Show simple item record

dc.contributor.authorDigre, Hanne
dc.contributor.authorAngell, Snorre
dc.contributor.authorSandbakk, Marit
dc.date.accessioned2017-07-15T16:38:24Z
dc.date.available2017-07-15T16:38:24Z
dc.date.created2017-07-15T13:31:01Z
dc.date.issued2004-07-06
dc.identifier.isbn978-82-14-06010-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448770
dc.description.abstractHensikten med toktet var å etablere status for kvalitet på makrell fanget med trål. Gjennom kvalitetsmålinger, avdekke hvor og i hvilke deler av fangstprosessen og ombordhåndteringen den største kvalitetsforringelsen skjedde. Det ble foretatt en gjennomgang av fangstsituasjonen og logistikk om bord for å påpeke gode og mindre bra løsninger i forhold til fiskens kvalitet. Her er et utvalg av resultatene som ble funnet: • Kjølekjeden var godt ivaretatt på turen. Fangsten ble pumpet raskt over i RSW-tanker som holdt -1,5 °C. Lasten ble kjølt ned til tilsvarende temperatur i løpet av 2-4 timer og holdt det fram til lossing ca 1 døgn senere. • Hvordan trålredskapet blir håndtert har vesentlig betydning for fiskens kvalitet: Lang tauetid og store fiskemengder er negativt. Optimalisering av sekken kan bidra til en kvalitetsheving av råstoffet. • Silekassen på M/S Traal bærer preg av flere ombygginger og spesielt total løftehøyde for fisken kan reduseres ved endring av arrangement. Generelt kan nytenkning vedrørende intern logistikk av fisk vurderes ved ny- eller ombygging. • All fisk som ble tatt om bord var død ved ombordtaking. Dette skyldes nok både den forholdsvis lange tauetiden (4 t 20 min) og problemene båten hadde med sekken som måtte bøtes før pumpingen kunne starte. • Det var forholdsvis lite av både redskapsmerker, klemskader og bloduttredelser på skinn, øyne og gjellelokk, mens bloduttredelser på bukfinne var det derimot forholdsvis mye av. Dette er skader som ofte oppstår i trålen pga. friksjon mellom fisk og lin. • Den visuelle vurderingen av filetene viste høyt innhold av blodflekker og mye gaping (muskelspalting). Grunnen til den høye verdien skyldes mest sannsynlig den hardhendte håndteringen fisken fikk under fangstprosessen, som under dette forsøket var ekstremt ugunstig ut ifra en kvalitetsmessig vurdering.nb_NO
dc.description.sponsorshipFHL, Fiskeri og Havbruksnæringens forskningsfond, Innovasjon Norge, Norges forskningsrådnb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og Havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og Havbruk;A27242
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKvalitetnb_NO
dc.subjectFillet qualitynb_NO
dc.subjectMakrellnb_NO
dc.subjectMackerelnb_NO
dc.subjectTrålnb_NO
dc.subjectTrawlnb_NO
dc.subjectFangstbehandlingnb_NO
dc.subjectCatch handlingnb_NO
dc.titlePelagisk kvalitet – fra hav til fat - Delrapport V -Tokt med M/S Traal (tråler) etter makrell, november 2003nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.identifier.cristin1482334
cristin.unitcode7566,2,0,0
cristin.unitnameFiskeriteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal