• Lydforhold og akustiske parametre i undervisningsrom. Kunnskapsgrunnlag 

      Homb, Anders (SINTEF Fag;92, Research report, 2022)
      Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av forskningslitteratur om akustiske forhold i undervisningsrom. Hovedformålet er å sammenstille kunnskapsgrunnlaget og å evaluere relevante metoder for å planlegge gode ...