Show simple item record

dc.contributor.authorDigre, Hanne
dc.contributor.authorAngell, Snorre
dc.contributor.authorSandbakk, Marit
dc.date.accessioned2017-07-15T16:20:26Z
dc.date.available2017-07-15T16:20:26Z
dc.date.created2017-07-15T08:47:19Z
dc.date.issued2004-03-12
dc.identifier.isbn978-82-14-06011-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448768
dc.description.abstractHensikten med toktet var å etablere status for kvalitet på NVG sild fanget med trål. Gjennom kvalitetsmålinger, avdekke hvor og i hvilke deler av fangstprosessen og ombordhåndteringen den største kvalitetsforringelsen skjedde. Det ble foretatt en gjennomgang av fangstsituasjonen og logistikk om bord for å påpeke gode og mindre bra løsninger i forhold til fiskens kvalitet. Her er et utvalg av resultatene som ble funnet:  * Kjølekjeden var godt ivaretatt på sildeturen 10. til 15. oktober 2003.  * Hvordan trålredskapet blir håndtert har vesentlig betydning for fiskens kvalitet: Lang tauetid og store fiskemengder fører til større andel fisk med fangstskader.  * Silekassen på M/S Traal bærer preg av flere ombygginger og spesielt total løftehøyde for fisken kan reduseres ved endring av arrangement. Generelt kan nytenkning vedrørende intern logistikk av fisk vurderes ved ny- eller ombygging.  * Alle fiskene som ble tatt om bord var død ved ombordtaking.  * All fisk var i rigor 3 timer etter fangst, noe som betyr at fisken ble totalt utmattet under fangst.  * Første sild som ble tatt rett fra nota hadde signifikant høyere pH enn sild fra de andre gruppene.  * Siste fisk tatt rett fra nota og siste fisk tatt etter pumping hadde en noe større andel av redskapsmerker enn fisk fra de andre gruppene. Disse resultatene indikerer at redskapsskadene oppstår først og fremst i nota, og ikke nødvendigvis om bord.  * Oksidasjon: Peroksidtallet varierte mellom 2,6 til 4,1 mEq O2/kg. Dette er under grenseverdiene for marine oljer som ligger på 5 mEq O2/kg.nb_NO
dc.description.sponsorshipFHL, Fiskeri og Havbruksnæringens forskningsfond, Innovasjon Norge, Norges forskningsrådnb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og Havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og Havbruk;A27243
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKvalitetnb_NO
dc.subjectNVG Sild (norsk vårgytende)nb_NO
dc.subjectTrålnb_NO
dc.subjectFangstbehandlingnb_NO
dc.subjectFillet qualitynb_NO
dc.subjectNorwegian spring spawning herringnb_NO
dc.subjectTrawlernb_NO
dc.subjectCatch handlingnb_NO
dc.titlePelagisk kvalitet – fra hav til fat - Delrapport II: Tokt med M/S Traal (tråler) etter NVG sild, oktober 2003nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO
dc.identifier.cristin1482315
cristin.unitcode7566,2,0,0
cristin.unitnameFiskeriteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal