Show simple item record

dc.contributor.authorArff, Johanne
dc.contributor.authorForbord, Silje
dc.contributor.authorSteinhovden, Kristine
dc.date.accessioned2017-06-26T15:43:41Z
dc.date.available2017-06-26T15:43:41Z
dc.date.created2017-01-24T12:29:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-14-06101-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446957
dc.description.abstractI forbindelse med hydrogenperoksid-behandling av laks med lusepåslag har det vært flere tilfeller av forhøyet dødelighet uten at årsaken er kjent eller dokumentert, og det er blitt stilt spørsmål om miljøfaktorer, som alger og maneter, er en risikofaktor i denne type lusebehandling. For å undersøke om det er en slik sammenheng har SINTEF Fiskeri og havbruk AS på oppdrag for FHF utført et retrospektivt studie for 2015 basert på tilgjengelige data for gjennomførte avlusinger med hydrogenperoksid, algeforekomster, samt bedriftsbesøk. Undersøkelsen viser at det ikke foreligger godt nok datagrunnlag for å kunne trekke en entydig konklusjon på om slike typer miljøfaktorer har betydning for utfallet av avlusing med hydrogenperoksid. Imidlertid viser litteraturstudiet at gjellehelse kan spille en viktig rolle for utfallet av denne typen behandlinger noe som også er oppgitt som kontraindikasjon på behandling. Utfra informasjonen innhentet i prosjektet ser det ut til at man i dag ikke har gode nok rutiner for å undersøke gjellestatus i forbindelse med avlusing med hydrogenperoksid. Økt kunnskap om faktorer som påvirker gjellehelse vil kunne bidra til å avdekke årsaksforhold og risikofaktorer for økt dødelighet. I tillegg konkluderer prosjektet med et behov i næringen for systemer som kan gjøre en slik type operasjon mer forutsigbar og etterprøvbar.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og Havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27879
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleAvlusing med hydrogenperoksid og miljøfaktorernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO
dc.identifier.cristin1436427
cristin.unitcode7566,4,0,0
cristin.unitnameMarin Ressursteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal