Show simple item record

dc.contributor.authorReite, Karl Johan
dc.contributor.authorLadstein, Jarle
dc.contributor.authorKyllingstad, Lars Tandle
dc.date.accessioned2017-06-29T16:09:35Z
dc.date.available2017-06-29T16:09:35Z
dc.date.created2017-06-29T10:18:08Z
dc.date.issued2016-06-24
dc.identifier.isbn978-82-14-06089-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447402
dc.description.abstractProsjektet lmproVEDO har hatt som hovedmål å utvikle metoder og verktøy for å redusere energibruken i den norske skipsflåten. Prosjektet har utviklet metoder og verktøy som fokuserer på både drift og design. Resultatene fra prosjektet er tatt i bruk i flere andre prosjekt og har hatt industriell verdi. Denne rapporten beskriver kort hva som er gjort i prosjektet. Hovedfokus i prosjektet har vært utvikling av KPl'er for fiskefartøy, programvare for logging, aggregering og analyse av operasjonelle data (STIM, Ratatosk) og programvare for beslutningsstøtte for design av fartøy (MachOS). Dette er kort beskrevet i rapporten, for mer utførlig beskrivelse av programvare henvises det til den enkelte programvarens dokumentasjon og til KPl-definisjonene i separat regneark. En sentral del av prosjektet har vært å benytte verktøy utviklet i prosjektet til innhenting og analyse av operasjonelle data fra tråleren M/S Prestfjord. Dataene og analysen av disse dataene er presentert i SINTEF rapport F27593 "lmproVEDO detaljert rapport".nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges Forskningsråd, Rolls-Royce Marine, Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfondnb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og Havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27720
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFartøy
dc.subjectDesign
dc.subjectOperasjon
dc.subjectBeslutningsstøtte
dc.subjectAnalyse
dc.titlelmproVEDO åpen rapport - Åpne resultater fra KMB-prosjektet lmproVEDOnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO
dc.identifier.cristin1479745
dc.subject.keyword
cristin.unitcode7566,2,0,0
cristin.unitnameFiskeriteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal