Show simple item record

dc.contributor.authorGrimaldo, Eduardo
dc.contributor.authorLilleng, Dagfinn
dc.contributor.authorJørgensen, Terje
dc.contributor.authorSistiaga, Manu Berrondo
dc.contributor.authorHerrmann, Bent
dc.date.accessioned2017-07-04T07:03:02Z
dc.date.available2017-07-04T07:03:02Z
dc.date.created2014-04-03T10:57:05Z
dc.date.issued2014-03-28
dc.identifier.isbn978-82-14-05710-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447665
dc.description.abstractResultatene fra toktet viste at løftepanelet foran sorteringsristen hadde en betydelig effekt på parameteren Cgrid, dvs. sannsynligheten for at en fisk kommer i kontakt med rista, og dermed på seleksjonen av torsk. Forskjellen i virkningen av løftepanelet på kontakten (Cgrid) mellom en seksjon med- og uten løftepanelet er: 0,16 (0.82-0.66) med konfidenseintervall (0,09 til 0,23). Dette betyr at løftepanelet øker kontaktsannsynligheten Cgrid med 0.16, dvs en økning på 24 % fra 0.66 til 0.82. Løftepanelet har altså en betydelig effekt på kontaktsannsynligheten. I praksis betyr dette at en god del mer småtorsk blir fanget og ender i sekken når det fiskes med en ristseksjon uten løftepanel. Det ble ikke observert blokkering av 4- panels ristseksjonen ved høye fisketettheter, selv med fangstrater på opptil 20 tonn pr. time. Dette kan skyldes bedre gjennomstrømning i seksjonen fordi det det modifiserte løftepanelet ble laget med 80 mm kvadratmasker i stedet for 60 mm diamantmasker, bruk av et betydelig mindre løftepanelet sammenlignet med det som brukes i en 2-panels ristseksjon, og ikke minst på grunn av et større tversnittareal når seksjonen er laget med fire panel. Mengdesensorene montert på sekken ga imidlertid fortsatt ikke et korrekt bilde av totalfangsten.nb_NO
dc.description.sponsorshipFiskeridirektoratet, v/Utviklingsseksjonen Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Norges Forskningsråd, HAVKYST programmetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og Havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A25848
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFiskerinb_NO
dc.subjectRedskapsteknologinb_NO
dc.subjectTrålnb_NO
dc.subjectTorsknb_NO
dc.subjectEnkeltristnb_NO
dc.titleSeleksjon i 4-panels enkeltristseksjon med- og uten løftepanel. Rapport fra fullskalaforsøk gjennomført ombord på tråleren "Ramoen" i perioden 28.oktober - 10.november 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.identifier.cristin1126868
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 216515nb_NO
dc.relation.projectFiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond: 900944nb_NO
cristin.unitcode7566,2,0,0
cristin.unitnameFiskeriteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal