbakemeldingene fra fiskerne var positive siden bruk av bedøveren førte til bedre HMS samtidig som bløggekapasiteten ble forbedret.nb_NO
dc.description.sponsorshipFiskeri- og havbruksnceringens forskningsfond;FHFnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og havbruk;A26092
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBedøvingnb_NO
dc.subjectVillfisknb_NO
dc.subjectFangstbehandlingnb_NO
dc.subjectKvalitetnb_NO
dc.subjectStressnb_NO
dc.subjectHMSnb_NO
dc.titleSluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO
dc.identifier.cristin1496645
dc.relation.projectFHF:900526nb_NO
cristin.unitcode7566,5,0,0
cristin.unitnameProsessteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal